Očitovanje o Nacrtu Nacionalne

Pisani zahtjev podnositelja GONG za Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Zagreb

Zahtjev je odbijen od strane Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Zagreb.

Od: GONG

Za: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Zagreb

Poštovani,

temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molimo da nam se
na mail s kojeg upućujemo ovaj zahtjev dostave sljedeći dokumenti:

- Očitovanje Ministarstva rada i mirovinskoga sustava na prijedlog
Nacionalne strategije i pripadajući Obrazac standardne metodologije
za procjenu fiskalnog učinka (PFU obrazac).

Istovjetan zahtjev već smo slali u srpnju prošle godine, a u
međuvremenu je iz Ureda za udruge Vlade RH potvrđeno da su sva
očitovanja stigla pa ste sada u posjedu tražene informacije.

S poštovanjem,

GONG

Spojite s ovim

GONG - komentar ()

Ministarstvo je odbilo naš zahtjev kao neosnovan temeljem čl. 15 stavka (4) točke 2 ZPPI-a koji citiramo: „Tijela javne vlasti mogu ograničiti pristup informacijama ako je: informacija nastala u postupku usuglašavanja pri donošenju propisa i drugih akata te u razmjeni stavova i mišljenja unutar jednog ili među više tijela javne vlasti, a njezino bi objavljivanje moglo dovesti do pogrešnog tumačenja sadržaja informacije, ugroziti proces donošenja propisa i akata ili slobodu davanja mišljenja i izražavanja stavova“.

Link to this

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Zagreb može: