Za: Gradsko komunalno poduzeće PRE KOM, Prelog

Poštovani!

Poštovani, temeljem čl. 5., st. 1. kojim je osigurano pravo na pristup informacijama o djelovanju javnih tijela te čl. 18. koji definira sadržaj pisanog zahtjeva prema Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) kao ovlaštenik prava tražim da sljedeće informacije dostavite putem maila:
1. Financijski izvještaji s prihodima i rashodima vezanih za gospodarenje otpadom u zadnjih 5 godina.
2. Pregled troškova zbrinjavanja otpada spremnog za reciklažu dobivenog razvrstavanjem na kućnom pragu, zelenim otocima, reciklažnim dvorištima i pogonima za razvstavanje otpada.
3. Odluke o cijenama odvoza komunalnog otpada nastalih u kućama i stambenim zgradama, s formulama za njihov izračun, u zadnjih 5 godina.
4. Popis poduzeća s kojima zadnjih 5 godina imate ugovor za preuzimanje, zbrinjavanje i reciklažu otpada.
5. Popis administrativnih jedinica lokalne samouprave koje ste obuhvaćali gospodarenjem otpadom u zadnjih 5 godina.

S poštovanjem,
Darko Podravec

Siniša Radiković, Gradsko komunalno poduzeće PRE KOM, Prelog

2 privitaka

Poštovani

Traženi odgovori su označeni crveno i u prilogu maila.

Lp

Siniša Radiković

 

 

Za: Gradsko komunalno poduzeće PRE KOM, Prelog

    

     Poštovani!

    

     Poštovani, temeljem čl. 5., st. 1. kojim je osigurano pravo na

     pristup informacijama o djelovanju javnih tijela te čl. 18. koji

     definira sadržaj pisanog zahtjeva prema Zakonu o pravu na pristup

     informacijama (NN 25/13) kao ovlaštenik prava tražim da sljedeće

     informacije dostavite putem maila:

     1. Financijski izvještaji s prihodima i rashodima vezanih za

     gospodarenje otpadom u zadnjih 5 godina.

Financijski rezultat gospodarenja otpadom
Godina Br. JLS Br.korisnika Prihod Trošak Dobit
2014 7 6944 5606527,23 5552086,73 54440,50
2015 7 7047 6657061,41 6578274,45 78786,96
2016 9 8131 6605911,50 6572601,64 33309,86
2017 9 8221 7109020,72 7094338,28 14682,44
2018/X 11 9630 7007954,53 6952656,55 55297,98

 

 

    2. Pregled troškova zbrinjavanja otpada spremnog za reciklažu

     dobivenog razvrstavanjem na kućnom pragu, zelenim otocima,

     reciklažnim dvorištima i pogonima za razvstavanje otpada.

     Direktni troškovi za X/2018. (plaćanje drugima) iznosi 212744,33 kn.

 

 

     3. Odluke o cijenama odvoza komunalnog otpada nastalih u kućama i

     stambenim zgradama, s formulama za njihov izračun, u zadnjih 5

     godina.

     U prilogu cjenik sa formulama i izvadkom cjenika za građane koji je u
primjeni sukladno Uredbi od 01.02.2018.

 

     4. Popis poduzeća s kojima zadnjih 5 godina imate ugovor za

     preuzimanje, zbrinjavanje i reciklažu otpada.

     Ugovor imamo samo za zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada sa
tvrtkom Piškornica sanacijsko odlagalište d.o.o., ostale vrste predajemo
najboljim ponuđačima i oni se stalno mijenjaju.

 

     5. Popis administrativnih jedinica lokalne samouprave koje ste

     obuhvaćali gospodarenjem otpadom u zadnjih 5 godina.

     Grad Prelog, Općine Kotoriba, D. Dubrava, D. Vidovec, Sveta Marija,
Gorićan, D. Kraljevec, Belica, Dekanovec, Domašinec, Martijanec  (Podturen
od 01.01.2019.)

    

     S poštovanjem,

     Darko Podravec

    

     -------------------------------------------------------------------

    

     U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.

     Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba

     obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje

     zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne

     vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

    

     Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj

     zahtjev:

     [1][ZPPI #6666 email]

    

     Je li [2][GKP PRE KOM e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup

     informacijama zahtjeve za Gradsko komunalno poduzeće PRE KOM,

     Prelog? Ako da, molimo kontaktirajte nas koristeći ovaj obrazac:

     [3]http://imamopravoznati.org/change_reques...

    

     Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će

     objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i

     autorskih prava

     [4]http://imamopravoznati.org/help/officers

    

     Za detaljnije smjernice o sigurnoj objavi informacija, pročitajte

     posljednje savjete Povjerenika za informiranje:

     [5]http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

    

     Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,

     ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne

     vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite

     poveznicu do nas.

    

     

     -------------------------------------------------------------------

 

 

References

Visible links
1. mailto:[ZPPI #6666 email]
2. mailto:[GKP PRE KOM e-mail za zahtjeve]
3. http://imamopravoznati.org/change_reques...
4. http://imamopravoznati.org/help/officers
5. http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org