Pregledajte i pretražite zahtjeve (page 2)

  

Pronađeno 1807 zahtjeva

Za: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije More i krš, Split Poštovana/i, Tražimo od...
Za: Grad Komiža Poštovana, Je li dio u Izmjenama i dopunama prostornog plana uređenja grada Komiže pod nazivom "Uvjeti za korištenje, uređenje i...
Plana održive mobilnosti Grada Bjelovara
Zahtjev je poslan za Grad Bjelovar od Darko Podravec dana .
Kašnjenja
Za: Grad Bjelovar Poštovani, temeljem čl. 5., st. 1. kojim je osigurano pravo na pristup informacijama o djelovanju javnih tijela te čl. 18. koji def...
Problem Lakota
Dodatna poruka poslana je Natura Histrica, Pula od strane Marina Ladavac dana .
Čeka klasifikaciju.
Za: Nataša Čehić Poštovana, ljubazno vas molim sve navedene zapisnike s terenskog izvida koje spominjete i to za datume: 1. lipnja 2018.g., 10. ko...
Broj djelatnika zaposlenih u udruzi Geopark Viški arhipelag
Zahtjev je poslan za Grad Komiža od Frane Torre dana .
Kašnjenja
Za: Grad Komiža Molim vas uvid u broj zaposlenih u udruzi Geopark Viški arhipelag i njihove brutto plaće. S poštovanjem, Frane Torre Građanska i...
Poštovana, Molimo na uvis preslike svih ugovora koje je Grad Komiža sklopila s udrugom Geopark Viški arhipelag. S poštovanjem, Frane Torre Građa...
Vijeće roditelja u školskoj godini 2017/2018
Osnovna škola Dragutina Lermana, Brestovac je odgovorio podnositelju Igor Valentin dana .
Čeka klasifikaciju.
Poštovani, vaš Zahtjev mi nije jasan te Vas molim da mi javite trebate li podatke za tekuću godinu ili 2017/2018. godinu? LP, Ivana Biberović OŠ DRAG...
Analitičke kartice i ugovori 2017 i 2018
Zahtjev je poslan za Općina Strahoninec od Dejan Drabić dana .
Kašnjenja
Za: Općina Strahoninec Poštovani, molim da dostavite u elektronskom obliku (Excel, Word ili PDF) informacije o slijedećem: - Detaljnu analitičku s...
Za: Grad Komiža Poštovana, Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija: 1) o broju pristiglih prijedloga gr...
OIB: AT Rba-zadruga
Zahtjev je poslan za Ministarstvo financija, Zagreb od mira veljačić dana .
Kašnjenja
Za: Ministarstvo financija, Zagreb smatramo da sukladno zakonu o pravu na pristup informacijama imamo pravo znati, da li su AT rba-zadruge kao npr....
Za: Zagrebački holding Poštovani, molim Vas dostavu ukupnog broja reklamacija službi za reklamacije u 2018. godini za Vašu podružnicu Zagrebparking...
Za: Muzej hrvatskih arheoloških spomenika, Split Poštovane/i, Tražimo na uvid preslike sve dokumentacije koja se odnosi na rekognosciranja i istra...
Za: Grad Komiža Poštovane/i, Molimo na uvid preslike svih ugovora koje je lokalna jedinica Grad Komiža sklopila s udrugom Plavi Svijet i Turističko...
Za: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Zagreb Molim Vas da mi u pdf dostavite Odluke za provedbu intervencijskog plana za ra...
Poštovani, potvrđujemo primitak Vaše elektroničke poruke. S poštovanjem. Ministarstvo državne imovine
Za: Splitsko-dalmatinska županija Poštovane/i, Molimo na uvid sve dokumente koje je Splitsko-dalmatinska županija potpisala s lokalnom jedinicom Gr...
Poštovani gosp. Dobran, Vaš je mail proslijeđen u Kabinet Župana. S poštovanjem, Melita Ferenčić Pomoćnica tajnice Skupštine  Istarske županije/ Služb...
Za: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije More i krš, Split Molimo na uvid sve dokume...
Za: Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Zagreb Poštovani, ljubazno Vas molim da dostavite odgovorom na ovu adresu sljedeće informacije, veza...
Za: Sveučilište u Splitu, Pravni fakultet Poštovani, sukladno zakonu o prava na pristup informacijama smatramo da imamo pravo znati podatke koji s...
Plan upravljanja za ribolov obalnim mrežama potegačama
Predstavka poslan Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb od strane Vedrana Franić dana .
Čeka odgovor na predstavku.
Za: Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb Molim proslijedite ovo službeniku za informiranje. Obraćam se sa zahtjevom da riješite postupak u tijelu jav...
Tužbe protiv novinara i medija
Općinski sud u Puli-Pola je odgovorio podnositelju GONG dana .
Kašnjenja
Poštovani, Vaš zahtjev je proslijeđen službeniku za informiranje Općinskog suda u Puli-Pola. Srdačan pozdrav, Izabela Barbić
Tužbe protiv novinara i medija
Zahtjev je poslan za Županijski sud u Sisku od GONG dana .
Kašnjenja
Za: Županijski sud u Sisku Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine”, broj 25/13. i 85/15.) čl. 10 st. (1) obraćamo vam se s...
Tužbe protiv novinara i medija
Zahtjev je poslan za Županijski sud u Dubrovniku od GONG dana .
Kašnjenja
Za: Županijski sud u Dubrovniku Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine”, broj 25/13. i 85/15.) čl. 10 st. (1) obraćamo vam...
Tužbe protiv novinara i medija
Zahtjev je poslan za Općinski sud u Vrbovcu od GONG dana .
Kašnjenja
Za: Općinski sud u Vrbovcu Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine”, broj 25/13. i 85/15.) čl. 10 st. (1) obraćamo vam se s...