Gospodarenje otpadom

Odgovor na ovaj zahtjev kasni. Po zakonu, pod svim uvjetima, Gradsko komunalno poduzeće Komunalac, Koprivnica trebala je odgovoriti do sada (detalji). Možete se žaliti tako što ćete zahtjeva požurnicu.

Za: Gradsko komunalno poduzeće Komunalac, Koprivnica

Poštovani!

Poštovani, temeljem čl. 5., st. 1. kojim je osigurano pravo na pristup informacijama o djelovanju javnih tijela te čl. 18. koji definira sadržaj pisanog zahtjeva prema Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) kao ovlaštenik prava tražim da sljedeće informacije dostavite putem maila:
1. Financijski izvještaji s prihodima i rashodima vezanih za gospodarenje otpadom u zadnjih 5 godina.
2. Pregled troškova zbrinjavanja otpada spremnog za reciklažu dobivenog razvrstavanjem na kućnom pragu, zelenim otocima, reciklažnim dvorištima i pogonima za razvstavanje otpada.
3. Odluke o cijenama odvoza komunalnog otpada nastalih u kućama i stambenim zgradama, s formulama za njihov izračun, u zadnjih 5 godina.
4. Popis poduzeća s kojima zadnjih 5 godina imate ugovor za preuzimanje, zbrinjavanje i reciklažu otpada.
5. Popis administrativnih jedinica lokalne samouprave koje ste obuhvaćali gospodarenjem otpadom u zadnjih 5 godina.

S poštovanjem,
Darko Podravec

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org