Plan upravljanja za ribolov obalnim mrežama potegačama

Pisani zahtjev podnositelja Vedrana Franić za Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

Odgovor na ovaj zahtjev kasni. Po zakonu, iz tijela Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb trebali su odgovoriti brzo i do (detalji)

Od: Vedrana Franić

Za: Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

Poštovani,
na Vašim stranicama je objavljen PLAN UPRAVLJANJA ZA RIBOLOV
OBALNIM MREŽAMA POTEGAČAMA U REPUBLICI HRVATSKOJ. U sklopu tog
dokumenta na kraju su navedeni Prilozi koje ne mogu pronaći na
internetu. Navedeno se odnosi na sljedeće:
PRILOZI
Prilog 1. Geografske karakteristike istočne obale Jadrana i
priobalja te odnos s priobalnim
ribarstvom
Prilog 2. Ekološka obilježja ekosustava u kojem se provodi Plan
upravljanja
Prilog 3. Mjesečni kvalitativno-kvantitativni sastav razvrstan po
zadržanom i odbačenom
ulovu (uključujući ne ciljane vrste) s dužinskim frekvencijama
vrsta uzet korištenjem
trenutnih veličina mrežnog oka za priobalne mreže potegače
Prilog 4. Selektivnost migavice s obzirom na veličinu oka, vrstu
dna i dubinu/udaljenost od
obale
Prilog 5. Karte područja na kojima je dozvoljen ribolov mrežama
potegačama
Prilog 6. Popis iskrcajnih luka za obalne potegače
Prilog 7. Socio-ekonomski utjecaj
Prilog 8. Preliminarni popis plovila koja će raditi prema
odstupanju

Molim Vas za informaciju gdje se nalaze Prilozi koji bi trebali
biti sastavni dio dokumenta. Ukoliko nisu dostupni online, molim
Vas za njihovu dostavu putem e-maila

S poštovanjem,
Vedrana

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb može: