Plan gospodarenja otpadom

Zahtjev za pristup informacijama od Ilija Tikvić za Općina Nijemci

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Za: Općina Nijemci
Molim Vas da mi u pdf dostavite Plan gospodarenja otpadom i zadnje izvješće o realizaciji Plana gospodarenja otpadom koje je usvojilo općinsko vijeće

S poštovanjem,

Ilija Tikvić

Nijemci - Sandra Božanović,

1 privitaka

Poštovani,
U prilogu Vam dostavlja odgovor na Vaš zahtjev za pristup informacijama.
S poštovanjem,
Sandra Božanović

prikazati citirane dijelove