Odgovornost za nezakonitosti Javne nabave - Grad Osijek, javna rasvjeta

Zahtjev je djelomično uspješan.

Za: Grad Osijek
Postovani,
Drzavna komisija za kontrolu postupaka javne nabave dana 02.srpnja 2019. godine donijela je Rjesenje o ponistavanju dijela dokumentacije o nabavi zahvacenom nezakonitoscu. (broj objave 2019/S 0F2-0018025), sto ste primili sluzbenim putem.

Kao dio teksta Rjesenja, navode se i cinjenice o konzultantskim uslugama tvrtke Strategija, projektiranje, organizacija d.o.o. iz Siska uz dokumentaciju iz Grada Osijeka od 2018. godine dostavljenu temeljem prava na pristup informacijama. Konstatira se ocita nezakonitost (sklapanje ugovora o konzultantskim uslugama i prije otvaranja ponuda???). Medjutim, DKOM se potpuno opravdano proglasava nenadleznim poradi toga sto se u recenom radi o postupku jednostavne javne nabave i upucuje na internu reviziju Grada Osijeka (Pravilnik), odnosno tijela kaznenog progona.
PITANJE broj 1.
Je li Grad Osijek poduzeo revizijske i stegovne mjere obzirom na ocitu nepravilnost postupka od 12.lipnja 2018. godine, odnosno pokrenuo odgovarajuce kaznene prijave?

Nadalje, u tekstu Rjesenja DKOM-a na stranici broj 8., zaljitelj izrijekom navodi kako je u stvarnosti dokumentaciju zahvacenu nezakonitoscu izradio g.Jovic iz ZG projekt d.o.o., odnosno Studio consulting d.o.o. u namjeri pogodovanja ponudjacu Led elektronika d.o.o. Sijedom ovoga, zahtijevam odgovor:
PITANJE broj 2.
Jesu li ovi navodi tvrtke Veritas esco d.o.o. iz Splita od 05. lipnja 2019. godine istiniti? Ukoliko jesu, zahtijevam nadopunu odgovora koji sam dobio 10.05.2019. godine putem portala "Imamo pravo znati" kojim Grad Osijek, upucuje i dokumentira (istina, u nezakonito provedenom postupku) na tvrku iz Siska.
Ukoliko su navodi neistiniti, duzni ste podnijeti kaznenu prijavu za lazno prijavljivanje protiv poznatoga zaljitelja, odnosno odgovorne osobe iz Splita.

Slijedeca nepravilnost koja zahtijeva pojasnjenje duznosnika g.Borisa Pilizote, proizlazi iz cinjenica javno iznosenih (26.03.2019. u televizijskoj emisiji Pitanje tjedna- "Osijek grad svjetlosti" Osjecke TV u 01,21 minuti poglavito). Naime, na upit voditelja emisije, g.Pilizota u funkciji Zamjenika gradonacelnika i odgovornog za Projekt zamjene javne rasvjete - referira se na navodnu Studiju izvodljivosti, odnosno tehnicko-ekonomsku analizu sustava javne rasvjete...
PITANJE broj 3.
Postoji li, doista ta studija, tko je izradio i temeljem kojeg ugovora? Zasto nije koristena pri izradi Dokumentacije koja je Rjesenjem DKOM-a ponistena u dijelu obuhvacenom nezakonitoscu? Tko je ovlasten u sadasnjoj fazi javne nabave dati odgovore i provesti odluke Drzavne komisije za kontrolu postupaka javne nabave? Mozebitno ne bi doslo do ponistavanja dijela dokumentacije zahvacene nezakonitoscu da se znaju odgovori na pitanju koja upucujem temeljem prava na pristup informacijama.

Kako su odgovori na postavljena pitanja meritorni i s kaznenopravnog aspekta, duzni ste izvijestiti Opcinsko drzavno odvjetnistvo u Osijeku, pozivom na broj dopisa KR-US-432/2019. od 03. srpnja 2019. godine - Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranoga kriminaliteta.

S postovanjem,
Danko Vojnovic, Osijek

Hrvoje Suk, Grad Osijek

2 privitaka

 

 

Hrvoje Suk,oec.

Službenik za informiranje

 

Ured Gradonačelnika

 

[1]cid:[email protected]  Grad Osijek

Kuhačeva 9

31000 Osijek

 

++385 31 229 226 tel.

++385 31 211 675 fax.

++385 99 3113 894 mob.

 

References

Visible links

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org