Plan upravljanja za ribolov obalnim mrežama potegačama

Zahtjev za pristup informacijama od Vedrana Franić za Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Odgovor na ovaj zahtjev jako kasni. Po zakonu, Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb je trebao odgovoriti do (detalji). Možete ih požuriti tako da pošaljete požurnicu.

Za: Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

Poštovani,
na Vašim stranicama je objavljen PLAN UPRAVLJANJA ZA RIBOLOV OBALNIM MREŽAMA POTEGAČAMA U REPUBLICI HRVATSKOJ. U sklopu tog dokumenta na kraju su navedeni Prilozi koje ne mogu pronaći na internetu. Navedeno se odnosi na sljedeće:
PRILOZI
Prilog 1. Geografske karakteristike istočne obale Jadrana i priobalja te odnos s priobalnim
ribarstvom
Prilog 2. Ekološka obilježja ekosustava u kojem se provodi Plan upravljanja
Prilog 3. Mjesečni kvalitativno-kvantitativni sastav razvrstan po zadržanom i odbačenom
ulovu (uključujući ne ciljane vrste) s dužinskim frekvencijama vrsta uzet korištenjem
trenutnih veličina mrežnog oka za priobalne mreže potegače
Prilog 4. Selektivnost migavice s obzirom na veličinu oka, vrstu dna i dubinu/udaljenost od
obale
Prilog 5. Karte područja na kojima je dozvoljen ribolov mrežama potegačama
Prilog 6. Popis iskrcajnih luka za obalne potegače
Prilog 7. Socio-ekonomski utjecaj
Prilog 8. Preliminarni popis plovila koja će raditi prema odstupanju

Molim Vas za informaciju gdje se nalaze Prilozi koji bi trebali biti sastavni dio dokumenta. Ukoliko nisu dostupni online, molim Vas za njihovu dostavu putem e-maila

S poštovanjem,
Vedrana

Za: Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

Molim proslijedite ovo službeniku za informiranje.

Obraćam se sa zahtjevom da riješite postupak u tijelu javne vlasti Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb koje se bavi mojim zahtjevom 'Plan upravljanja za ribolov obalnim mrežama potegačama'.

Odgovor na moj poslani zahtjev kasni, pa Vas molim da što žurnije odgovorite na isti.

Potpuna povijest mog zahtjeva i sva korespondencija dostupna je javno na ovoj internetskoj adresi: http://imamopravoznati.org/request/plan_...

S poštovanjem,
Vedrana Franić