Pregledajte i pretražite zahtjeve (page 2)

  

Pronađeno oko 4800 zahtjeva za pristup informacijama

Garaža Gorica. Ujedno i posljednji mail. Lp, Vlado Suša Službenik za informiranje Služba za logistiku Upravi     Zagrebački holding d.o.o. Ulica gr...
Poštovani gosp. Schlossberg,    temeljem odredbe članka 17. stavka 1. točke 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, br. 25/13,...
Poštovani, Sukladno Vašem traženju u prilogu Vam dostavljamo traženu informaciju. S poštovanjem, Prof. dr. sc. Martina Jakovčić, Službenica za infor...
Park za pse
Odgovor Grad Velika Gorica prema Branka Senegović dana .

Djelomično uspješno.

Poštovana, sukladno Vašem zahtjevu za pravo na pristup informacijama u nastavku dostavljam odgovor nadležnog upravnog odjela: Gradonačelnik podržava in...
Nažalost, zahtijev i dalje ne može biti isporučen: From: imamopravoznati.org To: (email službenika za informiranje) Subject: Zahtjev za pristup inf...
Poštovani gosp. Bašić, Iako ste podnijeli Zahtjev za pristup informacijama sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/1...
Poštovani, Prema Vašem zahtjevu, prosljeđujemo Vam podatak o bodovima ostvarenim za upis u 1. godinu studija akademsku godinu 2021./2022. na Veterina...
    From: Šironja Sandra <[e-mail adresa]> Sent: Wednesday, June 29, 2022 2:29 PM To: Pisarnica MUP <[e-mail adresa]> Subject:     Poštova...
Poštovani gospodine Mihelić,   Ovim putem se ispričavamo što Vam nismo na vrijeme odgovorili na upit. No, isti je bio proslijeđen u tvrtku Exevio...
Poštovani, u privitku se dostavlja odgovor na vaš zahtjev za pristup informacijama. Ljubazno molim potvrdu primitka ovog maila. S poštovbanjem, Nina...
Poštovana, Nastavno na Vaš upit dostavljam informaciju o bodovnom pragu za upis preddiplmskog studija psihologije. Prema godini upisa: 2021. - 790,8...
Poštovana, u privitku se nalazi odgovor na vaš zahtjev. Ljubazno molim potvrdu primitka ovog maila. S poštovanjem, Nina Vičić, dipl. oec. viši stručn...
Poštovani,  nastavno na Vaš upit o posljednjim upisanima na smjer Finnacije i Analiza i poslovno planiranje, ovdje se radi o studentima 4. godine stu...
Ako biste htjeli dati primljene informacije na uvid i korištenje i ostalim korisnicima Portala, možete ih skenirati i uploadati na neku od Cloud uslu...
Ako biste htjeli dati primljene informacije na uvid i korištenje i ostalim korisnicima Portala, možete ih skenirati i uploadati na neku od Cloud uslu...
Za: Komunalno trgovačko društvo Vodovod Žrnovnica, Novi Vinodolski Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u elektroničkom obliku...
Za: Komunalno trgovačko društvo Vodovod Žrnovnica, Novi Vinodolski Poštovani VIO Žrnovnica! Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas...
Poštovani,   U privitku Vam dostavljamo dopis od 13.06.2022. godine sa prilogom.   S poštovanjem,   [1]cid:[email protected]
Evidencija posjeta Hrvatskom saboru i Vladi RH
Odgovor Ministarstvo unutarnjih poslova, Zagreb prema Gong dana .

Djelomično uspješno.

Poštovani, u privitku Vam dostavljamo dopis od 07.06.2022. godine. S poštovanjem, Ministarstvo unutarnjih poslova e-mail:   [e-mail adresa]   Ulic...
Poštovani, U privitku šaljemo odgovor na vaš zahtjev. S poštovanjem,   Mirjana Krakić Voditeljica ureda dekana   Izv.prof.dr.sc. Ante Bil...
Poštovani, prema informaciji Medicinskog fakulteta u Rijeci, najmanje bodova za upis na integrirani studij Medicine u ak. god. 2021./2022. imao je ka...
Kolektivni ugovor HP
Zahtjev za Hrvatska pošta, Zagreb od strane Miroslav Schlossberg. Komentirao Miroslav Schlossberg dana .

Uspješan.

REPUBLIKA HRVATSKA POVJERENIK ZA INFORMIRANJE Ured Povjerenika KLASA: 008-03/22-01/168 URBROJ: 401-01/07-22-04 Zagreb, 6. lipnja 2022. PREDMET...
Poštovana,   HEP-TOPLINARSTVO d.o.o. u razdoblju od 2021. do 2023. provodi radove koji su dio projekta „Revitalizacija vrelovodne mreže na područj...
Poštovani povodom vašeg zahtjeva od 25.05.2022. godine za dostavu preslike ugovora potpisanog od strane grada Pule i organizatora glazbene manifesta...
Poštovani, Uprava Fakulteta još uvijek nije donijela odluku o prelascima sa staroga na novi studij. Prelazak će vjerojatno biti moguć pod određenim...