Plan gospodarenja otpadom

Zahtjev za pristup informacijama od Ilija Tikvić za Grad Vukovar

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Odgovor na ovaj zahtjev jako kasni. Po zakonu, Grad Vukovar je trebao odgovoriti do (detalji). Možete ih požuriti tako da pošaljete požurnicu.

Za: Grad Vukovar
Molim Vas da mi u pdf dostavite Plan gospodarenja otpadom i zadnje izvješće o realizaciji Plana gospodarenja otpadom koje je usvojilo gradsko vijeće

S poštovanjem,

Ilija Tikvić

Odnosi s javnošću, Grad Vukovar

1 privitaka

Poštovani gospodine Tikvić,

 

Dostavljam odgovor na Zahtjev za informiranjem.

 

S poštovanjem,

 

Lidija Subotić
Viši stručni suradnik za odnose s javnošću

Upravni odjel za opće poslove i Ured gradonačelnika
GRAD VUKOVAR

Dr. Franje Tuđmana 1, 32 000 VUKOVAR

E-mail: [1][Grad Vukovar e-mail za zahtjeve]
Tel: (032) 456-504
Mob. 099/ 48 78 702

 

References

Visible links
1. mailto:[Grad Vukovar e-mail za zahtjeve]

Za: Odnosi s javnošću
Poštovana gospođo Lidija tražio sam Vas važeći Plan gospodarenja otpadom ne onaj koji radite i tražio sam zadnje izvješće koje je prihvatilo gradsko vijeće

S poštovanjem,

Ilija Tikvić