Dress code u hrvatskim školama

Odgovor na ovaj zahtjev jako kasni. Po zakonu, Osnovna škola Blato je trebao odgovoriti do (detalji). Možete ih požuriti tako da pošaljete požurnicu.

Za: Osnovna škola Blato

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Mnoge škole u inozemstvu imaju službeni kodeks odjevanja (propisana standardna školska odjeća). Nažalost ne postoji podatak da li škola iz naslova ima propisan kodeks odjevanja učenika/studenata ili učitelja/profesora/predavača.

Molim vas informaciju: (1) ima li vaša škola propisan način odjevanja za učenike/studente; (2) dostavite digitalni dokument kojim je propisan način odjevanja za učenike/studente; (3) ima li vaša škola propisan način odjevanja za učitelje/profesore/predavače odnosno ostale zaposlenike škole; (4) dostavite digitalni dokument kojim je propisan način odjevanja za učitelje/profesore/predavače odnosno ostale zaposlenike škole. Ukoliko se iz dokumenta pod (2) i (4) ne može vidjeti od kada je na snazi dress code, tada dostavite i datum od kada je svaki dress code na snazi u školi. Ukoliko postoji skupina za praćenje provedbe kodeksa odjevanja u školi, tada (5) dostavite popis imena i prezimena osoba uključenih u skupinu, pozicija ako je dostupna i poslodavac odnosno afilijacija ako su vanjski suradnici.

Puno vam hvala i srdačan pozdrav,
Hanna Mohar

Tonci Padovan,

Poštovana  naša skola nema Dress code, ali ima pravila odjevanja koja ću
vam dostaviti po mom dolasku, jer sam na službenom putu. Zahvaljujem na
poticaju da pravila objavimo na webe.
Tonći Padovan ravnatelj.

Poslano s mog pametnog telefona Sony Xperia™

---- Hanna Mohar je napisao ----

     Za: Osnovna škola Blato
    
     Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
     dostavi informacija:
    
     Mnoge škole u inozemstvu imaju službeni kodeks odjevanja (propisana
     standardna školska odjeća). Nažalost ne postoji podatak da li škola
     iz naslova ima propisan kodeks odjevanja učenika/studenata ili
     učitelja/profesora/predavača.
    
     Molim vas informaciju: (1) ima li vaša škola propisan način
     odjevanja za učenike/studente; (2) dostavite digitalni dokument
     kojim je propisan način odjevanja za učenike/studente; (3) ima li
     vaša škola propisan način odjevanja za učitelje/profesore/predavače
     odnosno ostale zaposlenike škole; (4) dostavite digitalni dokument
     kojim je propisan način odjevanja za učitelje/profesore/predavače
     odnosno ostale zaposlenike škole. Ukoliko se iz dokumenta pod (2) i
     (4) ne može vidjeti od kada je na snazi dress code, tada dostavite
     i datum od kada je svaki dress code na snazi u školi. Ukoliko
     postoji skupina za praćenje provedbe kodeksa odjevanja u školi,
     tada (5) dostavite popis imena i prezimena osoba uključenih u
     skupinu, pozicija ako je dostupna i poslodavac odnosno afilijacija
     ako su vanjski suradnici.
    
     Puno vam hvala i srdačan pozdrav,
     Hanna Mohar
    
     -------------------------------------------------------------------
    
     U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
     Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
     obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
     zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
     vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.
    
     Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
     zahtjev:
     [ZPPI #2427 email]
    
     Je li [Osnovna škola Blato e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup
     informacijama zahtjeve za Osnovna škola Blato? Ako da, molimo
     kontaktirajte nas koristeći ovaj obrazac:
    
[1]http://imamopravoznati.org/change_reques...
    
     Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
     objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
     autorskih prava
     [2]http://imamopravoznati.org/help/officers
    
     Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
     ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
     vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
     poveznicu do nas.
    
    
     -------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://imamopravoznati.org/change_reques...
2. http://imamopravoznati.org/help/officers