Za: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Zagreb

Poštovani,

Postavljam zahtjev za pravom na pristup sljedećim informacijama te tražim da mi bez odgode, u odgovoru na ovaj mail, u elektroničkom obliku, dostavite sljedeće dokumente: sva tjedna, mjesečna, kvartalna, polugodišnja i godišnja izvješća o nadzoru hrvatskih brodogradilišta 3. Maj, Brodotrogir i Brodosplit, te sva pojedinačna i posebna izvješća i analize o brodogradilištu Uljanik, koje je izradila tvrtka Jadranbrod te dostavila Ministarstvu i/ili Vladi RH.

S poštovanjem,

Prkut Duje

Pisarnica, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Zagreb

2 privitaka

Poštovani,

sukladno Zaključku Vlade Republike Hrvatske (KASA: 022-03/16-07/63,
URBROJ: 50301-09/09-16-3 od 16. ožujka 2016.) o  međusobnom službenom
dopisivanju tijela državne uprave te o službenom dopisivanju s drugim
tijelima, odnosno pravnim osobama s javnim ovlastima, dostavljamo akt ovog
Ministarstva elektroničkom poštom.

 

Primatelje koji nemaju postavljene automatske odgovore [Automatic Replies]
molimo da osobno potvrde primitak odgovorom [Reply] na ovu poruku.

 

S poštovanjem,

 

[1]Opis: cid:[email protected]

 

 

IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI: Sadržaj ove poruke i eventualno
priloženih datoteka povjerljiv je, te namijenjen isključivo osobama ili
subjektima koji su navedeni kao primatelji. Ukoliko je zbog greške pri
adresiranju ili prijenosu ova poruka pogrešno upućena, molimo Vas
obavijestite pošiljatelja slanjem odgovora na ovu poruku, a poruku i sve
njene priloge odmah, bez čitanja, trajno uklonite s računala. Svako
neovlašteno korištenje, objavljivanje, prerada, obrada, reprodukcija,
prikazivanje, prenošenje, distribucija, snimanje ili bilo koji drugi oblik
neovlaštene uporabe ove poruke je zabranjeno te može biti zakonski
kažnjivo. Sadržaj, stavovi i mišljenja izneseni u poruci su autorovi, te
nužno ne predstavljaju stav ili mišljenje Ministarstva gospodarstva,
poduzetništva i obrta. Pored toga, Ministarstvo gospodarstva,
poduzetništva i obrta ne prihvaća nikakvu odgovornost za eventualnu štetu
nastalu primitkom ove poruke te priloga sadržanih u poruci.

DISCLAIMER OF LIABILITY STATEMENT: The contents of this message and
possibly annexed data are confidential and intended exclusively for the
persons or subjects which are listed as recipients. If this message was
due to a mistake in addressing or transfer sent to you by mistake, please
inform the sender by replying to this message, and the message and all its
contents immediately, and without reading it, permanently remove from the
computer. Each unauthorized use, publication, processing, reproduction,
presentation, transfer, distribution, recording or any other form of
unauthorized use of this message is prohibited and can be punished by law.
The contents, positions and opinions stated in the message belong to the
author and do not necessarily belong to the Ministry of Economy,
Entrepreneurship and Crafts. In addition, Ministry of Economy,
Entrepreneurship and Crafts does not accept any liability for possible
damages caused by the receipt of this message and the annexes contained in
the message.

References

Visible links
1. mailto:[e-mail adresa]

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org