Dress code u hrvatskim školama

Pisani zahtjev podnositelja Hanna Mohar za Pomorska škola Zadar

Zahtjev je uspješan.

Od: Hanna Mohar

Za: Pomorska škola Zadar

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
dostavi informacija:

Mnoge škole u inozemstvu imaju službeni kodeks odjevanja (propisana
standardna školska odjeća). Nažalost ne postoji podatak da li škola
iz naslova ima propisan kodeks odjevanja učenika/studenata ili
učitelja/profesora/predavača.

Molim vas informaciju: (1) ima li vaša škola propisan način
odjevanja za učenike/studente; (2) dostavite digitalni dokument
kojim je propisan način odjevanja za učenike/studente; (3) ima li
vaša škola propisan način odjevanja za učitelje/profesore/predavače
odnosno ostale zaposlenike škole; (4) dostavite digitalni dokument
kojim je propisan način odjevanja za učitelje/profesore/predavače
odnosno ostale zaposlenike škole. Ukoliko se iz dokumenta pod (2) i
(4) ne može vidjeti od kada je na snazi dress code, tada dostavite
i datum od kada je svaki dress code na snazi u školi. Ukoliko
postoji skupina za praćenje provedbe kodeksa odjevanja u školi,
tada (5) dostavite popis imena i prezimena osoba uključenih u
skupinu, pozicija ako je dostupna i poslodavac odnosno afilijacija
ako su vanjski suradnici.

Puno vam hvala i srdačan pozdrav,
Hanna Mohar

Spojite s ovim

Od: Jasmina Živković
Pomorska škola Zadar


Attachment Obrazac pristup informacijama.doc
39K Download View as HTML


Molimo da ispunite Obrazac u prilogu.
Zahvaljujem.

Jasmina Živković, dipl. iur.
Tajnica škole
Pomorska škola Zadar

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Administratorica Sonja - komentar ()

Tijelo javne vlasti netočno tumači zakon - podnositelj zahtjeva za pristup informacijama nije dužan ispunjavati obrasce.

Više o vašem pravu možete pročitati na linku:
http://imamopravoznati.org/help/requesti...

Predlažemo podnositelju da pošalje odgovor tijelu javne vlasti u kojemu navodi da je zahtjev ispunjen sukladno ZPPI-ju te da se elektronski podnesen zahtjev smatra pisanim zahtjevom.

Link to this

Pomorska škola Zadar


Attachment Ku ni red 2015..doc
45K Download View as HTML


Poštovani, Odredbe o Dress codeu sadržane su u Kućnom redu Pomorske
škole Zadar, u članku 19. , koji šaljemo u prilogu.

S poštovanjem,

Jasmina Živković, dipl. iur Tajnica

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Pomorska škola Zadar može: