Objava informacija sa sjednica Gradskog vijeća na internetskim stranicama Grada

Odgovor na ovaj zahtjev jako kasni. Po zakonu, Grad Stari Grad je trebao odgovoriti do (detalji). Možete ih požuriti tako da pošaljete požurnicu.

Slobodan Obradović

Za: Grad Stari Grad
Poštovani,
1. Objavljujte li na službenim stranicama Grada pozive s materijalima za sjednice gradskog vijeća? (molim da stavite link na materijale).
2. Objavljujte li na službenim stranicama Grada audio/video snimke s održanih sjednica gradskog vijeća? (molim da stavite link na snimke).
S poštovanjem,
Slobodan Obradović
Županja, [osobni podaci uklonjeni]