Akumulacija Miletinac

Pisani zahtjev podnositelja Darko Podravec za Hrvatske vode, Zagreb

Odgovor na ovaj zahtjev kasni. Po zakonu, iz tijela Hrvatske vode, Zagreb trebali su odgovoriti brzo i do (detalji)

Od: Darko Podravec

Za: Hrvatske vode, Zagreb

Poštovani, temeljem čl. 5., st. 1. kojim je osigurano pravo na
pristup informacijama o djelovanju javnih tijela te čl. 18. koji
definira sadržaj pisanog zahtjeva prema Zakonu o pravu na pristup
informacijama (NN 25/13) kao tražim da sljedeće informacije
dostavite putem maila:

Ugovor za izradu idejnog projekta i studije utjecaja na okoliš
retencije Miletinac izrađenog od tvrtka Elektroprojekt 2006. godine
koji je bio podloga za izdavanje Rješenja o prihvatljivosti zahvata
na okoliš od 14. srpnja 2008. (KLASA: UP/I 351-03/07-02/169,
URBROJ: 531-08-1-1-2-15-08-8).

Ugovor za izradu Elaborata za prethodnu ocjenu za ekološku mrežu
retencije Miletinac predanog prema HV Ev.br.ug. 21-202/13 15.
listopada 2013. u Ministarstvo zaštite okoliša i prirode (KLASA:
351-03/13-01/0154, URBROJ: 374-21-1-13-1) temeljem kojeg je 14.
studenoga 2013. godine izdano Rješenje od Ministarstva zaštite
okoliša i prirode (KLASA: UP/I 612-07/13-60/48, URBROJ:
517-07-1-1-2-13-5) da je za predmetni zahvat potrebno obavezno
provesti postupak Glavne ocjene.

Ugovor za izradu Studije glavne ocjene prihvatljivosti retencije
Miletinac za ekološku mrežu prema HV Ev.br.ug. 21-250/14, koji su
Hrvatske vode 5. veljače 2015. predale Ministarstvu zaštite okoliša
i prirode uz zahtjev za glavnom ocjenom prihvatljivosti

Ugovor za dopunu idejnog projekta retencije Miletinac iz 2014.
godine.

Ugovor za izradu novelirane Studija utjecaja na okoliš broja
Y1-I97.00.11-G01.0 od 8.9.2015. prema HV Ev.br.ug. 21-155/15.

Ugovor od 26. rujna 2016. za izradu Studije izvodljivosti boja
G2-I97.00.12-G01.0 retencije Miletinac od 24.2.2017., te ugovora za
Novelaciju postojeće Studije utjecaja na okoliš i studije
izvodljivosti.

Ugovor za izradu idejnog projekta broj G2-O41.00.02-G01.0
akumulacije Miletinac od 30.7.2018..

S poštovanjem,
Darko Podravec

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Hrvatske vode, Zagreb može: