Gradnja objekata - prostor izmedju VMD naselja Strojarska, Ul. grada Vukovara 239a i Autobusnog kolodvora

Laura B. Faller je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Odgovor na ovaj zahtjev kasni. Po zakonu, pod svim uvjetima, Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba trebala je odgovoriti do sada (detalji). Možete se žaliti tako što ćete zahtjeva požurnicu.

Laura B. Faller

Za: Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba -

Prima: Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet; pročelnik gosp. Dinko Bilić, dipl.oec.
([email address],
[email address])

Poštovani gosp. Bilić,
poštovani djelatnici Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet ,

Obraćam Vam se nakon što me na Vaš ured e-mail porukom uputila gđa Ana Gojanović-Rakić, dipl.iur. - Viši stručni savjetnik – službenica za informiranje u Uredu gradonačelnika grada Zagreba.

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama, te ostalih zakona
i propisa RH relevantnih za dolje opisanu situaciju, lijepo molimo
da nam se dostavi informacija o sljedecem:

Zanimalo bi me, vezano uz planiranu izgradnju poslovne građevine i
za uređenje javnog parka, a sve na prostoru koji je GUP-om grada
Zagreba određen kao "gradski projekt", odnosno za sljedeće lokacije
(Strojarska i Ul. Grada Vukovara u Zagrebu):
1)- javna parkovna površina smještena na građevnoj čestici površine
cca 3430 m2 (koja se osniva od dijelova k.č.br. 335/1, 342/1,
343/1, 343/3, 343/4 i 344/1, sve k.o. Trnje)
2) n- poslovna građevina smještena na građevnoj čestici površine
cca 4300 m2 (koja se osniva od dijelova k.č.br. 343/3 i 335/1 obje
k.o. Trnje) s uredski prostorima, vidikovcem i hotelskim dijelom s
pratećim sadržajima, smještenima u 4 podzemne etaže i 26 nadzemnih
etaža (P+25) u sjevernom dijelu (uredski dio), odnosno 16 nadzemnih
etaža (P+15) u južnom dijelu (hotelski dio).

Zanimalo bi me jesu li za gore opisane građevine tj. tzv. ‘gradski
projekt’ zaprimljeni zahtjevi za izdavanje građevinskih dozvola?
Jesu li građevinske dozvole izdane?

Što se dogodilo s primjedbom koju smo, kao grupa od 20 građana, u
službenom roku za javnu raspravu za GUP, 2016. bili pismenim putem
poslali na adresu 'GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE, IZGRADNJU
GRADA, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I PROMET -Sektor za
postupak izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja', vezano
uz ponovnu javnu raspravu i iskazivanje našeg protivljenja ideji
gradnje tako visokih objekata u našem neposrednom susjedstvu?

Je li važenje obiju lokacijskih dozvola je koje je trajalo do
29.08., odnosno do 07.09.2016 kasnije produženo? Ako da, do kada?

Je li u sklopu te planirane gradnje planirana i cesta u neposrednoj
blizini stambenih zgrada na adresama Ul. Grada Vukovara 239,239a,
te A. Marina Držića 6 i 8?

Buduci da se radi o relativno starim stambenim zgradama u
susjedstvu spomenutog terena (gradjene 1950-tih godina 20.st), te
da je u zgradi na adresi Av.Marina Drzica 6 vec doslo do napuknuca
zida koji je okrenut bas prema gore opisanoj povrsini gdje je
navodno planirana gradnja, opravdano smo, kao suvlasnici i susjedi,
zabrinuti da bi gradnja na toj povrsini mogla uzrokovati
daljnja ostecenja i ugrozavanje stabilnosti stambenih zgrada u
Av.Marina Drzica 6, te zgrada u Ul. Grada Vukovara 239 i 239a. Kao
susjedima spomenute cestice, odgovaralo bi nam da tamo ne bude
gradnje nikakvih visokih gradjevina i da na tom terenu ostane
zelena povrsina, koja bi se eventualno uredila kao setaliste i
javni park. Kome se, kao 'prvi susjedi' u odnosu na gore opisanu
teren, mozemo obratiti za pomoc i dodatne informacije? Srdacan
pozdrav i unaprijed hvala na brzom odgovoru.

Svoje smo primjedbe, kako je ranije navedeno, kao grupa od 20-tak
stanara, u pisanom obliku tijekom 2016. bili dostavili i na adresu
'GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE, IZGRADNJU GRADA,
GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I PROMET -Sektor za postupak
izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja', za psotupak
'Ponovna javna rasprava o Generalnog urbanističkom planu grada
Zagreba za prostor Parcela M2 južno od autobusnog kolodvora'.

Jasno smo izrazili da smo protiv gradnje tako velike zgrade na
spomenutoj M2 parceli, te da se protivimo izdavanju građevinske
dozvole za gore opisane građevine, no nikada nismo dobili odgovor.
Lijepo opet molim i za odgovor na pitanje što se zbilo s našom
ranije spomenutom primjedbom.

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija te
podataka koje sam u vezi mojeg ranijeg upita dobila od
administratora
portala 'Imam pravo znati', molim da mi se dostavi informacija
preko
portala 'Imam pravo znati' na njihovu e-mail adresu, zato da
odgovor bude javno dostupan
kako bi ga i ostali, za ovu temu zainteresirani građani, mogli
pročitati.
Unaprijed hvala i srdačan pozdrav!

S poštovanjem,

Laura B. Faller

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org