Nabava usluga u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži unutar zajedničke VPN mreže Grada Pule

Zahtjev za pristup informacijama od Dunja Mickov za Grad Pula

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je odbijen od strane Grad Pula.

Za: Grad Pula

Poštovani,

U Planu nabave Grada Pule za 2017. godinu navedeno je da se planira nabaviti usluga u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži unutar zajedničke VPN mreže naručitelja- zajednička nabava za Grad Pula-Pola, trgovačka društva i ustanove, osnovne škole na području Grada Pule, Turističku zajednicu Grada Pule, Savez sportova Grada Pule i Pučko otvoreno učilište Pula", u vrijednosti od 4.600.000,00 HRK, dok će sklopljeni okvirni sporazum s ponuditeljem biti sklopljen na 4 godine.

Iz navedenog proizlazi da će se iz Proračuna Grada Pule mjesečno izdvajati gotovo 96 tisuća kuna samo za uslugu mobilne telefonije.

Budući da ovi iznosi predstavljaju znatna javna sredstva, te da transparentnost informacija o javnim sredstvima sprječava pogrešno korištenje javnih sredstava te osigurava se da se javni novac koristi za javno dobro, ljubazno molim za presliku dokumenata iz kojih proizlaze sljedeće informacije:

- imena i prezimena osoba koje će koristiti ovu uslugu te njihova funkcija u navedenim pravnim subjektima
- o obilježjima usluge koju će koristiti svaka pojedina osoba
- o tome zašto Grad Pula nabavlja ovu uslugu i za Turističke zajednice Grada Pule (ukoliko postoji ugovor između Grada i TZ-a kojim se ovo definira, ljubazno molim za presliku istog)

Ljubazno molim da imate u vidu da su proračunska sredstva Grada Pule, sukladno članku 16. stavku 3. Zakona o pravu na pristup informacijama, informacije o raspolaganju javnim sredstvima dostupne su javnosti i bez provođenja testa javnog interesa i razmjernosti.

Molim i za dostavu traženih informacija u roku od 15 dana, te Vaše rješavanje o zahtjevu sukladno odredbama članka 20. i 23. Zakona.

Ukoliko rješenjem nećete omogućiti pristup cijeloj informaciji, molim da se pozovete na odgovarajuće odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama.

Unaprijed hvala.

S poštovanjem,

Dunja Mickov

Ljiljana Ribarić, Grad Pula

1 privitaka

--------------------------------------------------------------------------

Za: Grad Pula

Poštovani,

U Planu nabave Grada Pule za 2017. godinu navedeno je da se planira
nabaviti usluga u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži
unutar zajedničke VPN mreže naručitelja- zajednička nabava za Grad
Pula-Pola, trgovačka društva i ustanove, osnovne škole na području
Grada Pule, Turističku zajednicu Grada Pule, Savez sportova Grada
Pule i Pučko otvoreno učilište Pula", u vrijednosti od 4.600.000,00
HRK, dok će sklopljeni okvirni sporazum s ponuditeljem biti
sklopljen na 4 godine.

Iz navedenog proizlazi da će se iz Proračuna Grada Pule mjesečno
izdvajati gotovo 96 tisuća kuna samo za uslugu mobilne telefonije.

Budući da ovi iznosi predstavljaju znatna javna sredstva, te da
transparentnost informacija o javnim sredstvima sprječava pogrešno
korištenje javnih sredstava te osigurava se da se javni novac
koristi za javno dobro, ljubazno molim za presliku dokumenata iz
kojih proizlaze sljedeće informacije:

- imena i prezimena osoba koje će koristiti ovu uslugu te njihova
funkcija u navedenim pravnim subjektima
- o obilježjima usluge koju će koristiti svaka pojedina osoba
- o tome zašto Grad Pula nabavlja ovu uslugu i za Turističke
zajednice Grada Pule (ukoliko postoji ugovor između Grada i TZ-a
kojim se ovo definira, ljubazno molim za presliku istog)

Ljubazno molim da imate u vidu da su proračunska sredstva Grada
Pule, sukladno članku 16. stavku 3. Zakona o pravu na pristup
informacijama, informacije o raspolaganju javnim sredstvima
dostupne su javnosti i bez provođenja testa javnog interesa i
razmjernosti.

Molim i za dostavu traženih informacija u roku od 15 dana, te Vaše
rješavanje o zahtjevu sukladno odredbama članka 20. i 23. Zakona.

Ukoliko rješenjem nećete omogućiti pristup cijeloj informaciji,
molim da se pozovete na odgovarajuće odredbe Zakona o pravu na
pristup informacijama.

Unaprijed hvala.

S poštovanjem,

Dunja Mickov

-------------------------------------------------------------------

U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
zahtjev:
[ZPPI #3131 email]

Je li [Grad Pula e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup informacijama
zahtjeve za Grad Pula? Ako da, molimo kontaktirajte nas koristeći
ovaj obrazac:
http://imamopravoznati.org/change_reques...

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
autorskih prava
http://imamopravoznati.org/help/officers

For more detailed guidance on safely disclosing information, read
the latest advice from the Information Commissioner:
http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
poveznicu do nas.

prikazati citirane dijelove

Eva Barbir, Grad Pula

1 privitaka

poštovani,
u prilogu povodom vašeg zahtjeva od 02.02.2017. godine, dostavljamo vam
informacije
u vezi javne nabave usluga u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži
unutar zajedničke VPN mreže Grada Pule
s poštovanjem
službenik za informiranje

Ova elektronička poruka je povjerljiva i može sadržavati povlaštene
informacije. Ako niste naznačeni primatelj, niste ovlašteni čitati,
štampati, pohraniti, obrađivati ili priopćavati ovu poruku. Ako ste ovu
poruku primili greškom, molimo Vas da o tome odmah obavijestite
pošiljatelja i izbrišete ovu poruku, njene privitke i kopije. Grad
Pula-Pola ne preuzima nikakvu odgovornost s obzirom na bilo koju moguću
netočnost bilo kojeg podatka koji je sadržan u ovoj poruci. Stajališta
izražena u ovoj poruci ne odražavaju nužno službena stajališta Grada
Pula-Pola. Hvala!
  Molimo da ne ispisujete ovaj e-mail ukoliko zaista nije potrebno.

This e-mail is confidential and may also contain privileged information.
If you are not the intended recipient, you are not authorised to read,
print, save, process or disclose this message. If you have received this
message by mistake, please inform the sender immediately and delete this
e-mail, its attachments and any copies. City of Pula-Pola does not take
any responsibility with regards to any possible inaccuracy of any data
contained in this e-mail. The opinions expressed in this e-mail do not
necessarily reflect the official positions of the City of Pula-Pola. Thank
you!
  Please, don't print this e-mail unless you really need to.

Za: Eva Barbir

Poštovani,

zahvaljujem na pruženim informacijama i objašnjenju te ljubazno molim za dopunu informacije koja se odnosi na osobe za koje ste naveli da imaju pravo na korištenje službenog mobitela pri Gradu Puli. Naime, nejasno je koriste li sve navedene osobe navedeno pravo te je nejasno tko su "ostali službenici i namještenici temeljem odobrenja nadležnog upravnog tijela uz suglasnost Gradonačelnika" ili "drugi korisnici temeljem posebnog odobrenja Gradonačelnika".

Molim za presliku dokumenata iz kojih proizlaze informacije o broju, imenima i prezimenima te pripadajućim funkcijama osoba koje će praktično koristiti uslugu u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži unutar zajedničke VPN mreže Grada Pule koju će Grad Pula nabaviti postupkom nabave u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži.

Unaprijed hvala.

S poštovanjem,

Dunja Mickov

Eva Barbir, Grad Pula

1 privitaka

poštovana,
u prilogu dostavlja se dopuna informacije na vaše traženje od 02.03.2017.
s poštovanjem
službenik za informiranje

Ova elektronička poruka je povjerljiva i može sadržavati povlaštene
informacije. Ako niste naznačeni primatelj, niste ovlašteni čitati,
štampati, pohraniti, obrađivati ili priopćavati ovu poruku. Ako ste ovu
poruku primili greškom, molimo Vas da o tome odmah obavijestite
pošiljatelja i izbrišete ovu poruku, njene privitke i kopije. Grad
Pula-Pola ne preuzima nikakvu odgovornost s obzirom na bilo koju moguću
netočnost bilo kojeg podatka koji je sadržan u ovoj poruci. Stajališta
izražena u ovoj poruci ne odražavaju nužno službena stajališta Grada
Pula-Pola. Hvala!
  Molimo da ne ispisujete ovaj e-mail ukoliko zaista nije potrebno.

This e-mail is confidential and may also contain privileged information.
If you are not the intended recipient, you are not authorised to read,
print, save, process or disclose this message. If you have received this
message by mistake, please inform the sender immediately and delete this
e-mail, its attachments and any copies. City of Pula-Pola does not take
any responsibility with regards to any possible inaccuracy of any data
contained in this e-mail. The opinions expressed in this e-mail do not
necessarily reflect the official positions of the City of Pula-Pola. Thank
you!
  Please, don't print this e-mail unless you really need to.

noel mirković je ostavio/la bilješku ()

Da li se može zatražiti dostava svih podataka o pozivima i porukama s brojeva telefona (izlist svih pozibva u elektronskom obliku) koji se plaćaju iz proračuna.
Bez osobnih podataka, imena osoba su zaštićena ali brojevi telefona ne bi trebali imati zaštitu.
Normalno, za period unazad 3 godine.
Svrha bi bila kontrola korištenja uređaja u službene a ne osobnu ili stranačku svrhu.
To da se usluga telefonije ne naplaćuje unutar VPN mreže nije argument jer svaki iole kvalitetniji paket uključuje toliko minuta poziva da je VPN usluga s te točke gledišta bespredmetna.