istraživanje i eksploatacija ugljikovodika i hidrauličko frakturiranje na poljima Murska depresija, Dravska depresija, Savska depresija, Slavonsko-Srijemska depresija

Pisani zahtjev podnositelja Gđa. Šimić za Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb ne posjeduje traženu informaciju.

Od: Gđa. Šimić

Za: Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, Zagreb

Molim dostaviti sve studije utjecaja na okoliš koje uključuju
bušotine na kojima se izvode rudarski radovi hidrauličkog
frakturiranja i/ili masivnog hidrauličkog frakturiranja, s
prilozima (uključujuči karte i sve ostale priloge).

Molim dostaviti preglednu kartu Ini-nih eksploatacijskih naftnih i
plinskih polja s lokacijama bušotina za Mursku depresiju, Dravsku
depresiju, Savsku depresiju, Slavonsko-Srijemsku depresiju.

Molim dostaviti tehnički opis fluida za frakturiranje koji je
korišten na svakoj od bušotina gdje se izvode rudarski radovi
hidrauličkog frakturiranja i/ili masivnog hidrauličkog
frakturiranja, počevši od 2011. do današnjeg dana. Preslika
dokumenta koji sadrži opis fluida za frakturiranje.

Molim dostaviti radni program kompanije Vermilion Zagreb
Exploration za godinu 2017., za godinu 2018.

Koja tijela u Republici Hrvatskoj su uključena u nadziranje
izvođenja radova hidrauličkog frakturiranja ?

Koje tijelo je ovlašteno dati podatke za svaku bušotinu
uključujući; koje sve kemijske tvari i spojeve korišteni fluidi za
frakturiranje sadrže, koji volumen fluida po fazi i operaciji se
koristi, gdje i na koji način se ispumpani fluidi pohranjuju ?

Hoće li Hrvatska slijediti smjernicu Europske komisije оd 22.
siječnja 2014.
o širenju informacija o operacijama masivnog hidrauličkog
frakturiranja, kao npr. Web mjesto dostupno javnosti ?

Na kojim poljima i kojim bušotinama u Hrvatskoj Ina obavlja
rudarske radove hidrauličkog frakturiranja, za radove s početkom od
2011. do današnjeg dana ?

Dostaviti skenirane dokumente elektroničkim putem

S poštovanjem,

Gđa. Šimić

Spojite s ovim

Od: Branka Ilakovac

Poštovane/-i,

Ustupamo Zahtjev za pristup informacijama koji smo primili, s obzirom da nismo nadležno tijelo.

Srdačan pozdrav,

Branka Ilakovac, dipl. novinar
Službenica za informiranje
Hrvatska agencija za okoliš i prirodu
telefon + 385 1 4886 857
telefax + 385 1 4826 173
e-mail: [e-mail adresa]  
url: www.azo.hr
 Molimo razmislite o okolišu prije ispisa ove e-pošte.

Izjava o odricanju od odgovornosti:

Ova poruka elektroničke pošte je povjerljiva i može sadržavati povlaštene informacije. U slučaju da ste je primili pogreškom, niste ovlašteni čitati, printati, pohraniti, obrađivati ili priopćavati ovu poruku. Ako ste ovu poruku primili greškom, molimo Vas da o tome odmah obavijestite pošiljatelja i izbrišete ovu poruku, njene privitke i kopije iz svojega računalnog sustava. Hrvatska agencija za okoliš i prirodu ne preuzima nikakvu odgovornost s obzirom na bilo koju moguću netočnost bilo kojeg podatka koji je sadržan u ovoj poruci ako takav podatak nije povezan s registriranim predmetom poslovanja Agencije. Sadržaj, stavovi i mišljenja izražena u ovoj poruci ne odražavaju nužno službena stajališta Agencije. Hvala!

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Administrator Miroslav - komentar ()

Zahtjev je ustupljen na nadlezno postupanje u:
1. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta (MINGO)
2. Agencija za ugljikovodike (AZU)

Novi rok za odgovor racuna se od dana kada je ustupljeni zahtjev zaprimljen.

Link to this

Zahtjev je ponovno poslan tijelu Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb, koristeći novu kontakt adresu.

Od: Pisarnica


Attachment 11092017094255.pdf
669K Download View as HTML

Attachment attachment.html
3K Download


 

Spojite s ovim

Administrator Miroslav - komentar ()

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ustupilo je zahtjev Ministarstvu zaštite okoliša i energetike.

Link to this

Zahtjev je ponovno poslan tijelu Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb, koristeći novu kontakt adresu.

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb može: