Podaci o troškovima medijskih usluga 2020. i 2021. godine

Gong je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Zeleno i modro d.o.o. za održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada, Kaštel Sućurac kao dio skupine poslane na 106 tijela javne vlasti

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Zahtjev je uspješan.

Za: Zeleno i modro d.o.o. za održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada, Kaštel Sućurac

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama tražimo dostavu sljedećih informacija:

- Ugovore o materijalnim uslugama sklopljene s medijima i posredstvom agencija za medijsko oglašavanje tijekom 2020. i 2021. (usluge informiranja, usluge objave oglasa i natječaja, sponzorstva i drugo).
- Popis medija s OIB-om s kojima je tijekom 2020. i 2021. sklopljen ugovor o uslugama, uz informaciju o predmetu i vrijednosti ugovora te razdoblju za koje je sklopljen.
- Iznose troškova po računima (bez ugovora) za obavljene medijske usluge uz naziv i OIB dobavljača te datum plaćanja.

Molim da mi informacije dostavite u elektronskom obliku putem platforme Imamo pravo znati s koje Vam je upućen zahtjev.
Molim da mi javite ako bi Vam za dostavu traženih informacija trebao rok duži od 15 dana.
Unaprijed zahvaljujem na susretljivosti.

S poštovanjem,
Melisa Skender
za Gong

Zeleno i modro d.o.o., Zeleno i modro d.o.o. za održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada, Kaštel Sućurac

Poštovani,
sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13 i 85/15):
"Pisani zahtjev sadrži: naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište."

Sukladno članku 13. stavku 3. točki 3. navedenog Zakona "Službenik za informiranje osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava utvrđenih ovim Zakonom."

Pozivamo Vas da dopunite svoj zahtjev za pristup informacijama da bude u skladu s člankom 18. stavkom 3. navedenog Zakona, jer Vaš zahtjev sadrži samo ime i prezime.

Napominjemo da smo promijenili adresu, podatke možete provjeriti u sudskom registru (nije više Kaštel Sućurac nego Kaštel Štafilić).

Ukoliko šaljete zahtjev u svojstvu fizičke osobe, isti treba sadržavati ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, a ukoliko šaljete zahtjev u svojstvu pravne osobe isti treba sadržavati tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Vaš zahtjev ćemo uzeti u razmatranje tek kada ga dopunite kako je prethodno navedeno.

S poštovanjem,

Ivan Miljak, mag. iur.
Referent općih i kadrovskih poslova
Službenik za informiranje
ZELENO I MODRO d.o.o. za održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada
Cesta pape Ivana Pavla II. 404,
21217 Kaštel Štafilić (Grad Kaštela)
Tel: 021/535-068

Ova poruka je povjerljiva i namijenjena isključivo primatelju. Ukoliko ste ovu poruku zaprimili greškom, molim da odmah informirate pošiljatelja i obrišete ovu poruku i sve priloge. Hvala. U okviru zakonom dopuštenog, ZELENO I MODRO d.o.o. isključuju svaku odgovornost za oštećenja nastala zbog greške u prijenosu, virusa, vanjskog utjecaja, kašnjenja i ostalih mogućnosti.

This message is confidential and intended solely for the addressee. If you receive this message in error, please immediately inform the sender and delete the message and any attachments. Thank you.To the extent permitted by law ZELENO I MODRO d.o.o.  shall in no way be liable for any damages, whatever their nature, arising out of transmission failures, viruses, external influence, delays and the like.
 Molimo da ne printate ovaj e-mail ukoliko za tim nema potrebe

prikazati citirane dijelove

Zeleno i modro d.o.o., Zeleno i modro d.o.o. za održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada, Kaštel Sućurac

3 privitaka

Poštovani,
pozvali smo Vas da dopunite svoj Zahtjev za pristup informacijama da bude u skladu s člankom 18. Zakona o pravu na pristup informacija (NN 25/13 i 85/15).
Članak 20. stavak 2. Zakona o pravu na pristup informacija određuje da u slučaju kada "podnositelj zahtjeva ne ispravi zahtjev na odgovarajući način, a na temelju dostavljenog se ne može sa sigurnošću utvrditi o kojoj se traženoj informaciji radi, tijelo javne vlasti odbaciti će zahtjev rješenjem".
S obzirom da se iz Vašeg Zahtjeva može utvrditi koju informaciju tražite, istome će biti udovoljeno.

U 2020. i 2021. godini je sklopljen jedan ugovor vezan za medijske usluge te aneks tom ugovoru, koji je sklopljen s trgovačkim društvom DALMACIJA DANAS d.o.o. OIB:07705972299.
Ugovor i aneks Vam šaljemo u privitku.

Osim navedenog trgovačkog društva, troškove za medijske usluge smo imali kod još tri subjekta:
SJEVERNI POL d.o.o. OIB:47071448004; FIKRO d.o.o. OIB:73228294799; Udruga "IMAGO" OIB:82382513951.

S tri navedena subjekta nisu zaključeni ugovori, nego su se izdavali računi temeljem narudžbenica.

U privitku Vam šaljemo konto kartice od sva četiri navedena subjekta, u kojima možete provjeriti koliko računa postoji za svaki od navedenih subjekata, kojeg su iznosa i kada su izdani.
Svi računi su plaćeni u roku od 30 dana od dana izdavanja računa.

S poštovanjem,
Ivan Miljak, mag. iur.
Službenik za informiranje
Referent općih i kadrovskih poslova
ZELENO I MODRO d.o.o. za održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada
Cesta pape Ivana Pavla II. 404,
21217 Kaštel Štafilić (Grad Kaštela)
Tel: 021/535-068

Ova poruka je povjerljiva i namijenjena isključivo primatelju. Ukoliko ste ovu poruku zaprimili greškom, molim da odmah informirate pošiljatelja i obrišete ovu poruku i sve priloge. Hvala. U okviru zakonom dopuštenog, ZELENO I MODRO d.o.o. isključuju svaku odgovornost za oštećenja nastala zbog greške u prijenosu, virusa, vanjskog utjecaja, kašnjenja i ostalih mogućnosti.

This message is confidential and intended solely for the addressee. If you receive this message in error, please immediately inform the sender and delete the message and any attachments. Thank you.To the extent permitted by law ZELENO I MODRO d.o.o.  shall in no way be liable for any damages, whatever their nature, arising out of transmission failures, viruses, external influence, delays and the like.
 Molimo da ne printate ovaj e-mail ukoliko za tim nema potrebe

prikazati citirane dijelove