Pregledajte i pretražite zahtjeve

  

Pronađeno oko 8168 zahtjeva za pristup informacijama

Za: Grad Crikvenica Molim vas da mi prema Zakonu o pravu na pristup informacijama dostavite mailom: Sve ugovore o darovanju viška iskopa između Rep...
revitalizacija Naselja Šećerana
Zahtjev poslan Grad Županja od strane Ilija Tikvić dana .

Čeka odgovor.

Za: Grad Županja Molim Vas da mi u pdf dostavite Program demografska obnove i revitalizacije Naselja Šećerana u Županji. S poštovanjem, Ilija Tik...
Poštovani, Temeljem Zakona o pristupu informacijama, molim da mi se dostave slijedeće informacije: • Imena i prezimena aktualnih članova upravnog v...
Poštovana,   uvidom u ustupljen zahtjev pozivam Vas da na temelju Zakona o pravu na pristup informacijama prema odredbama članka 18. stavka 3. i čla...
Za: Ministarstvo zdravstva, Zagreb Molio bih po mjesecima (ili danima/vašim periodima bilježenja) sljedeće podatke: 1. Broj umrlih od Covid-19 u t...
Poštovani, u privitku dopis od 25.11.2021. godine. S poštovanjem, [1]cid:[email protected]   e-mail:   [2][e-mail adresa]   Ul...
Poštovani, u privitku Vam dostavljamo tražene informacije. S poštovanjem, Marina Brkić, prof.
Iverimectin za Covid-19
Zahtjev poslan Agencija za lijekove i medicinske proizvode, Zagreb od strane Aglaja Andrea Aparnik dana .

Čeka odgovor.

Za: Agencija za lijekove i medicinske proizvode, Zagreb Poštovani, Temeljen Zakona o pravu na pristup informacijama, molim vas da odgovorite putem...
Za: Agencija za lijekove i medicinske proizvode, Zagreb Poštovani, Temeljen Zakona o pravu na pristup informacijama, molim vas da odgovorite putem...
Ugovori i sadržaj cjepiva protiv Covid-19
Zahtjev poslan Ministarstvo zdravstva, Zagreb od strane Aglaja Andrea Aparnik dana .

Čeka odgovor.

Za: Ministarstvo zdravstva, Zagreb Poštovani, Temeljem zakona o pravu na pristup informacijama molim da odgovorite putem email adrese s koje ste zap...
Poštovani,  u vezi s Vašim zahtjevom izvješćujemo Vas da Ministrstvo obrane nije sklapalo ugovore s tvrtkom Pfizer.  S poštovanjem,  Službenica za...
Poštovani,   U privitku dopis od 24.11.2021. godine.   S poštovanjem,   [1]cid:[email protected]   e-mail:   [2][e-mail ad...
Poštovani, uz isprike na kašnjenju odgovora zbog objektivnih, nepredviđenih razloga uzrokovanih pandemijom COVID-19, u nastavku je odgovor na vaše pit...
Za: Ministarstvo zdravstva, Zagreb Molio bih scanove (ili kopije) svih ugovora koji su sklopljeni između tijela Republike Hrvatske i farmaceutske kom...
Za: Vlada Republike Hrvatske, Zagreb Molim studiju procjene učinkovitosti na kojoj se zasnivaju nove Covid mjere koje su stupile na snagu 16.11 2021,...
Za: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb Molim scanove (ili kopije) svih ugovora sklopljenih sa farmaceutskom kompanijom Pfizer u periodu od 01....
Za: Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu, Zagreb Poštovani, temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama, molim vas da mi u elektroničkom o...
Poštovani,   u privitku dopis od 22.11.2021. godine.   S poštovanjem,   [1]cid:[email protected]   e-mail:   [2][e-mail ad...
Poštovani, izjavljujem predstavku na rad tijela javne vlasti Grada Obrovca. Tijelo javne vlasti nije odgovorilo na zahtjev za pristup informacijama...
Utjecaj prodaje besplatne plazme u tajnosti na davalaštvo krvi
Dodatna poruka poslana je Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu, Zagreb od strane GORAN HRANIĆ dana .

Djelomično uspješno.

Za: Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu, Zagreb Poštovani, zahvaljujem na Vašem dopisu i iscrpnom objašnjenju puta kretanja darovane krvi i ob...
Za: Agencija za lijekove i medicinske proizvode, Zagreb Poštovani, temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama, molim Vas da mi u elektroničko...
Poštovani,   Na temelju Vašeg cijenjenog Zahtjeva za pristup informacijama, u privitku Vam dostavljamo zatraženi poziv za nadmetanje, kao i povezn...
Poštovani svi, ovaj zahtjev je odbijen s obzirom da je Lokacijska dozvola predmetom sudskog spora, a podnesene su i kaznene prijave protiv tijela koj...
Poštovana gđa Skender, nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama, od 7. studenoga 2021. godine, u privitku Vam dostavljamo traženi dokument. L...
Poštovani,   nastavno na Vaš zahtjev od 10. studenoga 2021. godine, a u skladu s člankom 23. stavkom 1. točkom 1. Zakona o pravu na pristup inform...