Za: Komunalac, Bjelovar

Poštovani!

Poštovani, temeljem čl. 5., st. 1. kojim je osigurano pravo na pristup informacijama o djelovanju javnih tijela te čl. 18. koji definira sadržaj pisanog zahtjeva prema Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) kao ovlaštenik prava tražim da sljedeće informacije dostavite putem maila:
1. Financijski izvještaji s prihodima i rashodima vezanih za gospodarenje otpadom u zadnjih 5 godina.
2. Pregled troškova zbrinjavanja otpada spremnog za reciklažu dobivenog razvrstavanjem na kućnom pragu, zelenim otocima, reciklažnim dvorištima i pogonima za razvstavanje otpada.
3. Odluke o cijenama odvoza komunalnog otpada nastalih u kućama i stambenim zgradama, s formulama za njihov izračun, u zadnjih 5 godina.
4. Popis poduzeća s kojima zadnjih 5 godina imate ugovor za preuzimanje, zbrinjavanje i reciklažu otpada.
5. Popis administrativnih jedinica lokalne samouprave koje ste obuhvaćali gospodarenjem otpadom u zadnjih 5 godina.

S poštovanjem,
Darko Podravec

Josipa Grubić Đođo, Komunalac, Bjelovar

1 privitaka

Poštovani g. Podravec,

 

 

Dostavljm odgovore na tri vaša pitanja ostala dva zbog većeg broja
različitih informacija dostavit ćemo vam do 11. siječnja 2019. Godine.

 

 

3. Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog
komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada sa općim uvjetima
pružanja usluge na području Grada Bjelovara iz 2018. godine

[1]http://komunalac-bj.hr/propisi/dokumenti...

[2]http://komunalac-bj.hr/propisi/dokumenti...

 

 

 

ODLUKU o načinu obračuna troškova gospodarenja komunalnim otpadom iz
kućanstava na području Grada Bjelovara iz 2005. godine

[3]http://komunalac-bj.hr/propisi/dokumenti...

 

 

 

4.  Obzirom da ne posjedujemo  informaciju u traženom obliku šaljem Popis
svih vrsta otpada  koje su poslane na zbrinjavanje ili reciklažu i popis
svih zbrinjavatelja u razdoblju od 2015. do prosinca 2018. godine.

popis otpada predanog na zbrinjavanje 2015.-2018..xls

 

 

5. Grad Bjelovar i općine Kapela, Šandrovac, Velika Pisanica, Veliko
Trojstvo, Rovišće, Zrinski Toplovac, Nova Rača i Severin

 

Izvješća o gospodarenju otpadom za Grad Bjelovar i općine 2017. godinu
  [4]https://www.bjelovar.hr/wp-content/uploa...

 

Ostala izvješća možete pronaći javno dostupna na stranicama Grada
Bjelovara [5]https://www.bjelovar.hr/dokumenti-oznaka...

 

 

Srdačan pozdrav,

 

 

 

Josipa Grubić Đođo

Komunalac d.o.o. Bjelovar

Ferde Livadića 14a; Bjelovar

Referentica za zaštitu okoliša

i edukaciju

Tel. 043 622 117;

Fax. 043 622 122;

 

 

 

prikazati citirane dijelove

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org