Financiranje medija

Zahtjev je uspješan.

Za: Općina Dragalić

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molila bih sljedeće informacije:
- Popis medija s kojima su tijekom 2016. i 2017. sklopljeni ugovori
o materijalnim uslugama (usluge informiranja, usluge objave
službenih akata, oglasa i natječaja te drugo) uz informaciju o
predmetu i vrijednosti ugovora te iz koje je proračunske stavke
plaćen po godinama za svaki medij.
- Popis medija koji su tijekom 2016. i 2017. godine primali subvencije
ili donacije iz proračuna temeljem raspisanih natječaja, diskrecijskom
odlukom ili temeljem suvlasništva u mediju s iznosima
po godinama za svaki medij.

Molim da mi informacije dostavite u elektronskom obliku putem platforme Imamo pravo znati s koje Vam je upućen zahtjev.

Molim da mi javite ako bi Vam za dostavu traženih informacija trebao rok duži od 15 dana.

Unaprijed zahvaljujem na susretljivosti.

S poštovanjem,

Melisa Skender

općina dragalić,

Poštovani,

Općina Dragalić nije sklapala ugovore za usluge informiranja u 2016. i 2017.
godini.

U 2016. i 2017. godini od Općine Dragalić subvenciju je primala Lasica
d.o.o., Kraljice Jelene 26, Slavonski Brod (informiranje putem županijskog
tjednika "Posavska Hrvatska") u iznosima kako slijedi:
2016.= 6.000,00 kn
1.-10.2017.= 4.500,00 kn

Subvencija je u mjesečnim iznosima od 500,00 kn (do kraja 2017. godine će
biti isplaćeno 6.000,00 kn).

S poštovanjem,

Službenik za informiranje
Zvonimir Karlik

Zamoljavamo Vas da nam potvrdite primitak ovog odgovora.

----- Original Message -----
From: "Melisa Skender" <[ZPPI #4550 email]>
To: "Zahtjevi za PPI upućeni prema Općina Dragalić"
<[Općina Dragalić e-mail za zahtjeve]>
Sent: Saturday, October 21, 2017 11:43 AM
Subject: Financiranje medija

Za: Općina Dragalić

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molila bih
sljedeće informacije:
- Popis medija s kojima su tijekom 2016. i 2017. sklopljeni ugovori
o materijalnim uslugama (usluge informiranja, usluge objave
službenih akata, oglasa i natječaja te drugo) uz informaciju o
predmetu i vrijednosti ugovora te iz koje je proračunske stavke
plaćen po godinama za svaki medij.
- Popis medija koji su tijekom 2016. i 2017. godine primali
subvencije
ili donacije iz proračuna temeljem raspisanih natječaja,
diskrecijskom
odlukom ili temeljem suvlasništva u mediju s iznosima
po godinama za svaki medij.

Molim da mi informacije dostavite u elektronskom obliku putem
platforme Imamo pravo znati s koje Vam je upućen zahtjev.

Molim da mi javite ako bi Vam za dostavu traženih informacija
trebao rok duži od 15 dana.

Unaprijed zahvaljujem na susretljivosti.

S poštovanjem,

Melisa Skender

-------------------------------------------------------------------

U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
zahtjev:
[ZPPI #4550 email]

Je li [Općina Dragalić e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup
informacijama zahtjeve za Općina Dragalić? Ako da, molimo
kontaktirajte nas koristeći ovaj obrazac:
http://imamopravoznati.org/change_reques...

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
autorskih prava
http://imamopravoznati.org/help/officers

Za detaljnije smjernice o sigurnoj objavi informacija, pročitajte
posljednje savjete Povjerenika za informiranje:
http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
poveznicu do nas.

-------------------------------------------------------------------

Za: općina dragalić

Poštovani,

potvrđujem da sam primila odgovor na zahtjev, hvala Vam.

S poštovanjem,

Melisa Skender