Gospodarenje otpadom

Pisani zahtjev podnositelja Darko Podravec za Komunalac, Bjelovar

Zahtjev je uspješan.

Od: Darko Podravec

Za: Komunalac, Bjelovar

Poštovani!

Poštovani, temeljem čl. 5., st. 1. kojim je osigurano pravo na
pristup informacijama o djelovanju javnih tijela te čl. 18. koji
definira sadržaj pisanog zahtjeva prema Zakonu o pravu na pristup
informacijama (NN 25/13) kao ovlaštenik prava tražim da sljedeće
informacije dostavite putem maila:
1. Financijski izvještaji s prihodima i rashodima vezanih za
gospodarenje otpadom u zadnjih 5 godina.
2. Pregled troškova zbrinjavanja otpada spremnog za reciklažu
dobivenog razvrstavanjem na kućnom pragu, zelenim otocima,
reciklažnim dvorištima i pogonima za razvstavanje otpada.
3. Odluke o cijenama odvoza komunalnog otpada nastalih u kućama i
stambenim zgradama, s formulama za njihov izračun, u zadnjih 5
godina.
4. Popis poduzeća s kojima zadnjih 5 godina imate ugovor za
preuzimanje, zbrinjavanje i reciklažu otpada.
5. Popis administrativnih jedinica lokalne samouprave koje ste
obuhvaćali gospodarenjem otpadom u zadnjih 5 godina.

S poštovanjem,
Darko Podravec

Spojite s ovim

Od: Josipa Grubić Đođo
Komunalac, Bjelovar


Attachment popis otpada predanog na zbrinjavanje 2015.2018..xls
32K Download View as HTML


Poštovani g. Podravec,

 

 

Dostavljm odgovore na tri vaša pitanja ostala dva zbog većeg broja
različitih informacija dostavit ćemo vam do 11. siječnja 2019. Godine.

 

 

3. Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog
komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada sa općim uvjetima
pružanja usluge na području Grada Bjelovara iz 2018. godine

[1]http://komunalac-bj.hr/propisi/dokumenti...

[2]http://komunalac-bj.hr/propisi/dokumenti...

 

 

 

ODLUKU o načinu obračuna troškova gospodarenja komunalnim otpadom iz
kućanstava na području Grada Bjelovara iz 2005. godine

[3]http://komunalac-bj.hr/propisi/dokumenti...

 

 

 

4.  Obzirom da ne posjedujemo  informaciju u traženom obliku šaljem Popis
svih vrsta otpada  koje su poslane na zbrinjavanje ili reciklažu i popis
svih zbrinjavatelja u razdoblju od 2015. do prosinca 2018. godine.

popis otpada predanog na zbrinjavanje 2015.-2018..xls

 

 

5. Grad Bjelovar i općine Kapela, Šandrovac, Velika Pisanica, Veliko
Trojstvo, Rovišće, Zrinski Toplovac, Nova Rača i Severin

 

Izvješća o gospodarenju otpadom za Grad Bjelovar i općine 2017. godinu
  [4]https://www.bjelovar.hr/wp-content/uploa...

 

Ostala izvješća možete pronaći javno dostupna na stranicama Grada
Bjelovara [5]https://www.bjelovar.hr/dokumenti-oznaka...

 

 

Srdačan pozdrav,

 

 

 

Josipa Grubić Đođo

Komunalac d.o.o. Bjelovar

Ferde Livadića 14a; Bjelovar

Referentica za zaštitu okoliša

i edukaciju

Tel. 043 622 117;

Fax. 043 622 122;

 

 

 

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Komunalac, Bjelovar može: