Pregledajte i pretražite zahtjeve

  

Pronađeno 706 zahtjeva

Zapisnik o inspekcijakom nadzoru
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb je odgovorio podnositelju D.Saic dana .
Ne posjedujemo informacije.
Poštovani, dostavljamo Vam dopis u prilogu. S poštovanjem,   [1]cid:[email protected] REPUBLIKA HRVATSKA / REPUBLIC OF CROATIA M...
Postovana, opetovano zatražena informacija zaštićena je zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka sukladno Rješenju Službenice za inf...
Poštovana,   nastavno na vaš zahtjev za pristup informacijama od 11. lipnja 2019. ovim putem u privitku dostavljamo rješenje.   Lijep pozdrav,...
Odgovor na PRŠI nacrt
Grad Županja je odgovorio podnositelju Dominik Jeličić dana .
Odbijen.
Poštovani , U privitku dostavljam rješenje. S poštovanjem     Annemarie Balentović, dipl.iur. Grad Županja Gradska služba J.J.Strossmay...
Poštovana, kao što je navedeno u prethodno dostavljenom odgovoru na Vaš upit, Hrvatski planinarski savez donosi odluke putem Skupštine HPS-a i Izvrš...
Poštovani, Za traženu lokaciju (katastarska čestica br. 958 , zk.ul. br. 1415, k.o. Grad Bjelovar) Upravni odjel za graditeljstvo, promet, prostorno u...
Poštovani, sukladno Zaključku Vlade Republike Hrvatske (KASA: 022-03/16-07/63, URBROJ: 50301-09/09-16-3 od 16. ožujka 2016.) o  međusobnom službenom...
Poštovani, Turistička zajednica grada Komiže s lokalnom jedinicom Grad Komiže nije potpisala nikakav dokument, a u vezi s projektom "Centar za posjet...
Broj: HP-08-002871/19 28.02.2019. RJESENJE odbija se zahtjev za pristup informacijama od 12.1.2019. U bitnone HP navodi kako je proveden test raz...
Poštovani, Dana 1. travnja 2019. godine zaprimili smo Vaš upit pod Ur. brojem: 895/2019 na koji se očitujemo kako slijedi: Agencija za obalni linijsk...
Analitičke kartice za 2017. i 2018. godinu
Općina Strahoninec je odgovorio podnositelju Dejan Drabić dana .
Odbijen.
Poštovani, U prilogu dostavljam Rješenje službenika za informiranje. Srdačan pozdrav, Službenik za informiranje
Godišnja izvješća o brodgradilištima
Dodatna poruka poslana je Hrvatska brodogradnja Jadranbrod, Zagreb od strane Prkut Duje dana .
Odbijen.
Za: Sinisa Ostojic Poštovani, Ovim putem Vas obavještavam da sam zbog pogrešne primjene Zakona o pravu na pristup informacijama podnio žalbu Povjer...
Poštovani,   vezano za Vaš ponovni upit oko izmjena Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama obavještavamo Vas sljedeće.  ...
Tužbe protiv novinara i medija
Općinski sud u Makarskoj je odgovorio podnositelju GONG dana .
Odbijen.
Poštovani,   U privitku Vam dostavljemo rješenje o pravu na pristup informaciji.   Službenik za informiranje, Anica Krnić
Poštovani, tjv navelo je linkove na kojima se nalaze tražene informacije. Lp, Katica
Poštovani, U privitku dostavljamo odgovor, te Vam šaljemo kontakt podatke osobe iz Konzervatorskog odjela u Splitu kojoj se možete obratiti da dobijet...
Tužbe protiv novinara i medija
Županijski sud u Zagrebu je odgovorio podnositelju GONG dana .
Ne posjedujemo informacije.
Poštovani, Vezano za vaš upit, podaci su zatraženi 26. veljače 2019. dopisom Građanskom odjelu i Kaznenom odjelu drugog stupnja ovoga suda. 4. ožujka...
Poštovani, Nastavno na vaš upit, u privitku dostavljamo obavijest. S poštovanjem, Dobrila Miletić Službenica za informiranje REPUBLIKA HRVATSKA MINIST...
Tužbe protiv novinara i medija
Općinski sud u Splitu je odgovorio podnositelju GONG dana .
Odbijen.
  Poštovani/a,   u prilogu Vam dostavljamo dopis službenice za informiranje Općinskog suda u Splitu, poslovni broj 26 Su-751/2019, povodom Vašeg...
Tužbe protiv novinara i medija
Općinski sud u Trogiru je odgovorio podnositelju GONG dana .
Odbijen.
Poštovani/a,   u prilogu Vam dostavljamo dopis službenice za informiranje Općinskog suda u Splitu, poslovni broj 26 Su-636/2019, povodom Vašeg zah...
Poštovani,   Nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama od 15. veljače 2019. godine, ovim putem u privitku dostavljamo Obavijest.   S po...
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL KLASA : 008-01/19-01/04 UR.BROJ: 2190/02-03/19-02 Komiža, 4.03.2019.                                   Temeljem č...
Tužbe protiv novinara i medija
Županijski sud u Zadru je odgovorio podnositelju GONG dana .
Odbijen.
Republika Hrvatska Županijski sud u Zadru Zadar, Ulica plemića Borelli 9 Zadar, 1. ožujka 2019. GONG Poštovani, U vezi Vaše...
Tužbe protiv novinara i medija
Ustavni sud Republike Hrvatske, Zagreb je odgovorio podnositelju GONG dana .
Odbijen.
Poštovani, povodom vašeg zahtjeva za pristup informacijama koji ste uputili Ustavnom sudu Republike Hrvatske e-porukom od 19. veljače 2019. s gore n...
Tužbe protiv novinara i medija
Općinski sud u Sisku je odgovorio podnositelju GONG dana .
Odbijen.
Poštovani, U prilogu Vam dostavljamo dopis temeljem Vašeg zahtjeva. S poštovanjem, Anita Pavić Medur