Naknada za korištenje javnih resursa u svrhu vještačenja

Balta Sarius je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Opća bolnica Dr. Tomislav Bardek, Koprivnica

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Odgovor na ovaj zahtjev kasni. Po zakonu, pod svim uvjetima, Opća bolnica Dr. Tomislav Bardek, Koprivnica trebala je odgovoriti do sada (detalji). Možete se žaliti tako što ćete zahtjeva požurnicu.

Za: Opća bolnica Dr. Tomislav Bardek, Koprivnica

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj email, dostavite sljedeće informacije:

Opća bolnica "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica javna je zdravstvena ustanova koja se financira iz državnog proračuna.

Mnogobrojni liječnici podnijeli su tužbe zbog pogrešno obračunatog prekovremenog rada.

Liste čekanja za specijalističke preglede često su višemjesečne.

Istovremeno, dio liječnika su ujedno i sudski vještaci te za potrebe "privatnog biznisa" koriste resurse poreznih obveznika i to kako prostor same bolnice/ambulanta tako i radno vrijeme.

Dakle, umjesto da tijekom redovnog radnog vremena obavljaju temeljni posao za koji ih porezni obveznici plaćaju te da na taj način s jedne strane pružaju nužnu javnu uslugu, smanjuju liste čekanja i vremenski period za isto, ti isti liječnici u ambulanti obavljaju pregled u svrhu svog osobnog privatnog "biznisa" vještačenja, izrađuju pisani nalaz i mišljenje koristeći informatičku opremu bolnice, odlaze na sudska ročišta - sve to pod redovnim radnim vremenom pa samim time troše i vremenski resurs u osobnu svrhu, a ne u javnom interesu.

Stoga tražim informacije:

1. da li je ustanova internim aktom regulirala visinu naknade za korištenje javnih resursa (ambulanta, informatička oprema, medicinska oprema...) u privatne svrhe od strane liječnika-vještaka?

2. koliko je visina naknade koja je od strane bolnice u 2020. godini naplaćena liječnicima-vještacima za korištenje javnih resursa u privatne svrhe?

3. koliko radnih sati su tijekom 2020. godine liječnici-vještaci prijavili da su izbivali sa radnog mjesta odnosno bili nedostupni redovnim pacijentima jer su pod radnim vremenom provodili radnje vezane za vještačenje u privatne svrhe?

S poštovanjem,

Porezni obveznik Republike Hrvatske

Melita Kuharić, Opća bolnica Dr. Tomislav Bardek, Koprivnica

Poštovani,

Ovim putem molimo da sukladno odredbi članka 20. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama, dostavite svoje podatke (ime i prezime te adresa fizičke osobe, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište), jer ako ne otklonite nedostatak u roku od 5 dana, Vaš zahtjev će se odbaciti rješenjem.

Rad postupanja po navedenom dostavljam Vam link gdje se nalazi obrazac te sve potrebno: https://www.obkoprivnica.hr/pristup-info...

S poštovanjem,

Odjel općih, pravnih i kadrovskih poslova
Melita Kuharić, dipl.iur.
Viši stručni savjetnik
Opća bolnica "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica
Tel: +385 48 251 742

prikazati citirane dijelove

Za: Melita Kuharić

Dostavljam tražene podatke:

Ernest Augustinčić
[osobni podaci uklonjeni]
[osobni podaci uklonjeni]

Molim da se sukladno čl. 17. st. 2. ZPPI tražena informacija dostavi elektroničkim putem odgovorom na ovaj mail.

Melita Kuharić, Opća bolnica Dr. Tomislav Bardek, Koprivnica

1 privitaka

Poštovani,

U privitku Vam dostavljamo odgovor na zahtjev za pristup informacijama.

S poštovanjem,

Odjel općih, pravnih i kadrovskih poslova
Melita Kuharić, dipl.iur.
Viši stručni savjetnik
Opća bolnica "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica
Tel: +385 48 251 742

prikazati citirane dijelove