Za: Grad Rijeka

Poštovani

Upoznat sam sa Vašim portalima otvorenih podataka i pohvaljujem inicijativu oko njihove objave:
http://data.rijeka.hr/
http://gis.rijeka.hr/gis/

Htjeli bi koristiti Vaše podatke na navedenim portalima za popunjavanje i unos u OpenStreetMap bazu.
Zbog kompatibilnosti sa OpenStreetMap ODbL licencom moram Vas eksplicitno tražiti dopuštenje za korištenje podataka. Poveznica na licencu: https://www.openstreetmap.org/copyright

Ako odobrite korištenje za OpenStreetMap navest će Vas se kao izvor podataka na sljedećoj poveznici: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cont...

Također možemo ići korak dalje, da nam ustupite vektorske i rasterske podatke sa GIS servisa te ih mi objavimo na našim serverima da ne opterećujemo Vaše servere, kao što smo napravili sa podatcima iz Zagreba i Knina. Vidljivo na primjeru DOF-a 2018. godine: https://tms.osm-hr.org/zagreb-2018/

Od rastera nas interesiraju snimke dronom za Rujevicu i zračne snimke 2012., 2011., 2008., 2005., 2002., 2000. godine, te bilo koje novije ako ih posjedujete.

Od vektora nas interesiraju sljedeći slojevi:
- izborna evidencije(kućni brojevi, ulice, zgrade)
- kamere na prometnicama
- zelene javne površine

Znam koji je zakonski rok za odgovor, ali bio bih zahvalan na odgovoru prije 23.09.2019. jer tad prezentiramo stanje u RH na međunarodnoj OpenStreetMap konferenciji.

Molim odgovor šaljite digitalno ovim putem radi javne dostupnosti. Ako se odlučite za daljnji korak i ustupite nam sirove podatke to lako naknadno riješimo.

Srdačan pozdrav,
Hrvoje Bogner

Informacije, Grad Rijeka

1 privitaka

Poštovani gospodine Bogner,

u prilogu dostavljam Rješenje slijedom Vašega zahtjeva za ponovnu uporabu informacija, kojeg ste postavili temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama.
Ljubazno molim potvrdu primitka ovog e-maila.

S poštovanjem,

Doris Šajn
Službenik za informiranje Grada Rijeke
Voditeljica Kabineta gradonačelnika
Grad Rijeka/ Ured grada
Korzo 16, Rijeka 51 000
Web: www.rijeka.hr

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org