Okviran termin provedbe projekta „Poboljšanje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u aglomeracijama Umag-Savudrija-Novigrad“ u naselju Materada

Zahtjev za pristup informacijama od Denis Alessio za Grad Umag

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Za: Grad Umag

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj email, dostavite sljedeće informacije:

zanima me možete li navesti okviran termin provedbe projekta „Poboljšanje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u aglomeracijama Umag-Savudrija-Novigrad“ u naselju Materada (Juricani) Alesi, s obzirom da je Materada bila ocijenjena od strane EU kao "ne perspektivna" (odgovor gospodina Vede iz kraja 2018.). Na linku šaljem link sa slikom posljedica nevremena: https://postimg.cc/zV5xWtS9

S poštovanjem,

Denis Alessio

Poštovani,

Obavještavamo Vas da se Vaš podnesak ne smatra zahtjevom u smislu članka 18. stavak 5. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15 – dalje u tekstu: ZPPI). Naime, iz zahtjeva je razvidno da tražite informaciju u vezi okvirnog termina provedbe projekta
U čl. 18. st. 5. ZPPI propisano je da se ne smatra zahtjevom za pristup informacijama traženje uvida u cjelokupni spis predmeta, objašnjenja ili uputa vezanih uz ostvarivanje nekog prava ili izvršavanje obveze, izrade analize ili tumačenje nekog propisa, kao ni stvaranje nove informacije.
U smislu odredbe članka 5. točke 3. ZPPI-ja „informacija“ je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).

Kako se navedeni predmet odnosi na provedbu projekta „Poboljšanje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u aglomeracijama Umag-Savudrija-Novigrad“, Vaš ćemo upit proslijediti Upravnom odjelu za upravljanje imovinom, izgradnju i održavanje.

Upućujete se da detaljnije informacije o ostvarivanju prava na pristup informacijama te o tome koja se traženja ne smatraju zahtjevom za pristup informacijama možete pronaći u vodiću za korisnike Zakona o pravu na pristup informacijama "Ostvari svoje pravo na informaciju", koji je objavljen na internetskoj stranici Povjerenika za informiranje www.pristupinfo.hr, u rubrici "Dokunnenti i publikacije" - "Priručnici", na poveznici https://pristupinfo.hr/dokumenti-i-publi...

Prema čl. 23. st. 1. t. 6. ZPPI, o okolnosti da se podnesak ne smatra zahtjevom u smislu članka 18. stavaka 5. ZPPI tijelo javne vlasti obavještava korisnika, a ujedno upućuje korisnika da će do informacije doći drugim putem.

Službenik za informiranje
Grad Umag-Umago

prikazati citirane dijelove