Pregledajte i pretražite zahtjeve

  

Pronađeno oko 2274 zahtjeva za pristup informacijama

Popis punionica za e-automobile
Odgovor Grad Slatina prema Zdenka Radoš dana .

Čeka klasifikaciju.

lp   PUNIONICE ZA ELEKTRIČNE AUTOMOBILE – ODGOVOR Poštovani, sukladno odredbama Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13 i 85/...
Poštovani g. Schlossberg, nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama, u prilogu Vam šaljemo zahtjev za nadoknadu materijalnih troškova nastalih...
Provjera stanja
Zahtjev poslan Grad Županja od strane Ivica Krajun dana .

Čeka odgovor.

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj email, dostavite sljedeće informacije koliko je...
Provjera stanja
Zahtjev za požurnicom poslan Grad Županja od strane Ivica Krajun dana .

Prijavljeno administratoru.

Za: Grad Županja Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj email, dostavite sljedeće inf...
Vanjsko vjezbaliste na Bacvicama
Zahtjev poslan Parkovi i nasadi, Split od strane Saša Branković dana .

Čeka odgovor.

Za: Parkovi i nasadi, Split Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj email, dostavite s...
Osoba je kći odvjetnika koji je imao našu punomoć, a kći nije. Uz to i još puno toga prijavili smo Ivicu Leko i njegovog partnera Berislava Dtankovića...
Za: Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u elektroničkom obliku, u od...
Povrede službene dužnosti 2015 - 2020
Zahtjev za požurnicom poslan Državni inspektorat, Zagreb od strane Miroslav Schlossberg dana .

Čeka odgovor na požurnicu.

Za: Državni inspektorat, Zagreb Molim proslijedite ovo službeniku za informiranje. Obraćam se sa zahtjevom da požurite postupak u tijelu javne vlas...
Popis punionica za e-automobile
Zahtjev za Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Zagreb od strane Zdenka Radoš. Komentirao Zdenka Radoš dana .

Odgovor kasni.

Kontrola: Grad Bjelovar - http://imamopravoznati.org/request/popis_punionica_za_e_automobile_14#incoming-9331
Popis punionica za e-automobile
Dodatna poruka poslana je Grad Sisak od strane Zdenka Radoš dana .

Odgovor kasni.

Za: Sandra Matijević Nema problema. Kada god stignete, ovo nije hitno. Želim vam brzi oporavak od potresa i sve najljepše u Novoj godini! S pošto...
Popis punionica za e-automobile
Zahtjev za Grad Zaprešić od strane Zdenka Radoš. Komentirao Zdenka Radoš dana .

Odgovor kasni.

Kontrola: Sporazum o suradnji na Pilot programu izgradnje e-punionica u gradovima Zagrebačke županije sufinanciranih iz nacionalnih i EU sredstava od...
Popis punionica za e-automobile
Zahtjev za Grad Sveti Ivan Zelina od strane Zdenka Radoš. Komentirao Zdenka Radoš dana .

Odgovor kasni.

Kontrola: Sporazum o suradnji na Pilot programu izgradnje e-punionica u gradovima Zagrebačke županije sufinanciranih iz nacionalnih i EU sredstava od...
Popis punionica za e-automobile
Zahtjev za Grad Ivanić-Grad od strane Zdenka Radoš. Komentirao Zdenka Radoš dana .

Odgovor kasni.

Kontrola: Sporazum o suradnji na Pilot programu izgradnje e-punionica u gradovima Zagrebačke županije sufinanciranih iz nacionalnih i EU sredstava od...
Popis punionica za e-automobile
Dodatna poruka poslana je Općina Andrijaševci od strane Zdenka Radoš dana .

Prijavljeno administratoru.

Za: Pročelnik Općina Andrijaševci Dostavljam dopunu kao što je traženo: Weißenburger Str. 21, 81667 München, Germany S poštovanjem, Zdenka Radoš...
Sporazum o suradnji Hrvatskog katoličkog sveučilišta i Medicinskog fakulteta u Zagrebu
Zahtjev za požurnicom poslan Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb od strane Duje Kovačević dana .

Čeka odgovor na požurnicu.

Za: Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj ema...
Popis punionica za e-automobile
Dodatna poruka poslana je Općina Trpanj od strane Zdenka Radoš dana .

Čeka odgovor.

Za: Nada Ivanković Dopuna: Tijelo javne vlasti na koje je naslovljen zahtjev je Općina Trpanj. S poštovanjem, Zdenka Radoš
Popis punionica za e-automobile
Zahtjev poslan Zadarska županija, Zadar od strane Zdenka Radoš dana .

Čeka odgovor.

Za: [Authority name] Molim vas popis punionica za električne automobile koje je (su)financirao ovo tijelo javne vlasti. U odgovor uključite osnovne d...
Popis punionica za e-automobile
Zahtjev poslan Vukovarsko-srijemska županija od strane Zdenka Radoš dana .

Čeka odgovor.

Za: [Authority name] Molim vas popis punionica za električne automobile koje je (su)financirao ovo tijelo javne vlasti. U odgovor uključite osnovne d...
Popis punionica za e-automobile
Zahtjev poslan Virovitičko-podravska županija od strane Zdenka Radoš dana .

Čeka odgovor.

Za: [Authority name] Molim vas popis punionica za električne automobile koje je (su)financirao ovo tijelo javne vlasti. U odgovor uključite osnovne d...
Popis punionica za e-automobile
Zahtjev poslan Tehnostan, Vukovar od strane Zdenka Radoš dana .

Čeka odgovor.

Za: [Authority name] Molim vas popis punionica za električne automobile koje je (su)financirao ovo tijelo javne vlasti. U odgovor uključite osnovne d...
Popis punionica za e-automobile
Zahtjev poslan Splitsko-dalmatinska županija od strane Zdenka Radoš dana .

Čeka odgovor.

Za: [Authority name] Molim vas popis punionica za električne automobile koje je (su)financirao ovo tijelo javne vlasti. U odgovor uključite osnovne d...
Popis punionica za e-automobile
Zahtjev poslan Sisačko-moslavačka županija od strane Zdenka Radoš dana .

Čeka odgovor.

Za: [Authority name] Molim vas popis punionica za električne automobile koje je (su)financirao ovo tijelo javne vlasti. U odgovor uključite osnovne d...
Popis punionica za e-automobile
Zahtjev poslan Šibensko-kninska županija od strane Zdenka Radoš dana .

Čeka odgovor.

Za: [Authority name] Molim vas popis punionica za električne automobile koje je (su)financirao ovo tijelo javne vlasti. U odgovor uključite osnovne d...
Popis punionica za e-automobile
Zahtjev poslan Požeško-slavonska županija od strane Zdenka Radoš dana .

Čeka odgovor.

Za: [Authority name] Molim vas popis punionica za električne automobile koje je (su)financirao ovo tijelo javne vlasti. U odgovor uključite osnovne d...
Popis punionica za e-automobile
Zahtjev poslan Općina Župa dubrovačka od strane Zdenka Radoš dana .

Čeka odgovor.

Za: [Authority name] Molim vas popis punionica za električne automobile koje je (su)financirao ovo tijelo javne vlasti. U odgovor uključite osnovne d...