Pregledajte i pretražite zahtjeve

  

Pronađeno 1799 zahtjeva

Stratište Križic, otok Biševo
Zahtjev je poslan za Grad Komiža od Frane Torre dana .
Čeka odgovor.
Za: Grad Komiža Poštovani, molimo Vas odgovore na sljedeća pitanja: 1. Koliko je zarobljenika boravilo u logoru na otoku Biševu tijekom drugog svj...
Doktorski studij Čeka odgovor na predstavku.
Za: Ivana Rožac Poštovana gospođo Rožac, nisam zadovoljna dobivenim informacijama koje ste mi poslali. Naime u odgovoru ističete da od 2017./2018....
Poštovane/i, Molimo Vas uvid u broj ljudi osoba koje primaju socijalnu pomoć, a imaju boravište u Gradu Komiži. Također Vas molimo uvid u broj osob...
Stratište Križic, otok Biševo
Ministarstvo hrvatskih branitelja, Zagreb je odgovorio podnositelju Frane Torre dana .
Čeka klasifikaciju.
Poštovani, u privitku e- maila dostavljamo Vam odgovor Ministarstva hrvatskih branitelja. S poštovanjem,   Ministarstvo hrvatskih branitelja...
Javnost rada Komisije za sportsko penjanje
Zahtjev je poslan za Hrvatski planinarski savez, Zagreb od Enna Peroš dana .
Čeka odgovor.
Za: Hrvatski planinarski savez, Zagreb Poštovani, Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, molim Vas da mi dostavite: 1. Planove i progr...
Za: SluzbenikZaInformiranje Poštovani, šaljem nadopunu zatraženih informacija: Podnositelj zahtjeva za pravo na pristup informacijama je Udruga za...
Poštovani,   Vezano uz Vaš zahtjev za dostavom podataka o strukturi zaposlenika prema kategorijama neto dohotka za 2018. godinu, u nastavku odgova...
Ugovor s tvrtkom Perpetuum mobile za online stranicu sabor.hr
Zahtjev je poslan za Hrvatski sabor, Zagreb od GONG dana .
Čeka odgovor.
Za: Hrvatski sabor, Zagreb Poštovani, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" br. 25/13 i 85/15) obraćamo vam se sa zaht...
This is the mail system at host ls251.t-com.hr. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered to one or more recipients. It...
Nakon mog upita o kašnjenju na odgovor (kažu da nisu dobili mail sa imampravoznati.org), dana 16.05.2019. g. dobio sam odgovor od gradonačelnika gosp....
Poštovani, Vaš je zahtjev zaprimljen i u postupku je rješavanja. Uputa je dana pisarnici Ministarstva u postupku vođenja predmeta tako da možete zanem...
Za: Grad Komiža Na temelju važećeg Zakona o pravu na pristup informacija, tražimo na uvid preslike svih ugovora koje je lokalna jedinica Grad Komiža...
Za: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb Molim proslijedite ovo službeniku za informiranje. Obraćam se sa zahtjevom da riješite postupak u t...
Za: Hrvatski sabor Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi: - komparativni zahtjev poslan putem mreže Europskog centr...
Za: Ministarstvo uprave, Zagreb Na stranici https://uprava.gov.hr/UserDocsImages/Kolektivni%20ugovor/2018/Tuma%C4%8Denja%20prema%20rednom%20broju%20%...
Povjerenik za informiranje Zoran Pičuljan je 2. svibnja 2019. poslao službenici za informiranje Agencije za ugljikovodike Željki Rukavini akt kojim daj...
Povjerenik za informiranje Zoran Pičuljan je 2. svibnja 2019. poslao službenici za informiranje Agencije za ugljikovodike Željki Rukavini akt kojim...
Poštovani,   vezano za Vaš zahtjev za pristup informacijama od 2. svibnja 2019. godine, dostavljamo Vam obavijest Ministarstva rada i mirovinskoga...
Za: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb Poštovani, nastavno na vaš dopis (KLASA: 008-01/19-01/73, URBROJ: 531-08-19 od 24. tr...
Poštovani,   vezano za Vaš zahtjev za pristup informacijama od 29. travnja 2019. godine, dostavljamo Vam obavijest Ministarstva rada i mirovinskog...
Poštovani,   vezano za Vaš zahtjev za pristup informacijama od 29. travnja 2019. godine, dostavljamo Vam obavijest Ministarstva rada i mirovinskog...
Državna brodska linija 612. Komiža - Biševo
Zahtjev je poslan za Grad Komiža od Frane Torre dana .
Kašnjenja
Za: Grad Komiža Molimo na uvid sve dokumente koje je Grad Komiža ili njegova tvrtka Nautički centar potpisala s pravnom ili fizičkom osobom radi obav...
Koncesije ribolovnim društvima
Zahtjev je poslan za Javna ustanova Maksimir, Zagreb od Darko Podravec dana .
Kašnjenja
Za: Javna ustanova Maksimir, Zagreb Poštovani, temeljem čl. 5., st. 1. kojim je osigurano pravo na pristup informacijama o djelovanju javnih tijela t...
Za: Hrvatske šume, Zagreb Danas smo redovnom poštom primili vaš dopis urbroj 00-1/05-19-02, klasa dir/19-01/1785 od 4.4.2019., kojim nas obavještav...
Dom zdravlja Županja nije dostavio tražene podatke. Podatke o broju pacijenata po ordinacijama obiteljske medicine u posljednjih 5 godina sam nakon tog...