Ishođenje vlasničkog lista za legaliziranu nekretninu

Zahtjev za pristup informacijama od Ante Kokan za Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Odgovor na ovaj zahtjev jako kasni. Po zakonu, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Zagreb je trebao odgovoriti do (detalji). Možete ih požuriti tako da pošaljete požurnicu.

Za: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj email, dostavite sljedeće informacije:

koja je procedura za ishođenje vlasničkog lista za građevinu za koju postoji rješenje o izvedenom stanju (legalizacija) te rješenje o utvrđivanju građevinske čestice no građevina je izgrađena na k.č. 630/45 k.o. Gornji Muć što je u naravi društevno zemljište u šumsko-gospodarskoj osnovi nadležne šumarije?

Unaprijed hvala na odgvoru!

S poštovanjem,

Ante Kokan