Email adresa za ponošenje prigovora potrošača

Pisani zahtjev podnositelja Zdenka Radoš za Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije

Zahtjev je uspješan.

Od: Zdenka Radoš

Za: Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije

Poštovani,

Poznato je da sukladno članku 10. stavak 2. Zakona o zaštiti
potrošača, trgovac je dužan potrošaču omogućiti podnošenje pisanog
prigovora putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte, te stavka
3. istog članka koji kaže da je trgovac dužan u poslovnim
prostorijama vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja
pisanog prigovora.

Ljubazno vas molim dostavu informacije o kontaktima za podnošenje
prigovora za sve vaše organizacijske jedinice, a ako svaka
organizacijska jedinica ili podružnica ima različite kontakte,
navedite ih odovojeno:
- poštanska adresa za podnošenje prigovora
- telefaks za podnošenje prigovora
- elektronička pošta za podnošenje prigovora

Molim vas da vaš odgovor dostavite elektronskim putem na ovu adresu
kao najekonomičniji način odgovora.

S poštovanjem,
Zdenka Radoš

Spojite s ovim

Od: Roman Rodic
Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije

Poštovana!

Obzirom da još uvijek nemamo sistematiziran ustroj tvrtke za sada sam ja, ova e-mail adresa, adresa tvrtke kao i svi navedeni kontakti jedini ovlašten zaprimati i proslijeđivati na postupanje sve upite, prigovore, žalbe i slično za cijelu tvrtku.

U tijeku je sistematizacija radnih mjesta i ustroj tvrtke nakon čega ćemo Vas obavijestiti hoće li biti kakvih promjena od gore navedenog.

S poštovanjem,

Službenik za informiranje
Roman Rodić, bacc.oec

VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.
Koledovčina 1, 10000 Zagreb
tel:01/3492 100, fax:01/3492 104
OIB:54189804734
e-mail:[Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije e-mail za zahtjeve]

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije može: