Izgradnja cementare u Kruševu

Ivan Matić je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Za: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Poštovani,
Sukladno zakonu o pravu na pristup informacijama, molimo Vas da mi
dostavite informacije vezane za izgradnju tvornice cementa u selu
Kruševo kod Obrovca talijanskog investitora Fassa d.o.o. Radi se
o investiciji koja predviđa izgradnju industrijskog kompleksa
veličine 28 ha ukupne vrijednosti cca 240 mil eura. Zanima me u
kojoj je fazi taj projekt, dali će se ikad realizirati jer o tome
se priča još od davne 2003., a do danas ništa. Građani sela Kruševa
i okolice imaju pravo znati o izgradnji nečega što će uvelike
promjeniti socijalnu, ekonomsku i ekološku sliku njihovog kraja.
Molim Vas da mi odgovorite u što skorijem roku!!

S poštovanjem,

Ivan Matić, dipl.pol.

Pisarnica, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Zagreb

1 privitaka

 

IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI: Sadržaj ove poruke i eventualno
priloženih datoteka povjerljiv je, te namijenjen isključivo osobama ili
subjektima koji su navedeni kao primatelji. Ukoliko je zbog greške pri
adresiranju ili prijenosu ova poruka pogrešno upućena, molimo Vas
obavijestite pošiljatelja slanjem odgovora na ovu poruku, a poruku i sve
njene priloge odmah, bez čitanja, trajno uklonite s računala. Svako
neovlašteno korištenje, objavljivanje, prerada, obrada, reprodukcija,
prikazivanje, prenošenje, distribucija, snimanje ili bilo koji drugi oblik
neovlaštene uporabe ove poruke je zabranjeno te može biti zakonski
kažnjivo. Sadržaj, stavovi i mišljenja izneseni u poruci su autorovi, te
nužno ne predstavljaju stav ili mišljenje Ministarstva gospodarstva,
poduzetništva i obrta. Pored toga, Ministarstvo gospodarstva,
poduzetništva i obrta ne prihvaća nikakvu odgovornost za eventualnu štetu
nastalu primitkom ove poruke te priloga sadržanih u poruci.

DISCLAIMER OF LIABILITY STATEMENT: The contents of this message and
possibly annexed data are confidential and intended exclusively for the
persons or subjects which are listed as recipients. If this message was
due to a mistake in addressing or transfer sent to you by mistake, please
inform the sender by replying to this message, and the message and all its
contents immediately, and without reading it, permanently remove from the
computer. Each unauthorized use, publication, processing, reproduction,
presentation, transfer, distribution, recording or any other form of
unauthorized use of this message is prohibited and can be punished by law.
The contents, positions and opinions stated in the message belong to the
author and do not necessarily belong to the Ministry of Economy,
Entrepreneurship and Crafts. In addition, Ministry of Economy,
Entrepreneurship and Crafts does not accept any liability for possible
damages caused by the receipt of this message and the annexes contained in
the message.

Za: Pisarnica

Poštovani,
zahvaljujem na vašem odgovoru!!

S poštovanjem,

Ivan Matić