Dostava Plana upravljanja ribolovom obalnim mrežama potegačama u Republici Hrvatskoj

Udruga BIOM je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Odgovor na ovaj zahtjev kasni. Po zakonu, pod svim uvjetima, Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb trebala je odgovoriti do sada (detalji). Možete se žaliti tako što ćete zahtjeva požurnicu.

Za: Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

Temeljem prava na pristup informacijama o djelovanju javnih tijela molimo Vas da nam dostavite Plan upravljanja ribolovom obalnim mrežama potegačama u Republici Hrvatskoj (klasa: 324-01/17-01/847, urbroj: 525/13/1282-17-1 od 1. prosinca 2017. godine).

Isti je naveden kao jedan od temelja za izradu Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru obalnim mrežama potegačama, stoga smatramo da bi trebao biti dostupan i na web stranicama, a ne samo na zahtjev.

S poštovanjem,

Udruga BIOM

pristupinfo, Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

*P/7558189*

KLASA: UP/I-008-02/18-01/44

URBROJ: 525-02/1596-18-2

Zagreb, 6. kolovoza 2018.

 

UDRUGA BIOM 
PRERADOVIĆEVA 34 10000 Zagreb
[1][ZPPI #6550 email]

 

 

 

+------------------------------------------------------------------------+
|PREDMET: |Udruga za biološka istraživanja – BIOM Zagreb |
| | |
| |- Zahtjev za pristup informacijama, odgovor, daje se |
| | |
| |  |
| | |
| |  |
+------------------------------------------------------------------------+

Poštovani,

 

nastavno na vaš zahtjev za pristup informacijama kojim ste od Ministarstva
poljoprivrede zatražili Plan upravljanja ribolovom obalnim  mrežama
potegačama u Republici Hrvatskoj (KLASA: 324-01/17-01/847, Urbroj:
525/13/1282-17-1 od 1. prosinca 2017. godine), sukladno članku 23. stavku
1. točki 3. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“,
broj 25/13., 85/15.) obavještavamo vas da su traženi podaci javno dostupni
na mrežnim stranicama Ministarstva na poveznici
[2]https://ribarstvo.mps.hr/default.aspx?id....

 

 

S poštovanjem,

 

SLUŽBENICA ZA INFORMIRANJE

 

Željana Ivanuš

 

 

 

 

 

 

prikazati citirane dijelove

Za: Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

Poštovani,

Zaprimili smo Plan upravljanja ribolovom obalnim mrežama potegačama u Republici Hrvatskoj.

Uvidom u dokument primijetili smo da Plan ne sadrži nijedan od navedenih 8 priloga, koji su ključni za interpretaciju dokumenta.

Stoga molimo da nam dostavite, te također i javno objavite na web stranici Ministarstva poljoprivrede, sve priloge navedene u Planu upravljanja.

Iste ste dužni dostaviti temeljem prava na pristup informacijama o djelovanju javih tijela.

S poštovanjem,

Udruga BIOM