Ne znamo sadrži li najnoviji odgovor na ovaj zahtjev informacije ili ne – ako ste Žarko Čović molimo prijavite se i ostavite ocjenu.

Granice obuhvata županija, gradova/općina, naselja, ... u KLM ili slučnom formatu

Čekamo da Žarko Čović pročita nedavni odgovor i ažurira status.

Za: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj email, dostavite sljedeće informacije:

Na internetu je moguće pronaći granice obuhvata manjih prostornih jedinica unutar pojedinih država pa tako i za Republiku Hrvatsku ali ti podaci nisu potpuno točni (npr. https://gadm.org/download_country_v3.html).

Zasigurno takvi podaci postoje (Google ima i do razine mjesnih zajednica unutar gradova za RH pa vjerojatno moramo imati i mi) u formatu prikladnom za grafički prikaz na računalnim mapama (Google Maps, OpenLayers, Leaflet,...).

Zanima me da li se ti podaci na nekoj poveznici mogu preuzeti ili mi iste možete emailom poslati. Te podatke trebam za izradu aplikacije za vlastite potrebe.

Hvala.
S poštovanjem,
Žarko Čović

Zahtjev za pristup informacijama, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb

1 privitaka

Poštovani,

nastavno na Vaš zahtjev koji ste nam uputili putem e-pošte 8. veljače 2021. godine obavještavamo Vas kako je zahtjev sukladno članku 21. stavku 1. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 25/13 i 85/15) ustupljen Državnoj geodetskoj upravi na daljnje postupanje.

Dopis prilažemo ovoj e-pošti.

S poštovanjem,

Služba za odnose s javnošću i informiranje I Service for Public Relations and Information

t: +385 1 3782 475
e: [Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb e-mail za zahtjeve]

Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb
mpgi.gov.hr

prikazati citirane dijelove

Nardić Marijana,

4 privitaka

Poštovani,

 

Obavještavamo Vas da se na Vaš zahtjev ne primjenjuje Zakon o pravu na
pristup informacijama („Narodne Novine“ broj, 25/13, 85/15.) sukladno čl.
1. st. 3. navedenog Zakona  te će isti biti proslijeđen nadležnoj
ustrojstvenoj jedinici od koje ćete dobiti odgovor u zakonskom roku.

 

S poštovanjem,

 

[1]cid:[email protected]

 

Sektor za financijske poslove, strateško planiranje, nabavu i opće poslove

Služba za nabavu i opće poslove

Odjel za opće poslove i pisarnicu

 

Marijana Nardić, dipl. iur.

Voditeljica odjela

 

e: [2][e-mail adresa]

t: 01 6166-519

 

Gruška 20, 10 000 Zagreb, Hrvatska

 

     
     
[3]cid:[email protected] [4]cid:[email protected] [5]cid:[email protected]

 

 

prikazati citirane dijelove

Ne znamo sadrži li najnoviji odgovor na ovaj zahtjev informacije ili ne – ako ste Žarko Čović molimo prijavite se i ostavite ocjenu.

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org