Pregledajte i pretražite zahtjeve (page 19)

  

Pronađeno 1872 zahtjeva

Za: Tijelo javne vlasti – Osnovna škola Bijaći, Kaštel Novi Ispravak zahtjeva od 11.12.2017: umjesto šk.god 2018/2019, piše 2017/2018 Poštovani, s...
Vijeće roditelja u školskoj godini 2017/2018
Zahtjev je poslan za Osnovna škola Bobota od Igor Valentin dana .
Kašnjenja
Za: Tijelo javne vlasti – Osnovna škola Bobota Ispravak zahtjeva od 11.12.2017: umjesto šk.god 2018/2019, piše 2017/2018 Poštovani, sukladno člank...
Za: Tijelo javne vlasti – Osnovna škola Blage Zadre Ispravak zahtjeva od 11.12.2017: umjesto šk.god 2018/2019, piše 2017/2018 Poštovani, sukladno...
Vijeće roditelja u školskoj godini 2017/2018
Zahtjev je poslan za Osnovna škola Bilje od Igor Valentin dana .
Kašnjenja
Za: Tijelo javne vlasti – Osnovna škola Bilje Ispravak zahtjeva od 11.12.2017: umjesto šk.god 2018/2019, piše 2017/2018 Poštovani, sukladno članku...
Za: Tijelo javne vlasti – Osnovna škola Blatine-Škrape, Split Ispravak zahtjeva od 11.12.2017: umjesto šk.god 2018/2019, piše 2017/2018 Poštovani,...
Vijeće roditelja u školskoj godini 2017/2018
Zahtjev je poslan za Osnovna škola Barilović od Igor Valentin dana .
Kašnjenja
Za: Tijelo javne vlasti – Osnovna škola Barilović Ispravak zahtjeva od 11.12.2017: umjesto šk.god 2018/2019, piše 2017/2018 Poštovani, sukladno čl...
Za: Tijelo javne vlasti – Osnovna škola Banija, Karlovac Ispravak zahtjeva od 11.12.2017: umjesto šk.god 2018/2019, piše 2017/2018 Poštovani, sukl...
Za: Tijelo javne vlasti – Osnovna škola Antuna Mihanovića Petropoljskog, Drniš Ispravak zahtjeva od 11.12.2017: umjesto šk.god 2018/2019, piše 2017/2...
Za: Tijelo javne vlasti – Osnovna škola Banova Jaruga Ispravak zahtjeva od 11.12.2017: umjesto šk.god 2018/2019, piše 2017/2018 Poštovani, sukladn...
Za: Tijelo javne vlasti – Osnovna škola Bana Josipa Jelačića, Zagreb Ispravak zahtjeva od 11.12.2017: umjesto šk.god 2018/2019, piše 2017/2018 Pošt...
Vijeće roditelja u školskoj godini 2017/2018
Zahtjev je poslan za Osnovna škola Antunovac od Igor Valentin dana .
Kašnjenja
Za: Tijelo javne vlasti – Osnovna škola Antunovac Ispravak zahtjeva od 11.12.2017: umjesto šk.god 2018/2019, piše 2017/2018 Poštovani, sukladno čl...
Za: Tijelo javne vlasti – Osnovna škola Antuna Mihanovića, Zagreb Ispravak zahtjeva od 11.12.2017: umjesto šk.god 2018/2019, piše 2017/2018 Poštova...
Za: Tijelo javne vlasti – Osnovna škola Antuna Gustava Matoša, Zagreb Ispravak zahtjeva od 11.12.2017: umjesto šk.god 2018/2019, piše 2017/2018 Poš...
Za: Tijelo javne vlasti – Osnovna škola Antuna Branka Šimića, Zagreb Ispravak zahtjeva od 11.12.2017: umjesto šk.god 2018/2019, piše 2017/2018 Pošt...
Za: Tijelo javne vlasti – Osnovna škola Ane Katarine Zrinski, Retkovci Ispravak zahtjeva od 11.12.2017: umjesto šk.god 2018/2019, piše 2017/2018 Po...
Za: Tijelo javne vlasti – Osnovna škola Petar Zoranić, Nin Ispravak zahtjeva od 11.12.2017: umjesto šk.god 2018/2019, piše 2017/2018 Poštovani, su...
Za: Tijelo javne vlasti – Osnovna škola Vladimir Nazor, Sveti Ilija Ispravak zahtjeva od 11.12.2017: umjesto šk.god 2018/2019, piše 2017/2018 Pošto...
Za: Tijelo javne vlasti – Osnovna škola Antuna Gustava Matoša, Novalja Ispravak zahtjeva od 11.12.2017: umjesto šk.god 2018/2019, piše 2017/2018 Po...
Za: Tijelo javne vlasti – Osnovna škola Vladimir Nazor, Ploče Ispravak zahtjeva od 11.12.2017: umjesto šk.god 2018/2019, piše 2017/2018 Poštovani,...
Za: Tijelo javne vlasti – Osnovna škola Matija Antun Reljković, Cerna Ispravak zahtjeva od 11.12.2017: umjesto šk.god 2018/2019, piše 2017/2018 Poš...
Za: Tijelo javne vlasti – Osnovna škola Josip Kozarac, Soljani Ispravak zahtjeva od 11.12.2017: umjesto šk.god 2018/2019, piše 2017/2018 Poštovani,...
Za: Tijelo javne vlasti – Osnovna škola Luka Botić, Viškovci Ispravak zahtjeva od 11.12.2017: umjesto šk.god 2018/2019, piše 2017/2018 Poštovani,...
Za: Tijelo javne vlasti – Osnovna škola Ivo Lola Ribar, Labin Ispravak zahtjeva od 11.12.2017: umjesto šk.god 2018/2019, piše 2017/2018 Poštovani,...
Za: Tijelo javne vlasti – Osnovna škola Kantrida, Rijeka Ispravak zahtjeva od 11.12.2017: umjesto šk.god 2018/2019, piše 2017/2018 Poštovani, sukl...
Za: Tijelo javne vlasti – Osnovna škola Giuseppina Martinuzzi - Scuola elementare Giuseppina Martinuzzi, Pula Ispravak zahtjeva od 11.12.2017: umjest...