Očitovanje o Nacrtu Nacionalne

Gong je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Za: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Zagreb

Poštovani,

temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molimo da nam se na mail s kojeg upućujemo ovaj zahtjev dostave sljedeći dokumenti:

- Očitovanje Ministarstva rada i mirovinskoga sustava na prijedlog
Nacionalne strategije i pripadajući Obrazac standardne metodologije
za procjenu fiskalnog učinka (PFU obrazac).

Istovjetan zahtjev već smo slali u srpnju prošle godine, a u međuvremenu je iz Ureda za udruge Vlade RH potvrđeno da su sva očitovanja stigla pa ste sada u posjedu tražene informacije.

S poštovanjem,

GONG

Gong je ostavio/la bilješku ()

Ministarstvo je odbilo naš zahtjev kao neosnovan temeljem čl. 15 stavka (4) točke 2 ZPPI-a koji citiramo: „Tijela javne vlasti mogu ograničiti pristup informacijama ako je: informacija nastala u postupku usuglašavanja pri donošenju propisa i drugih akata te u razmjeni stavova i mišljenja unutar jednog ili među više tijela javne vlasti, a njezino bi objavljivanje moglo dovesti do pogrešnog tumačenja sadržaja informacije, ugroziti proces donošenja propisa i akata ili slobodu davanja mišljenja i izražavanja stavova“.