Otvaranje baze podataka - Registar kemikalija

Pisani zahtjev podnositelja Miroslav Schlossberg za Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping, Zagreb

Zahtjev je uspješan.

Od: Miroslav Schlossberg

Za: Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
dostavi informacija:

Molim vas dostavu u elektronskom obliku (csv i xls) Registar
sigurnosno-tehničkih listova, deklaracija i uputa koji vodi i
ažurira HZT. Također želio bih vas podsjetiti da ste sukladno
članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) dužni
objaviti ovakve baze podataka u obliku koji omogućuje ponovnu
uporabu te Akcijski plan Partnerstva za otvorenu vlast (URL:
https://goo.gl/ZEsGuo) za otvaranje ovakvih skupova podataka putem
Portala otvorenih podataka data.gov.hr, mjera 3.3. akcijskog plana,
te sukladno tome bih vas zamolio da pošaljete link na traženi skup
podataka na Portalu otvorenih podataka.

Lijep pozdrav,
Miroslav Schlossberg

Spojite s ovim

Od: HZTA
Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping, Zagreb

Poštovani,

Sigurnosno-tehnički listovi (STL) su vlasništvo tvrtki koje po prvi puta stavljaju opasne kemikalije na tržište. Radi se o proizvođačima kemikalija te uvoznicima, odnosno unosnicima tih kemikalija. Namijenjeni su njihovim kupcima i vlasnici ih mogu proglasiti tajnima, odnosno nisu ih dužni stavljati u javne baze podataka. Obvezni su ih na zahtjev dostaviti nadležnom tijelu za kemikalije. Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping vodi registar STL-ova u svrhu prikupljanja podataka o zdravstvenim aspektima opasnih kemikalija. STL-ovi su namijenjeni stručnom osoblju koje njihov sadržaj znade protumačiti. Krivo isčitavanje STL-ova može dovesti u zabludu i zato nisu namijenjeni javnosti. Takvi STL-ovi, između ostalog, služe za pružanje stručnih savjeta preko Centra za kontrolu otrovanja zdravstvenom osoblju.
Oni STL-ovi za koje tvrtke dadu dozvolu za objavu u našem registru mogu se pronaći na našoj internetskoj stranici i za daljnje distribuiranje potrebno je zatražiti odobrenje vlasnika STL-a.
Što se tiče deklaracija, njih možete pronaći na svakom jediničnom pakiranju proizvoda i podložne su promjenama i ne bi bilo dobro savjetovati nekoga preko deklaracije proizvoda kojem su se promijenila određena svojstva ili koje je promijenio sastav, a samim time i razvrstavanje. Vrlo je bitno razumijeti određene informacije iz europske i nacionalne legislative kako bi se mogli protumačiti određeni podaci koje se nalaze u pratećoj dokumentaciji opasnih kemikalija.
Ukoliko imate kakvih dodatnih pitanja ili zahtjeva, molim Vas da nam se obratite koncem kolovoza kada se vratimo s godišnjih odmora.

Sa štovanjem

Zdravko Lovrić
Sveučilišni magistar toksikologije

Ravnatelj
Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping
10000 Zagreb, Borongajska c. 83g
Tel: +385-(0)1-46-86-910
Fax: +385-(0)1-46-41-368
e-mail: [e-mail adresa]

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Od: Miroslav Schlossberg

Poštovani HZTA,

Hvala vam na iscrpnom odgovoru.

Naveli ste da trebate vise vremena radi godisnjih odmora. Mozete se
pozvati na clanak 22. Zakona o pravu na pristup informacijama
(http://www.digured.hr/cadial/searchdoc.p...)
cime produzujete rok za odgovor dodatno za 15 dana (ukupno 15 + 15
dana).

Navodite da su vlasnici informacija tvrtke koje vam pruzaju
informacije i da vam oni dobrovoljno daju informacije. Ne slazem se
s time, jer Zakon o kemikalijama (NN 018/2013) kaze:

Nadležno tijelo za kemikalije
Članak 7.
(3) Stručne poslove u vezi s kemikalijama Ministarstvo obavlja u
suradnji s Hrvatskim zavodom za toksikologiju i antidoping (u
daljnjem u tekstu: HZTA).
e) vođenje evidencija o podacima:
– o proizvodnji, uvozu i unosu na teritorij Republike Hrvatske
kemikalija iz zbirnih godišnjih očevidnika pravnih i fizičkih
osoba,
– iz registra otrovanja,
f) vođenje evidencija o podacima o prijavi stavljanja kemikalija po
prvi puta na tržište Republike Hrvatske preko sigurnosno-tehničkih
listova.
Sigurnosno-tehnički list, naljepnica na pakiranju kemikalije,
ispitivanje kemikalija, zabrane i ograničenja za kemikalije
Članak 8.
(1) Sigurnosno-tehnički list (u daljnjem tekstu: STL) za kemikalije
**mora** biti ispunjen na način propisan Uredbom (EZ) br.
1907/2006.
(2) STL iz stavka 1. ovoga članka prije prvog stavljanja kemikalije
na tržište Republike Hrvatske **dostavlja se u elektroničkom obliku
u HZTA**.
Prekršajne odredbe
Članak 28.
(1) Novčanom kaznom od 50.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za
prekršaj pravna osoba ako:
3. STL za kemikalije nije ispunjen na način propisan Uredbom (EZ)
br. 1907/2006 (članak 8. stavak 1.),
4. ne dostavi STL za kemikalije prije prvog stavljanja kemikalije
na tržište Republike Hrvatske u elektroničkom obliku u HZTA (članak
8. stavak 2.),

Iz svega neavedenog, razvidno je da dostava informacija o
kemikalijama je strogo definirana zakonom, da je to njihova obaveza
za cije nepridrzavanje postoje prekrsajne odredbe. Osim iznimka od
primjene koje su definirane cl.4 Zakona o kemikalijama. Ispravite
me ako grijesim.

Nadalje, svi podaci koje tijela javne vlasti prikupljaju i
obradjuju ulaze u domenu javne informacije (PSI, Public Sector
Information), jer je trosak prikupljanja i obrade tih informacija
placen iz javnog proracuna.

Sukladno Pravilniku o načinu vođenja očevidnika o kemikalijama te
načinu i rokovima dostave podataka iz očevidnika (NN 099/2013):

Članak 1.
Ovim Pravilnikom propisuje se način vođenja očevidnika o
kemikalijama koje se proizvode i uvoze, odnosno unose na teritorij
Republike Hrvatske te o načinu i rokovima dostave podataka iz
očevidnika Hrvatskom zavodu za toksikologiju i antidoping (u
daljnjem tekstu: HZTA).
Članak 2.
(1) Sve pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost
proizvodnje i uvoza, odnosno unosa kemikalija na teritorij
Republike Hrvatske, **obvezne** su voditi očevidnike o tim
kemikalijama.

Jos jednom skrecem pozornost na obavezu kojom su proizvodjaci
obavezni dostaviti podatke HZTA-u.

Svrha otvorenih podataka nije koristenje za krivo tumacenje, ali
omogucuje zainteresiranim osobama da lakse pristupe zeljenim
informacijama na jednom centralnom mjestu - ovdje mislim na
sluzbeni Portal otvorenih podataka http://data.gov.hr, a sukladno
Zakonu o pravu na pristup informacijama, baze podatataka poput ovog
Registra kemikalija duzni ste objaviti u ponovno upotrebljivom
obliku (to ne znaci da ga je moguce zloupotrijebiti, vec u "open
data" obliku za razliku od trenutno dostupne ogranicene pretrage po
kemikalijama na vasim web stranicama).

Sto se tice zastite osobnih informacija (npr. ime i prezime, adresa
fizicke osobe), ako postoji potreba, to se radi sukladno Zakonu o
osobnim podacima i anonimiziraju se u skladu sa relevantnim
zakonima. Svakako ne trazim dostavu tajnih informacija, samo onih
javnih koji su vec ionako u vasem vlasnistvu.

U vezi data.gov.hr budite slobodni kontaktirati Ministarstvo
uprave.

Zbilja bih volio vidjeti da se Hrvatska vlast mijenja na bolje, da
su otvoreni prema gradjanima s manje skrivanja podataka, a vise
ukljucivanja i informiranja gradjana u otvorenom smislu.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Spojite s ovim

Od: Zdravko Lovrić HZTA
Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping, Zagreb

Poštovani,

Mislim da me niste dobro razumjeli pa ću ponovo odgovoriti na Vaša pitanja.

Nigdje u odgovoru nisam naveo da nam tvrtke dobrovoljno daju informacije. One su obvezne dostavljati STL-ove u HZTA, ali mogu zahtijevati da se ti STL-ovi ne objavljuju u javnosti.

Trošak prikupljanja i obrade informacija iz STL-ova ne plaća se iz državnog proračuna.

Slična je situacija i s očevidnicima o kemikalijama. Podaci koji se moraju dostaviti u HZTA služe isključivo za potrebe nadležnih tijela za kemikalije i državnih institucija za čiji rad su potrebni ti podaci. Podaci nisu namijenjeni za javnost.

Napominjem da se ovdje radi o podacima koji za pojedine tvrtke predstavljaju poslovnu tajnu.

Sve što može biti dostupno javnosti objavljeno je na našoj internetskoj stranici www.hzt.hr.

Potporu onom što je gore navedeno možete pronaći u europskom zakonodavstvu koje je RH prihvatila te u nacionalnom zakonodavstvu vezanom uz kemikalije. Sve ključne zakone i podzakonske akte možete pronaći na spomenutoj internetskoj stranici.

Sa štovanjem

Zdravko Lovrić
Sveučilišni magistar toksikologije

Ravnatelj
Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping
10000 Zagreb, Borongajska c. 83g
Tel: +385-(0)1-46-86-910
Fax: +385-(0)1-46-41-368
e-mail: [e-mail adresa]

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Od: Miroslav Schlossberg

Poštovani Zdravko Lovrić HZTA,

Hvala vam na odgovoru. Ono sto sam ovim zahtjevom za pristup
informacijama trazio je Registar objavljen na
http://213.147.97.252/hzt/ano/defano.aspx

Molim vas odgovor u smislu tog zahtjeva te ukoliko odbijate pristup
tim informacijama da donesete rjesenje kojim odbijate moj zahtjev
za pristup navedenim informacijama. Molim vas takodjer da navedete
Klasu i Urbroj.

Otvorena pitanja:
- dostava datoteke koja sadrzi podatke iz registra
- dostava linka na data.gov.hr gdje je objavljen skup podataka iz
registra

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

Spojite s ovim

Od: Anđelka Perković
Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping, Zagreb

Ivane, može pomoć? Dobili smo ovaj zahtjev a nitko nema pojma što znači, odnosno može li se naš Registar kemikalija prebaciti na ovo što on hoće. Znate li možda je li to moguće?

Hvala,

Anđelka

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Od: Anđelka Perković
Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping, Zagreb

Poštovani,
Molim zanemarite mail koji ste upravo primili. Greškom je poslan Vama.

S poštovanjem,

Anđelka Perković

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Od: Anđelka Perković
Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping, Zagreb

Poštovani,

Kada je zaprimljen Vaš zahtjev za pristup informacijama bila sam na godišnjem odmoru i tek sam naknadno saznala za Vaš zahtjev. Pokušala sam Vas kontaktirati no e-mailovi nisu prolazili. Pokušala sam na sve načine saznati Vaš broj telefona ali niti to nije bilo moguće kao ni saznati adresu da poštom pošaljem odgovor.
Moram se osvrnuti na navod iz Vašeg e-maila: " Nadalje, svi podaci koje tijela javne vlasti prikupljaju i obradjuju ulaze u domenu javne informacije (PSI, Public Sector Information), jer je trosak prikupljanja i obrade tih informacija placen iz javnog proracuna." Kao i većina građana RH i Vi pogrešno mislite da smo na proračunu. Nikada nismo bili na proračunu, oduvijek se sami financiramo. Dapače mnogo poslova obavljamo i bez naknade.
Na proračunu je samo Služba antidopinga koja nema veze s ovim poslovima i koja nam je pripojena prije kratkog vremena. Ovo pišem samo zato što ste naveli: " Zbilja bih volio vidjeti da se Hrvatska vlast mijenja na bolje, da su otvoreni prema gradjanima s manje skrivanja podataka, a vise ukljucivanja i informiranja gradjana u otvorenom smislu." HZTA je uvijek otvoren prema građanima, uvijek nastojimo pomoći i nemamo niti želje niti potrebe išta skrivati.
Dostavljam traženi link:

http://srvtoks1/HZT/ano/defano.aspx

S poštovanjem,

Anđelka Perković
Službenik za informiranje

Hrvatski zavod za
toksikologiju i antidoping
Borongajska cesta 83 g
10000 Zagreb
Tel. 46 86 910

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Od: Miroslav Schlossberg

Poštovani Anđelka Perković,

Link koji ste u vasem odgovoru naveli upucuje na intranet stranicu
kojoj gradjani ne mogu pristupiti s interneta:

http://srvtoks1/HZT/ano/defano.aspx

Molim vas ispravku poslane informacije.

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

Spojite s ovim

Od: Anđelka Perković
Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping, Zagreb

Poštovani,

 

Ispričavam se, zabunom sam poslala krivi link. Dostavljam ispravan.

 

[1]Http://registar.hzt.hr

S poštovanjem,

 

Anđelka Perković

Službenik za informiranje

 

Hrvatski zavod za

toksikologiju i antidoping

Borongajska cesta 83 g

10000 Zagreb

Tel. 46 86 910

 

 

References

Visible links
1. http://registar.hzt.hr/

Spojite s ovim

Od: Miroslav Schlossberg

Poštovani Anđelka Perković,

Molim vas da zaprimite ovaj zahtjev za dopunu informacija.

Informacija koju ste naveli na linku (Http://registar.hzt.hr) -
nije trazena informacija.

U zahtjevu sam trazio - dokument koji sadrzi - elektronskom obliku
(csv i xls) Registar
sigurnosno-tehničkih listova, deklaracija i uputa
i to:
- u obliku pogodnom za ponovnu uporabu - naveo sam npr. xls, csv, i
sada prosirujem na xml, json i drugi strukturirani oblik (ref.
izmjene ZPPI-ja NN 85/15)
- link na mjesto gdje ste tu informaciju objavili na data.gov.hr
(jer je to vasa zakonska obaveza sukladno navedenom clanku
navedenog zakona, u izvornom zahtjevu).

Nestrukturirani zapis u obliku web stranice NIJE oblik pogodan za
ponovnu uporabu.

Ljubazno vas molim vas da moj izvorni zahtjev zaprimite kao
"Zahtjev za ponovnu uporabu informacija" iako to nisam eksplicitno,
ali naveo sam da ste dužni objaviti ovakve baze podataka u obliku
koji omogućuje ponovnu uporabu.

Molim vas odgovor na ovaj zahtjev za dopunom.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Spojite s ovim

Od: Miroslav Schlossberg

Poštovani Anđelka Perković,

Samo da nadodam na svoj raniji email:

Vidio sam da ste na stranici Http://registar.hzt.hr (odnosno
http://213.147.97.252/hzt/ano/defano.aspx) dodali opciju "Dohvati
kopiju svih podataka" koja omogucuje preuzimanje datoteke u CSV
obliku "hzta_dokumenti.csv", a koja sadrzi:

Naziv dokumenta;Tvrtka;Ekstenzija;Link

- to je 4 polja s informacijama za svaki red (to je kao 4 stupaca u
Excel dokumentu)
- odjeljitelj (delimiter) za svaki novi podataka u jednom redu je
znak tocka-zarez (;) - ima ih 3 u jednom redu

Problem koji sam uocio je da CSV datoteka nije pravilno
strukturirana. Naime, poneki redovi imaju i vise od 4 stupaca, npr.
red broj 39338:

GEL PASTA H-LINE; CHAFERGEL.DOC;METRO CASH & CARRY D.O.O;doc
;http://213.147.97.252/hzt/ano/defano.asp...

- gdje se nalazi 5 polja u jednom redu i 4 delimitera (4 znaka
tocka-zarez)
- racunalo ce dodijeliti prvo polje "GEL PASTA H-LINE" pod "Naziv
dokumenta" - to je OK
- racunalo ce dodijeliti drugo polje "CHAFERGEL.DOC" pod "Tvrtka" -
sto je netocno, jer i dalje taj podatak opisuje naziv dokumenta i
trebao bi biti dodjeljen pod "Naziv dokumenta"
- problem je jer su visestruki dokumenti u jednom polju odjeljeni
takodjer znakom tocka-zarez sto zbunjuje raspored tablice

Kada postoji u jednom polju nabrajanje, kao u primjeru kada postoji
vise dokumenata, ispravno bi bilo staviti cijelu informaciju u
navodnike, npr.:

"GEL PASTA H-LINE; CHAFERGEL.DOC;METRO CASH & CARRY D.O.O";doc
;http://213.147.97.252/hzt/ano/defano.asp...

Molim vas da ovo prenesete osobi koja je zaduzena za pristup
informacijama i osobi zaduzenoj za izradu CSV datoteke.

Molim vas da ovo smatrate kao zahtjev za ispravku poslanih
informacija.

Ljubazno vas molim potvrdu primitka ovog zahtjeva za ispravku
informacija.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Spojite s ovim

Od: Anđelka Perković
Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping, Zagreb

Poštovani,
Vjerojatno to niste odmah uočili no opciju "dohvati kopiju svih podataka" dodali smo prije nego sam Vam poslala link. I mi smo uočili problem u datoteci te je odmah i ispravljen (jučer, 14.10.2015.), tako da se ovo ne može smatrati zahtjevom za ispravku poslanih informacija. Ministarstvu uprave poslan je Zahtjev za registraciju na portal te ću Vam dostaviti poveznicu kada to bude moguće - najvjerojatnije sredinom idućeg tjedna.

S poštovanjem,

Anđelka Perković
Službenik za informiranje

Hrvatski zavod za
toksikologiju i antidoping
Borongajska cesta 83 g
10000 Zagreb
Tel. 46 86 910

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Od: Miroslav Schlossberg

Poštovani Anđelka Perković,

Hvala vam na odgovoru.

Ponovno sam downlodao CSV, ranije prijavljena greska oko viska
delimitera je otklonjena.

Pronasao sam novu gresku u CSV-u (broj reda se moze razlikovati jer
vidim da se redovi cesto pomicu):

-red 49365:

AMBI PUR WINTER GARDEN Ľ ELEKTRIŔNI MIRISNI OSVJE×IVAŔ PROSTORA
(PA00188661).DOCX;PROCTER &
GAMBLE;docx;http://213.147.97.252/hzt/ano/defano.asp...
AMBI PUR ANTI TABACO_AFTER TOBACCO_CEDARWOOD&MINT Ľ ELEKTRIŔNI
MIRISNI OSVJE×IVAŔ PROSTORA (PA00170514).DOCX;PROCTER &
GAMBLE;docx;http://213.147.97.252/hzt/ano/defano.asp...

- hrvatski dijakriticki znakovi su kodirani pogresno (npr. u rijeci
ELEKTRIŔNI)

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

Spojite s ovim

Od: Miroslav Schlossberg

Poštovani Anđelka Perković,

Jos sam zaboravio napomenuti vaznu stvar za bilo koji skup podataka
- u CSV-u nedostaje jedninstveni kljuc (unique id) s kojim bi se
mogao povezati specifican unos.

Znaci ne mislim na redni broj, koji se stalno mjenja kako se dodaju
novi dokumenti i brisu/uklanjaju stari (ako to radite), mislim na
jedinstveni broj kojim se obicno identificira specifican podatak (u
stvarnom zivotu to je npr OIB, gdje svaka tvrtka ima svoj
jedinstveni broj).

U primjeru Registra kemikalija to bi bio jedinstveni id broj koji
je dodjeljen svakom unosu u registar, to je broj koji ostaje vezan
uz svaki unos trajno i ne mijenja se.

Imate li kakve brojeve vezane uz svaki unos u Registru kemikalija?

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

Spojite s ovim

Od: Anđelka Perković
Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping, Zagreb

Poštovani,

Postavljene su izmjene datoteke. Sada u prvoj koloni datoteka sadrži jedinstvenu oznaku. Također, uredno se prikazuju hrvatski znakovi.

Postavljen je i link na data.gov.hr, na kojem se datoteka može preuzeti:

http://data.gov.hr/dataset/dokumenti-tvr...

S poštovanjem,

Anđelka Perković
Službenik za informiranje

Hrvatski zavod za
toksikologiju i antidoping
Borongajska cesta 83 g
10000 Zagreb
Tel. 46 86 910

Poštovani Anđelka Perković,

Hvala vam na odgovoru.

Ponovno sam downlodao CSV, ranije prijavljena greska oko viska delimitera je otklonjena.

Pronasao sam novu gresku u CSV-u (broj reda se moze razlikovati jer vidim da se redovi cesto pomicu):

-red 49365:

AMBI PUR WINTER GARDEN Ľ ELEKTRIŔNI MIRISNI OSVJE×IVAŔ PROSTORA (PA00188661).DOCX;PROCTER & GAMBLE;docx;http://213.147.97.252/hzt/ano/defano.asp...
AMBI PUR ANTI TABACO_AFTER TOBACCO_CEDARWOOD&MINT Ľ ELEKTRIŔNI MIRISNI OSVJE×IVAŔ PROSTORA (PA00170514).DOCX;PROCTER & GAMBLE;docx;http://213.147.97.252/hzt/ano/defano.asp...

- hrvatski dijakriticki znakovi su kodirani pogresno (npr. u rijeci ELEKTRIŔNI)

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping, Zagreb može: