Za: Komunalno poduzeće, Križevci

Poštovani!

Poštovani, temeljem čl. 5., st. 1. kojim je osigurano pravo na pristup informacijama o djelovanju javnih tijela te čl. 18. koji definira sadržaj pisanog zahtjeva prema Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) kao ovlaštenik prava tražim da sljedeće informacije dostavite putem maila:
1. Financijski izvještaji s prihodima i rashodima vezanih za gospodarenje otpadom u zadnjih 5 godina.
2. Pregled troškova zbrinjavanja otpada spremnog za reciklažu dobivenog razvrstavanjem na kućnom pragu, zelenim otocima, reciklažnim dvorištima i pogonima za razvstavanje otpada.
3. Odluke o cijenama odvoza komunalnog otpada nastalih u kućama i stambenim zgradama, s formulama za njihov izračun, u zadnjih 5 godina.
4. Popis poduzeća s kojima zadnjih 5 godina imate ugovor za preuzimanje, zbrinjavanje i reciklažu otpada.
5. Popis administrativnih jedinica lokalne samouprave koje ste obuhvaćali gospodarenjem otpadom u zadnjih 5 godina.

S poštovanjem!
Darko Podravec

Autoresponder,

poštovani,

Vaš mail je zaprimljen i prosljeden na " [e-mail adresa]".

Molimo da ubuduće šaljete na [1][e-mail adresa]

Komunalno poduzece d.o.o.

References

Visible links
1. mailto:[e-mail adresa]

Stela Plantić, Komunalno poduzeće, Križevci

2 privitaka

Poštovani,

postupajući po članku 17. i 23. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 25/13 i 85/15) temeljem zaprimljenog Zahtjeva za pravo na pristup informacijama od 8.12.8018. daje se odgovor kako slijedi:

1. Financijski izvještaji Komunalnog poduzeća d.o.o. u zadnjih pet godina (u kojima su između ostalog vidljivi i prihodi i rashodi vezani za gospodarenje otpadom) su sukladno članku 10. stavku 1. točki 4. Zakona o pravu na pristup informacijama javno objavljeni na internetskoj stranici www.komunalno.hr (O nama/Izvješća i planovi).
2. Kao odgovor na ovo pitanje u prilogu se dostavlja izvod iz obrasca IRDJU koji je dostavljen Hrvatskoj agenciji za okoliš i prirodu, a koji se odnosi na troškove usluge povezane s javnom uslugom.
3. Tražena dokumentacija dostavlja se skenirana u prilogu.
4. Lotus 91 d.o.o., Braće Radića 103a, Jalkovec
Kemis-termoclean d.o.o., Slavonska avenija 26/4, Zagreb
Unija nova d.o.o., Strojarska cesta 7, Sesvete - Kreljevec
DS Smith Unijapapir Croatia d.o.o., Lastovska 5, Zagreb
Reoma grupa d.o.o., Radnička cesta 184, Zagreb
Univerzal d.o.o., Cehovska 10, Varaždin
Wong X d.o.o., Pleškovec 63 B, Lopatinec
C.I.A.K. d.o.o., Stupničke špičkovine 1, Donji Stupnik
5. Grad Križevci, Općina Kalnik, Općina Sveti Petar Orehovec, Općina Gornja Rijeka i Općina Sveti Ivan Žabno.

Srdačan pozdrav!

Stela Plantić
bacc. admin. public
Voditelj pravnih i općih poslova

Komunalno poduzeće d.o.o.
Ulica Drage Grdenića 7
48260 Križevci
tel: + 385 48 720 914
fax: + 385 48 720 919
GSM: + 385 91 1720 917
[Komunalno poduzeće, Križevci e-mail za zahtjeve]

prikazati citirane dijelove

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org