Pregledajte i pretražite zahtjeve (page 20)

  

Pronađeno oko 6200 zahtjeva za pristup informacijama

Informacije o provedenim lokalnim referendumima u općinama RH
Dodatna poruka poslana je Općina Zadvarje od strane Sara Maksimović dana .

Uspješan.

Za: Općina Zadvarje Poštovani, Puno hvala na dostavljenim informacijama. Srdačno, Sara Maksimović
Informacije o provedenim lokalnim referendumima u općinama RH
Dodatna poruka poslana je Općina Hum na Sutli od strane Sara Maksimović dana .

Uspješan.

Za: Pročelnik Hum na Sutli Poštovana, Puno hvala na dostavljenim informacijama. Srdačno, Sara Maksimović
Informacije o provedenim lokalnim referendumima u općinama RH
Dodatna poruka poslana je Općina Bizovac od strane Sara Maksimović dana .

Uspješan.

Za: Općina Bizovac Poštovana, Puno hvala na dostavljenim informacijama. Srdačno, Sara Maksimović
Informacije o provedenim lokalnim referendumima u općinama RH
Dodatna poruka poslana je Općina Dežanovac od strane Sara Maksimović dana .

Uspješan.

Za: Općina Dežanovac Poštovani, Hvala na dostavljenoj informaciji. Srdačno, Sara Maksimović
Informacije o provedenim lokalnim referendumima u općinama RH
Dodatna poruka poslana je Općina Gračac od strane Sara Maksimović dana .

Uspješan.

Za: Općina Gračac Poštovani, Puno hvala na dostavljenim informacijama. Srdačno, Sara Maksimović
Informacije o provedenim lokalnim referendumima u općinama RH
Dodatna poruka poslana je Općina Kalinovac od strane Sara Maksimović dana .

Uspješan.

Za: Općina Kalinovac Poštovana, Puno hvala na dostavljenim informacijama. Srdačno, Sara Maksimović
Informacije o provedenim lokalnim referendumima u općinama RH
Dodatna poruka poslana je Općina Donji Kraljevec od strane Sara Maksimović dana .

Uspješan.

Za: Općina Donji Kraljevec Poštovana, Puno hvala na dostavljenim informacijama. Srdačno, Sara Maksimović
Informacije o provedenim lokalnim referendumima u općinama RH
Dodatna poruka poslana je Općina Koprivnički Bregi od strane Sara Maksimović dana .

Uspješan.

Za: Jasna Klasan Poštovana, Hvala na dostavljenim informacijama. Srdačno, Sara Maksimović
Informacije o provedenim lokalnim referendumima u općinama RH
Dodatna poruka poslana je Općina Đulovac od strane Sara Maksimović dana .

Uspješan.

Za: Opcina Đulovac Poštovani, Hvala na dostavljenim informacijama. Srdačno, Sara Maksimović
Informacije o provedenim lokalnim referendumima u općinama RH
Dodatna poruka poslana je Općina Mošćenička Draga od strane Sara Maksimović dana .

Uspješan.

Za: Općina Mošćenička Draga Poštovana, Hvala na dostavljenim informacijama. Srdačno, Sara Maksimović
Informacije o provedenim lokalnim referendumima u gradovima RH
Dodatna poruka poslana je Grad Buzet od strane Sara Maksimović dana .

Uspješan.

Za: Mikela Zimerman Poštovana, Hvala na dostavljenoj informaciji. Srdačno, Sara Maksimović
Informacije o provedenim lokalnim referendumima u gradovima RH
Dodatna poruka poslana je Grad Čazma od strane Sara Maksimović dana .

Uspješan.

Za: Grad Čazma Poštovana, Hvala na dostavljenoj informaciji. Srdačno, Sara Maksimović
Informacije o provedenim lokalnim referendumima u gradovima RH
Dodatna poruka poslana je Grad Delnice od strane Sara Maksimović dana .

Uspješan.

Za: Nikolina Ćuić Muhvić Poštovana, Hvala na dostavljenim informacijama. Srdačno, Sara Maksimović
Informacije o provedenim lokalnim referendumima u gradovima RH
Dodatna poruka poslana je Grad Donja Stubica od strane Sara Maksimović dana .

Uspješan.

Za: Siniša Klanjčić Poštovani, Hvala na dostavljenim informacijama. Srdačno, Sara Maksimović
Informacije o provedenim lokalnim referendumima u gradovima RH
Dodatna poruka poslana je Grad Đurđevac od strane Sara Maksimović dana .

Uspješan.

Za: Jadranka Švaco Poštovana, Hvala na dostavljenim informacijama. Srdačno, Sara Maksimović
Informacije o provedenim lokalnim referendumima u gradovima RH
Dodatna poruka poslana je Grad Hvar od strane Sara Maksimović dana .

Uspješan.

Za: Grad Hvar Poštovana, Hvala na dostavljenim informacijama. Srdačno, Sara Maksimović
Informacije o provedenim lokalnim referendumima u gradovima RH
Dodatna poruka poslana je Grad Kaštela od strane Sara Maksimović dana .

Uspješan.

Za: Ivana Modrić Poštovana, Hvala na dostavljenim informacijama. Srdačno, Sara Maksimović
Informacije o provedenim lokalnim referendumima u gradovima RH
Dodatna poruka poslana je Grad Kutjevo od strane Sara Maksimović dana .

Uspješan.

Za: Grad Kutjevo Poštovana, Hvala na dostavljenim informacijama. Srdačno, Sara Maksimović
Informacije o provedenim lokalnim referendumima u gradovima RH
Dodatna poruka poslana je Grad Novi Marof od strane Sara Maksimović dana .

Uspješan.

Za: Maja Bahunek - Grad Novi Marof Poštovana, Hvala na dostavljenim informacijama. Srdačno, Sara Maksimović
Informacije o provedenim lokalnim referendumima u gradovima RH
Dodatna poruka poslana je Grad Vodice od strane Sara Maksimović dana .

Uspješan.

Za: Anteja Nakić Poštovana, Hvala na dostavljenim informacijama. Srdačno, Sara Maksimović
Informacije o provedenim lokalnim referendumima u gradovima RH
Dodatna poruka poslana je Grad Novska od strane Sara Maksimović dana .

Uspješan.

Za: Pipić-Skoko, Natalija Poštovana, Hvala na dostavljenim informacijama. Srdačno, Sara Maksimović
Poštovani, Trenutno sam na porodiljnom dopustu te će ovaj e-mail biti proslijeđen na službeni e-mail Grada Orahovice - [e-mail adresa]. Hvala.
Informacije o provedenim lokalnim referendumima u gradovima RH
Dodatna poruka poslana je Grad Obrovac od strane Sara Maksimović dana .

Uspješan.

Za: [email address] Poštovana, Hvala na dostavljenim informacijama. Srdačno, Sara Maksimović
Informacije o provedenim lokalnim referendumima u gradovima RH
Dodatna poruka poslana je Grad Pregrada od strane Sara Maksimović dana .

Uspješan.

Za: Grad Pregrada Poštovani, Hvala na dostavljenim informacijama. Srdačno, Sara Maksimović
Informacije o provedenim lokalnim referendumima u gradovima RH
Dodatna poruka poslana je Grad Ploče od strane Sara Maksimović dana .

Uspješan.

Za: Grad Ploče Ured gradonačelnika Poštovana, Hvala na dostavljenim informacijama. Srdačno, Sara Maksimović