Cijena vode i odvodnje

Ilija Tikvić je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Općina Babina Greda kao dio skupine poslane na 24 tijela javne vlasti

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Za: Općina Babina Greda
Molim Vas da mi u pdf dostavite :
- zahtjev i obrazloženje distributera vode i odvodnje za odobrenje trenutne cijene vode i odvodnje za kućanstva i poslovne korisnike na području Vaše Općine
- odluku i obrazloženje odluke kojim je općinsko vijeće prihvatilo trenutnu cijenu vode i odvodnje za kućanstva i poslovne korisnike na području Vaše Općine

S poštovanjem,

Ilija Tikvić

1 privitaka

Poštovani,
u prilogu Vam dostavljamo tražene podatke.
Molim potvrdu primitak maila.
s poštovanjem
Osoba zadužena za pravo na pristup informacijama:
Boris Bauković, mag.oec.