OIB: AT Rba-zadruga

Pisani zahtjev podnositelja mira veljačić za Ministarstvo financija, Zagreb

Odgovor na ovaj zahtjev kasni. Po zakonu, pod svim uvjetima, Ministarstvo financija, Zagreb trebala je odgovoriti do sada (detalji). Možete se žaliti tako što ćete zahtjeva predstavku.

Od: mira veljačić

Za: Ministarstvo financija, Zagreb

smatramo da sukladno zakonu o pravu na pristup informacijama imamo
pravo znati, da li su AT rba-zadruge kao npr. Raiffeisenbank
Feldkirchen-Kalsdorf registrirana zadruga s ograničenom
odgovornošću, uz zahtjev za dodjelu HR OIB-a, priložile izvod iz AT
sudskog regista, (s prijevodom na Hrvatski jezik po za to
ovlaštenom sudskom tumaču), znači pod određenim registarskim brojem
odnosno MBS brojem, što znači firmenbuchnummer (FN 33345 x) i po
ovlaštenoj osobi za zastupanje tog poslovnog subjekta ?!

Postoji li mogućnost da nakon što je AT rba-zadruga Raiffeisenbank
Feldkirchen-Kalsdorf brisana iz AT sudskog registra, OIB:
76326640038 koristi neka druga RBA-zadruga ?!

Sukladno gore navedenom predlažem da mi se uz odgovor dostave
isprave temeljem kojih je dodijeljen OIB: 76326640038
Raiffeisenbank Feldkirchen-Kalsdorf sada brisanom posl. subjektu iz
AT sudskog registra.

S poštovanjem,
Mira Veljačić

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Ministarstvo financija, Zagreb može: