Email adresa za ponošenje prigovora potrošača

Zahtjev je uspješan.

Za: Vodovod i kanalizacija, Rijeka

Poštovani,

Poznato je da sukladno članku 10. stavak 2. Zakona o zaštiti potrošača, trgovac je dužan potrošaču omogućiti podnošenje pisanog prigovora putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte, te stavka 3. istog članka koji kaže da je trgovac dužan u poslovnim prostorijama vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora.

Ljubazno vas molim dostavu informacije o kontaktima za podnošenje prigovora za sve vaše organizacijske jedinice, a ako svaka organizacijska jedinica ili podružnica ima različite kontakte, navedite ih odovojeno:
- poštanska adresa za podnošenje prigovora
- telefaks za podnošenje prigovora
- elektronička pošta za podnošenje prigovora

Molim vas da vaš odgovor dostavite elektronskim putem na ovu adresu kao najekonomičniji način odgovora.

S poštovanjem,
Zdenka Radoš

Pravo na informacije - KDVIK Rijeka, Komunalno društvo Vodovod i kanalizacija, Rijeka

Poštovana gospođo Radoš,

u nastavku se dostavljaju kontakt podaci za sve načine upućivanja pisanog prigovora:

- poštanska adresa: KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka, Dolac 14, 51000 Rijeka
- adresa elektronske pošte: [e-mail adresa]
- telefaks: 353 207 (za sve vrste prigovora),
353 221 (za prigovore na račune za vodne usluge)

U slučaju da korisnik nije zadovoljan našim očitovanjem na upućeni prigovor, može se, kao drugostupanjskom tijelu, obratiti Povjerenstvu za reklamacije potrošača pisanim putem na adresu:
KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka
Povjerenstvo za reklamacije potrošača
DOLAC 14, 51000 RIJEKA

Više se s postupkom vezanim uz prigovore možete upoznati i našoj internetskoj stranici - direktan link: http://www.kdvik-rijeka.hr/default.asp?r...

S poštovanjem,

Mojca Spinčić
službenik za informiranje
KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

prikazati citirane dijelove