Pregledajte i pretražite zahtjeve

  

Pronađeno 695 zahtjeva

Poštovani g. Violić, u prilogu Vam sukladno članku 21. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) ustupam...
Poštovani, U privitku dostavljamo odgovor, te Vam šaljemo kontakt podatke osobe iz Konzervatorskog odjela u Splitu kojoj se možete obratiti da dobijet...
Tužbe protiv novinara i medija
Županijski sud u Zagrebu je odgovorio podnositelju GONG dana .
Ne posjedujemo informacije.
Poštovani, Vezano za vaš upit, podaci su zatraženi 26. veljače 2019. dopisom Građanskom odjelu i Kaznenom odjelu drugog stupnja ovoga suda. 4. ožujka...
Poštovani, Nastavno na vaš upit, u privitku dostavljamo obavijest. S poštovanjem, Dobrila Miletić Službenica za informiranje REPUBLIKA HRVATSKA MINIST...
Poštovana,   u statističkom prikazu je navedena državna i javna tijela koja su u COP-u i čiji broj zaposlenih imamo. U tablici je naveden ukupan b...
Za: Grad Komiža Poštovane/i, Da li grad Komiža ima organiziranu dostave tehničke i pitke vode na otok Biševo za sušnih mjeseci (pri tom ne mislim s...
Pitanje u vezi rješavanja problema velikog broja autoolupina na otoku Biševu
Zahtjev je poslan za Grad Komiža od Frane Torre dana .
Ne posjedujemo informacije.
Za: Grad Komiža Poštovane/i, Kada je zadnji put grad Komiža rješavao problem autoolupina na otoku Biševu i što misli poduzeti u vezi velikog broja...
Pitanje u vezi organiziranog prijevoza i odvoza glomaznog otpada s otoka Biševa
Zahtjev je poslan za Grad Komiža od Frane Torre dana .
Ne posjedujemo informacije.
Za: Grad Komiža Poštovane/i, Da li grad Komiža ima organizirani prijevoz i odvoz glomaznog otpada s otoka Biševa (pod otok mislim na uvale Mezupora...
Za: Grad Komiža Poštovane/i, iz ZK izvatka za česticu navedenu u naslovu razvidno je da pravno stanje ne odgovara činjeničnom stanju odnosno stanju...
Poštovani,   Nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama od 15. veljače 2019. godine, ovim putem u privitku dostavljamo Obavijest.   S po...
Tužbe protiv novinara i medija
Županijski sud u Zadru je odgovorio podnositelju GONG dana .
Odbijen.
Republika Hrvatska Županijski sud u Zadru Zadar, Ulica plemića Borelli 9 Zadar, 1. ožujka 2019. GONG Poštovani, U vezi Vaše...
Tužbe protiv novinara i medija
Ustavni sud Republike Hrvatske, Zagreb je odgovorio podnositelju GONG dana .
Odbijen.
Poštovani, povodom vašeg zahtjeva za pristup informacijama koji ste uputili Ustavnom sudu Republike Hrvatske e-porukom od 19. veljače 2019. s gore n...
Tužbe protiv novinara i medija
Općinski sud u Sisku je odgovorio podnositelju GONG dana .
Odbijen.
Poštovani, U prilogu Vam dostavljamo dopis temeljem Vašeg zahtjeva. S poštovanjem, Anita Pavić Medur
Tužbe protiv novinara i medija
Općinski sud u Virovitici je odgovorio podnositelju GONG dana .
Odbijen.
  Poštovani,   U privitku Vam dostavljam odgovor na Zahtjev za pristup informacijama koji ste uputili ovom sudu 19. veljače 2019.   S poštov...
Tužbe protiv novinara i medija
Trgovački sud u Zadru je odgovorio podnositelju GONG dana .
Ne posjedujemo informacije.
Poštovani, obzirom ste povukli zahtjev, predmet formiran po istome poslovnog broja 26 Su-138/2019 se odlaže ad acta. Službenica za informiranje Sudsk...
Tužbe protiv novinara i medija
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, Zagreb je odgovorio podnositelju GONG dana .
Ne posjedujemo informacije.
Broj. 26-su-217/19 Zagreb, 21. veljače 2019. Poštovani, U privitku Vam dostavljam rješenje o obustavi postupka, na znanje. Jasna Švigir Tajnica su...
Broj članova političkih stranaka
Varaždinska županija je odgovorio podnositelju Drazen Struk dana .
Ne posjedujemo informacije.
Poštovani, Ovim putem obavještavam vas da smo pregledom pretinca e-pošte, našli vaš mail s upitom u kod nas zaprimljenoj bezvrijednoj pošti. Stoga vam...
  Poštovani,   u privitku Vam dostavljamo dopis Agencije za zaštitu osobnih podataka.   Lijep pozdrav,   Pisarnica      
Za: Informiranje Poštovani, Zahvaljujem na odgovoru koji ste dostavili na moju privatnu email adresu. Proteklo je 1288 dana od podnošenja zahtjeva...
Poštovani,   u privitku dostavljamo Rješenje HBOR-a broj 3/2019 koje se odnosi na niže postavljeni zahtjev za pristup informacijama.   Obzirom...
Ministarstvo je odbilo naš zahtjev kao neosnovan temeljem čl. 15 stavka (4) točke 2 ZPPI-a koji citiramo: „Tijela javne vlasti mogu ograničiti pristup...
Podaci o Sveučilišnoj bolnici Zagreb
Grad Zagreb je odgovorio podnositelju Miroslav Schlossberg dana .
Ne posjedujemo informacije.
                       REPUBLIKA HRVATSKA TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU Zagreb, Amruševa 2/II 26 Su-3/2019         Službenik za informiranje...
Ugovor o pružanju javne usluge prijevoza
Grad Sisak je odgovorio podnositelju Matija Crnić dana .
Odbijen.
Poštovani, u privitku se nalazi Rješenje.       Srdačan pozdrav   Službenica za informiranje GRAD SISAK Rimska 26, Sisak Tel: 044/5...
Poštovani, slijedom Vašeg zahtjeva u kojem nas tražite informacije o radnjama poduzetim u predmetu KLASA: 362-02/17-16/2848 koji se vodi po prijavi ne...
Pristup na API Hrvatskog sabora
Hrvatski sabor, Zagreb je odgovorio podnositelju GONG dana .
Ne posjedujemo informacije.
Poštovani, sukladno članku 23., stavku 1., podstavku 6. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13 i 85/15) obavještavamo vas da API dokumen...