Plan navodnjavanja

Zahtjev za pristup informacijama od Ilija Tikvić za Vukovarsko-srijemska županija

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Za: Vukovarsko-srijemska županija
Molim Vas da mi u pdf dostavite zadnje izvješće o realizaciji Plana navodnjavanja županije vukovarsko-srijemske , a koje je prihvatila županijska skupština.

S poštovanjem,

Ilija Tikvić

Marija Prša, Vukovarsko-srijemska županija

2 privitaka

Marija Prša
referentica za poslove protokola
URED ŽUPANA
------------------------------------------------
Vukovarsko-srijemska županija
Županijska 9, 32 000 Vukovar
E-mail: [e-mail adresa]
Tel/Fax: 032 454 207
Mob. 092 156 3449

prikazati citirane dijelove