Pregledajte i pretražite zahtjeve

  

Pronađeno 6110 zahtjeva

http://www.zgh.hr/aktualnosti-10/novosti-170/plan-podjele-drustva-zagrebacki-holding-d-o-o-s-osnivanjem-novih-trgovackih-drustava/8341 29. studenog 2...
Poštovani, U privitku dostavljamo dopis Službenice za informiranje. S poštovanjem, Marina Balaško Ivančić
Ministarstvo rada (MRMS) nam je poslalo rješenje o zahtjevu putem pošte. Naš zahtjev je odbijen budući da je MRMS utvrdilo da ne posjeduje informacije....
Prosječna plaća po zanimanjima
Državni zavod za statistiku, Zagreb je odgovorio podnositelju Ivana Dautović dana .
Čeka klasifikaciju.
Poštovana gospođo Dautović,   nastavno na Vaš zahtjev u prilogu dostavljamo rješenje. Plaćama po zanimanjima ne raspolažemo.   Dodatno Vas žel...
Broj pacijenata po ordinaciji
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Zagreb je odgovorio podnositelju Slobodan Obradović dana .
Čeka klasifikaciju.
Poštovani,   u prilogu je dopis u vezi Vašeg zahtjeva za pristup informacijama.     S poštovanjem,     Službenica za informiranje Žel...
Radovi u parku Milana Prpića i planovi vezani uz parkove u gradu
Grad Zabok je odgovorio podnositelju Bojan Janjanin dana .
Čeka klasifikaciju.
Poštovani, u privitku Van dostavljam odgovor na postavljena pitanja a vezana uz uređenje parka M. Prpića, pripadajuće parkiralište i Kolodvorsku ulicu...
Poštovani, Slijedom zahtjeva kojeg ste temeljem odredbi članka 23. stavka 1. točke 1., a u vezi sa člankom 17. stavkom 1. točkom 2. Zakona o pravu na...
Poštovana, S obzirom da je Vaš zahtjev za pristup informacijama 2. svibnja 2018. ustupljen u rješavanje tvrtki INA-Industrija nafte d.d., nemamo infor...
povlašteni krediti za članove NO
Hrvatska poštanska banka, Zagreb je odgovorio podnositelju Duje Prkut dana .
Čeka klasifikaciju.
Poštovani, U petak smo vam poslali dopis, ali nismo dobili povratnu informaciju pa prosljeđujemo na drugi mail. Molimo vas da nam potvrdite odgovara l...
Zapisnici o odrađenom nadzoru
Natura Histrica, Pula je odgovorio podnositelju Marina Ladavac dana .
Djelomično uspješno.
Poštovani,   Nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama upućen ovoj Ustanovi 04.listopada, u privitku dostavljamo sljedeće zapisnike:  1. ...
Akumulacije Samarica i Miletinac
Zahtjev je poslan za Bjelovarsko-bilogorska županija od Darko Podravec dana .
Čeka odgovor.
Za: Bjelovarsko-bilogorska županija Poštovani, temeljem čl. 5., st. 1. kojim je osigurano pravo na pristup informacijama o djelovanju javnih tijela t...
Lista korisnika bespovratnih subvencija
za Grad Rijeka od Damir Serić. Komentar od Administrator Miroslav dana .
Čekamo objašnjenje.
Postovani, Vas komentar vidljiv je samo na portalu - komentari se ne salju tijelu javne vlasti. Molimo vas da kliknete na link ispod ovoga za slabje o...
Poštovani,   sukladno članku 23. stavku 1. točki 6. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15; u daljnjem tekstu: Zakon), kojim je...
Putem pošte smo dobili rješenje kojim se odbija naš zahtjev s obrazloženjem da Ministarstvo rada ne posjeduje tražene informacije.
Poštovani, Nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama koji je zaprimljen 26. rujna 2018., a u kojem tražite informaciju o ukupnom broju novozapo...
Za: Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske, Zagreb Poštovani, u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama tražimo sljedeć...
Podaci o zapošljavanju
Agencija za investicije i konkurentnost, Zagreb je odgovorio podnositelju Mladen Petrović dana .
Uspješan.
Poštovani, Jedan djelatnik je premješten iz Ministarstva kulture u Agenciju sukladno odredbama Zakona o državnim službenicima. S poštovanjem, Ljerka...
Za: Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Zagreb Poštovani, u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama tražimo sljedeće info...
Podaci o zapošljavanju
Hrvatska energetska regulatorna agencija, Zagreb je odgovorio podnositelju Mladen Petrović dana .
Uspješan.
  Poštovani g. Petroviću, Hrvatska energetska regulatorna agencija (dalje: HERA) zaprimila je Vaš zahtjev za pristup informacijama kojim ste od HE...
Izmjene Zakona o fizioterapeutskoj djelatnosti
Zahtjev je poslan za Ministarstvo zdravstva, Zagreb od Kruno Topolski dana .
Čeka odgovor.
Za: Ministarstvo zdravstva, Zagreb Poštovani, Kada će se krenuti sa izmjenama i dopunama Zakona o fizioterapeutskoj djelatnosti s ciljem regulacij...
Upit o iznosu naplaćenog poreza na dohotke od kapitala
Ministarstvo financija, Zagreb je odgovorio podnositelju sandra bencic dana .
Djelomično uspješno.
Poštovana gđo Benčić,   vezano uz Vaš zahtjev od 24. rujna 2018. za dostavom podataka o iznosu zadržane dobiti u odnosu na ukupnu dobit, iznosu is...
Stanje javnih česmi u gradu
Grad Zabok je odgovorio podnositelju Bojan Janjanin dana .
Uspješan.
Poštovani,   u privitku Vam dostavljam odgovor na pitanje gosp. Bojana Janjanina o broju i stanju javnih česmi u gradu Zaboku, te postoje li plano...
Godišnje izvješće o radu Nadzornog odbora HRT-a
Hrvatska radiotelevizija, Zagreb je odgovorio podnositelju GONG dana .
Odgovor kasni.
Poštovani, sukladno članku 22. stavku 2. Zakona o pravu na pristup informacijama, ovim putem Vas obavještavam o produljenju roka za dostavu traženih...
Program javnih potreba u športu - korisnici
Predstavka poslan Središnji državni ured za šport, Zagreb od strane T. Vistid dana .
Čeka odgovor na predstavku.
Za: Središnji državni ured za šport, Zagreb Molim proslijedite ovo službeniku za informiranje. Obraćam se sa zahtjevom da riješite postupak u tijel...
*P/7608637*     KLASA: UP/I-008-02/18-01/53 URBROJ: 525-02/1596-18-4 Zagreb, 9. listopada 2018.   Mladen Petrović Putem e-maila: [ZPPI #...