Geopark

Zahtjev za pristup informacijama od Frane Torre za Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Za: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb

Poštovane/i,

Da li je geopark kategorija zaštićenih područja sukladno Zakonu o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18)? Možete li nam pojasniti namjenu geoparka (vrstu zaštite)?

S poštovanjem,

Frane Torre
U ime građanske inicijative "Spasimo Biševo"
https://spasimobisevo.org

Pristup Informacijama,

5 privitaka

Poštovani,

 

Nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama od 13. ožujka 2019.
godine, ovim putem u privitku dostavljamo Obavijest.

 

S poštovanjem,

 

 

[1]cid:[email protected] REPUBLIKA HRVATSKA / REPUBLIC OF
CROATIA
Ministarstvo zaštite okoliša i
energetike
Ministry of Environment and Energy

 

 

Katarina Galović, dipl. iur.

Viša upravna savjetnica

Radnička cesta 80/22

10 000 Zagreb

Tel. +385 1 3717-294

fax  +385 1 3717 149

e-mail:  [2][e-mail adresa]

[3]www.mzoe.hr

 

 

[4]cid:im[email protected] o ispisu ove elektronske
pošte, čuvajte prirodu.

 

 

IZJAVA O ODRICANJU OD ODGOVORNOSTI: Ova elektronička poruka može
sadržavati osjetljive, povjerljive i/ili povlaštene informacije te je
namijenjena isključivo naznačenom primatelju i/ili grupi primatelja. Ako
ste je primili pogreškom, molimo Vas da o tome odmah obavijestite
pošiljatelja te da izvornu poruku i sve njene priloge odmah, bez čitanja,
trajno izbrišete. Neovlaštena uporaba, distribucija, otkrivanje,
umnožavanje ili izmjena ove poruke je zabranjena. Sadržaj, stavovi i
mišljenja izneseni u poruci su autorovi i ne predstavljaju nužno službeni
stav Ministarstva zaštite okoliša i energetike. Budući da komunikacija
putem interneta spada u otvoreni način razmjene informacija, Ministarstvo
zaštite okoliša i energetike ne prihvaća nikakvu odgovornost za eventualnu
štetu nastalu primitkom ove poruke i svih njezinih priloga.

DISCLAIMER: This email may contain sensitive, confidential and/or
privileged information and is intended only for the recipient and/or group
of recipients to which it is addressed. If you received this in error,
please immediately notify the sender and permanently delete the original
email and any attachments, without reading them. Any unauthorized use,
dissemination, disclosure, copying of or change to this email is
prohibited. The content, views and opinions expressed in this email are
those of the sender only and do not necessarily represent the official
views of the Ministry of Environment and Energy. As internet,
communication is an open form of information exchange, the Ministry of
Environment and Energy excludes all liability for any loss or damage
arising from the receipt of this message and any of its attachments.

 

 

 

 

References

Visible links
2. mailto:[e-mail adresa]
3. http://www.mzoe.hr/