Pregledajte i pretražite zahtjeve (page 20)

  

Pronađeno oko 6400 zahtjeva za pristup informacijama

 Poštovana,   u privitku se nalazi odgovor na zahtjev za pristup informacijama.   S poštovanjem,         GRAD KOPRIVNICA Dario Jembrek O...
Informacije o provedenim lokalnim referendumima u općinama RH
Dodatna poruka poslana je Općina Jakovlje od strane Sara Maksimović dana .

Uspješan.

Za: Mirela Novoselec Jakševac Poštovana, Hvala na informacijama. Srdačno, Sara Maksimović
Poštovana, u privitku dostavljam odgovor na Vaš Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama. S poštovanjem, Mirela Mrđenović, dipl. iur...
Informacije o provedenim lokalnim referendumima u općinama RH
Dodatna poruka poslana je Općina Negoslavci od strane Sara Maksimović dana .

Uspješan.

Za: Općina Negoslavci Negoslavci Poštovani, Hvala na informacijama. Srdačno, Sara Maksimović
Participativno budžetiranje
Dodatna poruka poslana je Grad Pula od strane Sara Maksimović dana .

Uspješan.

Za: Eva Barbir Poštovana, Puno hvala na informacijama. Srdačno, Sara Maksimović
Put u New York
Odgovor Turistička zajednica grada Zadra prema Jure Zubčić dana .

Djelomično uspješno.

Poštovani, Na današnjoj sjednici Turističkog vijeća TZ grada Zadra prihvaćena je moja ostavka te sam razriješen dužnosti direktora. Pitanja vezana u...
Informacije o provedenim lokalnim referendumima
Dodatna poruka poslana je Šibensko-kninska županija od strane Sara Maksimović dana .

Uspješan.

Za: Ante Alfirev Poštovani, Zahvaljujem na dostavljenim informacijama. Srdačno, Sara Maksimović
Informacije o provedenim lokalnim referendumima u općinama RH
Dodatna poruka poslana je Općina Čavle od strane Sara Maksimović dana .

Uspješan.

Za: Općina Čavle Poštovani, Zahvaljujem na dostavljenim informacijama. Srdačno, Sara Maksimović
Informacije o provedenim lokalnim referendumima u općinama RH
Dodatna poruka poslana je Općina Drenovci od strane Sara Maksimović dana .

Uspješan.

Za: Ana Drenovci Poštovana, Zahvaljujem na dostavljenim informacijama. Srdačno, Sara Maksimović
Informacije o provedenim lokalnim referendumima u općinama RH
Dodatna poruka poslana je Općina Đurmanec od strane Sara Maksimović dana .

Uspješan.

Za: Miro Pavić Općina Đurmanec Poštovani, Zahvaljujem na dostavljenim informacijama. Srdačno, Sara Maksimović
Informacije o provedenim lokalnim referendumima u općinama RH
Dodatna poruka poslana je Općina Fažana od strane Sara Maksimović dana .

Uspješan.

Za: Petra Glavina Poštovana, Zahvaljujem na dostavljenim informacijama. Srdačno, Sara Maksimović
Informacije o provedenim lokalnim referendumima u općinama RH
Dodatna poruka poslana je Općina Gorjani od strane Sara Maksimović dana .

Uspješan.

Za: Općina Gorjani Poštovana, Zahvaljujem na dostavljenim informacijama. Srdačno, Sara Maksimović
Informacije o provedenim lokalnim referendumima u općinama RH
Dodatna poruka poslana je Općina Krašić od strane Sara Maksimović dana .

Uspješan.

Za: Općina Krašić Poštovani, Zahvaljujem na dostavljenim informacijama. Srdačno, Sara Maksimović
Informacije o provedenim lokalnim referendumima u općinama RH
Dodatna poruka poslana je Općina Lupoglav od strane Sara Maksimović dana .

Uspješan.

Za: Općina Lupoglav Poštovani, Zahvaljujem na dostavljenim informacijama. Srdačno, Sara Maksimović
Informacije o provedenim lokalnim referendumima u općinama RH
Dodatna poruka poslana je Općina Nerežišća od strane Sara Maksimović dana .

Uspješan.

Za: Općina Nerežišća Poštovani, Zahvaljujem na dostavljenim informacijama. Srdačno, Sara Maksimović
Informacije o provedenim lokalnim referendumima u općinama RH
Dodatna poruka poslana je Općina Netretić od strane Sara Maksimović dana .

Uspješan.

Za: Općina Netretić Poštovana, Zahvaljujem na dostavljenim informacijama. Srdačno, Sara Maksimović
Informacije o provedenim lokalnim referendumima u općinama RH
Dodatna poruka poslana je Općina Pisarovina od strane Sara Maksimović dana .

Uspješan.

Za: Tajništvo - Općina Pisarovina Poštovana, Zahvaljujem na dostavljenim informacijama. Srdačno, Sara Maksimović
Informacije o provedenim lokalnim referendumima u općinama RH
Dodatna poruka poslana je Općina Pučišća od strane Sara Maksimović dana .

Uspješan.

Za: Antica Poštovana, Zahvaljujem na dostavljenim informacijama. Srdačno, Sara Maksimović
Informacije o provedenim lokalnim referendumima u općinama RH
Dodatna poruka poslana je Općina Primošten od strane Sara Maksimović dana .

Uspješan.

Za: Općina Primošten Poštovani, Zahvaljujem na dostavljenim informacijama. Srdačno, Sara Maksimović
Informacije o provedenim lokalnim referendumima u općinama RH
Dodatna poruka poslana je Općina Rakovica od strane Sara Maksimović dana .

Uspješan.

Za: Mihaela Stepić Poštovana, Tako je, od osnutka. Zahvaljujem na dostavljenim informacijama. Srdačno, Sara Maksimović
Informacije o provedenim lokalnim referendumima u općinama RH
Dodatna poruka poslana je Općina Raša od strane Sara Maksimović dana .

Uspješan.

Za: Općina Raša Poštovani, Zahvaljujem na dostavljenim informacijama. Srdačno, Sara Maksimović
Informacije o provedenim lokalnim referendumima u općinama RH
Dodatna poruka poslana je Općina Smokvica od strane Sara Maksimović dana .

Uspješan.

Za: Općina Smokvica Poštovana, Zahvaljujem na dostavljenim informacijama. Srdačno, Sara Maksimović
Informacije o provedenim lokalnim referendumima u općinama RH
Dodatna poruka poslana je Općina Šolta od strane Sara Maksimović dana .

Uspješan.

Za: josipa bezić Poštovana, Zahvaljujem na dostavljenim informacijama. Srdačno, Sara Maksimović
Informacije o provedenim lokalnim referendumima u općinama RH
Dodatna poruka poslana je Općina Sveti Križ Začretje od strane Sara Maksimović dana .

Uspješan.

Za: Općina Sveti Križ Začretje Poštovana, Zahvaljujem na dostavljenim informacijama. Srdačno, Sara Maksimović
Informacije o provedenim lokalnim referendumima u općinama RH
Dodatna poruka poslana je Općina Tar-Vabriga od strane Sara Maksimović dana .

Uspješan.

Za: Općina Tar-Vabriga Poštovana, Zahvaljujem na dostavljenim informacijama. Srdačno, Sara Maksimović