Poštovani, niže su navedeni traženi linkovi. - [1]http://babinagreda.hr/opcinsko-vijece/ - [2]http://babinagreda.hr/akti-opcinskog-vijeca/ - [3]htt...
Ulaganje u poljoprivrdu
Odgovor Općina Babina Greda prema Ilija Tikvić dana .

Uspješan.

poštovani,  u skladu sa Vašim zahtjevom za pristup informacijama odgovaramo kako slijedi. U prilogu se nalaze dokumenti koje posjedujemo u skladu sa...
Kontrola odvezenog otpada
Odgovor Općina Babina Greda prema Ilija Tikvić dana .

Uspješan.

Poštovani, u skladu sa Vašim podnesenim Zahtjevom za pristup informacijama odgovaramo kako slijedi. Općina Babina Greda nema plan i program kontrole...
Plan gospodarenja otpadom
Odgovor Općina Babina Greda prema Ilija Tikvić dana .

Uspješan.

Poštovani, u prilogu vam dostavljamo traženo. s poštovanjem P.S. Molim potvrdu primitka maila. Osoba zadužena za pravo na pristup informacijama Bo...
Cijena vode i odvodnje
Odgovor Općina Babina Greda prema Ilija Tikvić dana .

Uspješan.

Poštovani, u prilogu Vam dostavljamo tražene podatke. Molim potvrdu primitak maila. s poštovanjem Osoba zadužena za pravo na pristup informacijama:...
Energetska učinkovitost javne rasvjete
Odgovor Općina Babina Greda prema Ilija Tikvić dana .

Uspješan.

Poštovani, dostavljamo vam traženi dokument. Molimo potvrdu primitka maila. s poštovanjem Osoba zadužena za pravo na pristup informacijama Boris...
Financiranje medija
Odgovor Općina Babina Greda prema Melisa Skender dana .

Uspješan.

Poštovana, ispravljam dostavljenu informaciju. Ugovor sa "Hrvatskim radiom Županjom" nije sklopljen za 2017.g. godinu.
Poštovani, iznosi su bili navedeni u neto iznosu. Dostavljamo Vam tražene podatke u bruto iznosu. Načelnik općine, 6.822,03 kn, volonter Zamjenik n...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?