Financiranje medija

Zahtjev je uspješan.

Za: Općina Babina Greda

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molila bih sljedeće informacije:
- Popis medija s kojima su tijekom 2016. i 2017. sklopljeni ugovori
o materijalnim uslugama (usluge informiranja, usluge objave
službenih akata, oglasa i natječaja te drugo) uz informaciju o
predmetu i vrijednosti ugovora te iz koje je proračunske stavke
plaćen po godinama za svaki medij.
- Popis medija koji su tijekom 2016. i 2017. godine primali subvencije
ili donacije iz proračuna temeljem raspisanih natječaja, diskrecijskom
odlukom ili temeljem suvlasništva u mediju s iznosima
po godinama za svaki medij.

Molim da mi informacije dostavite u elektronskom obliku putem platforme Imamo pravo znati s koje Vam je upućen zahtjev.

Molim da mi javite ako bi Vam za dostavu traženih informacija trebao rok duži od 15 dana.

Unaprijed zahvaljujem na susretljivosti.

S poštovanjem,

Melisa Skender

Boris Bauković,

Poštovana,

ispričavam se na ne dostavljenom odgovoru na Vaše pitanje. Odgovor
nismo zaprimili na mail. Odgovor na Vaše pitanje je: Hrvatski radio
Županja - ugovor je sklopljen 2016.g., predmet ugovora su troškovi
praćenja događanja u Općini Babina Greda za 2016.g. u iznosu od
1.125,00 kn + PDV, mjesečno. stavka u proračunu je "elektronski
mediji". U 2017.g. sklopljen je ugovor sa "Pannonia promo media"
predmet ugovora je izdavanje informativnog glasila, vrijednost
ugovora je 13.360,00 kuna, stavka u proračunu je "ostale usluge
promidžbe i informiranja". Također u 2017.g. sklopljen je ugovor sa
Hrvatskim radiom Županja, predmet identičan kao i 2016.g. u iznosu
od 15.000,00 kn, stavka u proračunu "elektronski mediji"

za dodatne informacije stojim Vam na raspolaganju.

Boris Bauković,

Poštovana,

ispravljam dostavljenu informaciju. Ugovor sa "Hrvatskim radiom
Županjom" nije sklopljen za 2017.g. godinu.