Pregledajte i pretražite zahtjeve (page 2)

  

Pronađeno oko 4800 zahtjeva za pristup informacijama

Poštovani, u prilogu ovog dopisa dostavljam rješenje povodom Vašeg zahtjeva za pristup informacijama. Lijepi pozdrav! Sandra Dobra, dipl. pravnica...
Poštovani, što se tiče digitalnih displeja, ugovor smo sklopili sa tvrkom Fra-teus d.o.o. Ugovor Vam nismo u mogućnosti dostaviti jer je isti poslov...
Za: Marija Milović Puno Vam hvala na susretljivosti i dostavljenim informacijama. S poštovanjem, Jurica Mikulić
https://www.dropbox.com/s/fwpgy4n2bmuxro6/2022-03-31_132424.png?dl=0
           R E P U B L I K A      H R V A T S K A  SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA      O P Ć I N A   J E L S A              Jedinstveni upravni odj...
Dopisom broj 6/2022, od 23. ožujka 2022. godine, Centar se, u bitnom, očitovao Povjereniku za informiranje kako nakon odlaska prognanika Centar ne obav...
Poštovana,   U vezi Vašeg zahtjeva o pravu na pristup informacijama od 23. veljače 2022. radi dostave sudskih odluka ovog suda za kaznena djela iz...
Poštovani, u privitku dostavljamo Vam tražene anonimizirane pravomoćne presude donesene u kaznenim postupcima koji su se vodili pred ovim sudom za traž...
    S poštovanjem,   Ivana Marukić Viša sudska savjetnica - specijalist   Općinski sud u Vukovaru Vukovar, Županijska 31 Tel: 032 451...
Poštovana, U privitku Vam dostavljamo dopis od 14. ožujka 2022. S poštovanjem! Tanja Last Upraviteljica pisarnice sudske uprave REPUBLIKA HRVATSKA...
Poštovana,   u privitku se dostavlja dopis od 8. 3. 2022.   S poštovanjem,   Svjetlana Martinović Voditelj pisarnice sudske uprave Župa...
Poštovana, Nastavno na već zaprimljeni mail dostavljamo vam i anonimiziranu odluku K-104/19. S ovime je udovoljeno vašem zahtjevu za pristup informacij...
ŽUPANIJSKI SUD U RIJECI URED PREDSJEDNIKA 26 Su-120/2022 Poštovani, U privitku dostavljamo odgovor na pravo na pristup informacijama. S poštovanj...
Poštovani,   obavještavam Vas kako je Vaš zahtjev za pružanjem informacije, dostavljen ovome sudu elektroničkom poštom, dana 23. veljače 2022., po...
Poštovana, U privitku dostavljam dopis i anonimizirane  odluke.   S poštovanjem,   Županijski sud u Bjelovaru Službenica za informiranje...
Poštovana,   u privitku Vam se dostavlja jedina odluka koju sam pronašla od traženih, a odnosi se  na kazneno djelo iz čl. 146. KZ/11, donijeta pr...
Poštovani, U privitku dopisa dostavljamo Vam anonimizirane odluke sukladno Vašem traženju od 23. veljače 2022. godine. S poštovanjem, MELITA FR...
Poštovana, U prilogu Vam dostavljam odgovor na vaš zahtjev te anonimizirane odluke. Srdačan pozdrav, Magdalena Žustra Službenik za informiranje Opć...
Poštovana,   Sukladno Vašem zahtjevu za pristup informacijama u kojem tražite dostavu pravomoćnih sudskih odluka Općinskog suda u Velikoj Gorici z...
Poštovana, U prilogu Vam se dostavljaju  presude Općinskog suda u Gospiću, u anonimiziranom obliku a vezano za Vaš zahtjev za pristup informacijama...
Poštovana,   u prilogu Vam dostavljam odluke vezane uz Vaš Zahtjev za pristup informacijama (6.dio).   Napominjem da ćemo odluke zbog velike k...
Poštovana, vezano za Vaš upit izvješćujemo Vas da je (od zatraženih) u nadležnosti županijskih sudova u Rh jedino vođenje kaznenog postupka za počinje...
Poštovani, Nastavno na predmetni Zahtjev za pristup informacijama zaprimljen u Imunološkom zavodu dana 23. veljače 2022. godine elektroničkom poštom, a...
[1]Jumbo mail Datoteka za preuzimanje ------------------------------------------------------------------------------ Šalje: [e-mail adresa] Nazi...
Poštovana, U privitku Vam dostavljam odgovor na zahtjev za pristup informacijama. S poštovanjem, Ines Hečimović, viša sudska savjetnica OPĆINSKI SUD...