Podzakonska regulativa prava na priziv savjesti u medicini

Gorjana Gjurić je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Ministarstvo zdravstva, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Tijelo javne vlasti želi / mora na ovaj zahtjev odgovoriti poštanskim putem.

Gorjana Gjurić

Doc.dr.sc.Gorjana Gjurić
[osobna informacija]
[osobna informacija]
U ime Inicijative liječnika/-ca za reguliranje
prava na priziv savjesti u medicini
[email address]
Vladin ured za ravnopravnost spolova
Gđa. Irena Sarta

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molimo Vladin ured za ravnopravnost spolova (u daljnjem tekstu VURS) informacije iz 2 dokumenta koje je VURS podnio Odboru Ujedinjenih naroda za praćenje provođenja UN konvencije o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena( u daljnjem tekstu CEDAW Odbor) u sklopu podnošenja skupnog Četvrtog i petog periodičkog izvješća o primjeni UN Konvencije o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena (u daljnjem tekstu CEDAW) za Hrvatsku. Radi se o dokumentima:
1. dokument : Četvrto i peto periodičko izvješće Republike Hrvatske o primjeni UN Konvencije o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena, veljača 2013, CEDAW/C/HRV/CO/4-5, veljača 2013 ( http://www.ured-ravnopravnost.hr/site/im...)
2. dokument: Odgovori na popis problema i pitanja vezanih za Četvrto i Peto periodično izvješće za Hrvatsku (CEDAW/C/HRV/Q/4-5/Dod.1, veljače 2015. http://www.ured-ravnopravnost.hr/site/im...
Sve informacije koje tražimo nepoznate su i nedostupne javnosti, a kako se na njih referira u gore navedenim dokumentima VURS, očekujemo da Ured njima raspolaže. Ukoliko VURS ipak ne raspolaže svim traženim informacijama, molimo da ih prikupi od tijela koja njima raspolažu ili bi prema svojim obavezama i ovlastima trebala njima raspolagati, na način na koji ih je kao koordinator u izvještajnom procesu prikupio iz raznih službenih izvora za sastavljanje Četvrtog i petog periodičnog izvještaja za Hrvatsku i Odgovora na popis problema i pitanja vezanih za Četvrto i Peto periodično izvješće za Hrvatsku CEDAW Oboru, te da nam ih dostavi.
Popis traženih informacija:
1/ Tekst Rješenja Ministra zdravstva od 01.09.1996. kojim su u Hrvatskoj određene zdravstvene ustanove ovlaštene za obavljan je prekida trudnoće ; spominje se u paragrafima 171. dokumenata Četvrto i peto periodičko izvješće Republike Hrvatske o primjeni UN Konvencije o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena i Odgovori na popis problema i pitanja vezanih za Četvrto i Peto periodično izvješće za Hrvatsku, kao dio zakonske osnove kojom je regulirano pravo na prekid trudnoće u Hrvatskoj
2. Tekst naputka ministra zdravlja ravnateljima bolnica koje imaju ugovorenu djelatnost ginekologije i opstetricije iz studenog 2014. o obavezi osiguravanja dostupnosti legalnog pobačaja“ u najkraćem roku“, koji VURS spominje u Odgovori na popis problema i pitanja vezanih za Četvrto i Peto periodično izvješće za Hrvatsku
3.Službeni akt (uputa ministra ?, propis, pravilnik ?, zakon ?, drugo ?) kojim je navodno dodatno regulirano provođenje i nadzor nad izvršenjem čl.20. Zakona o liječništvu (pravo na priziv savjesti liječnika), kako je navedeno u paragrafu 171. Odgovora na popis problema i pitanja vezanih za Četvrto i Peto periodično izvješće za Hrvatsku
4. Službeni akt prema kojem su bolničke zdravstvene ustanove dužne voditi službenu evidenciju i izvještavati Upravno /Sanacijsko vijeće o zdravstvenim radnicima koji se pozivaju na priziv savjesti ; spomenuto u Odgovori na popis problema i pitanja vezanih za Četvrto i Peto periodično izvješće za Hrvatsku („Bolničke zdravstvene ustanove obvezne su voditi evidenciju o zdravstvenim radnicima koji su se pozvali na pravo na priziv savjesti te o tome redovito izvještavati Upravno vijeće/Sanacijsko vijeće ustanove.“- navedeno u paragrafu 171. Odgovora na popis problema…)
5. Službeni akt kojim je“ ukazano na zakonsku obvezu prijave prekida trudnoće HZJZ“ (navedeno u paragrafu 171. Odgovora na popis problema…).
6. Službeni akt kojim je „ ukazano na… obvezu kojom se doktori medicine koji su na specijalističkom usavršavanju iz ginekologije i opstetricije moraju pridržavati programa navedene specijalizacije.“( navedeno u paragrafu 171. Odgovora na popis problema…)
Zahtjev za pristup ovim informacijama dostavljamo vam elektronskim putem i molimo da nam informacije dostavite u zakonskom roku na e-adresu [email address] ili poštom na adresu navedenu u zaglavlju.
Unaprijed zahvaljujemo.
S poštovanjem,
Doc.dr.sc. Gorjana Gjurić, dr.med.
Za Inicijativu liječnika/-ca za reguliranje
prava na priziv savjesti u medicini

U Zagrebu, 8.9.2015.

Alumni Sonja je ostavio/la bilješku ()

Molimo podnositelja zahtjeva da NE navodi osobne podatke poput kućne adrese, brojeva telefona, datuma rođenja, osobni identifikacijski broj (OIB) jer su to sve osobni podaci sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka. Ne preporučamo da se takvi podaci šalju putem ovog javnog servisa.

U ovom zahtjevu smo izuzeli osobne podatke s javnih stranica na Imamo pravo znati, ali ne možemo jamčiti da osobni podaci nisu viđeni od strane trećih osoba ili da ih nisu sačuvali pretraživači. Obično uzimamo u obzir samo one zahtjeve za uklanjanjem osobnih informacija koje dolaze od pojedinaca kojih se tiču, ali u slučaju osjetljivih informacija cijenimo svaku naznaku pogreške.

Za sve ostale sadržaje trudimo se ukloniti osobne podatke gdje god je to moguće. No ne možemo s lakoćom prepoznati i ukloniti podatke iz različitih vrsta privitaka (kao što su JPG, PDF, Microsoft Word ili Excel).

Molimo podnositelja da napomene tijelu javne vlasti da želi odgovor elektronskim putem te da tijelo javne vlasti u elektronskom odgovoru prema javnoj platformi za pristup informacijama Imamo pravo znati ne prikazuje osobne podatke sukladno Zakonu o zaštiti podataka.

Više o ovome možete pročitati putem linka:
http://imamopravoznati.org/help/privacy#...

Ida Ćosić,

1 privitaka

Poštovana,

u privitku Vam dostavljamo dopis kojim Vas obavještavamo o prosljeđivanju Vašeg podneska na nadležno postupanje Uredu za ravnopravnost spolova.

Srdačan pozdrav,

Ida Ćosić
službenica za informiranje Vlade RH

Vlada Republike Hrvatske
Trg sv. Marka 2
10 000 Zagreb

prikazati citirane dijelove

Gorjana Gjurić je ostavio/la bilješku ()

Radi pomoći ostalima koji se žele obratiti vladinom Uredu za ravnopravnost spolova radi traženja informacija, mislim da je nedostatak slanja zahtijeva na adresu Vlade. Ja sam poslala na e- adresu vlade, ali je onda Vlada proslijedila Uredu za ravnopravnost spolova, a taj pak Ministarstvu zdravstva. O slanju zahtjeva Ministarstvu zdravlja obaviještena sam pisanim putem (dopis od 1.9.2015), tako da od tada teče zakonski rok, bar tako mislim.
Mislim da u adresar imampravoznai treba staviti e-adresu Ureda za ravnopravnost spolova.

Pozdrav, Gorjana Gjurić

Administrator Miroslav je ostavio/la bilješku ()

Hvala vam na informaciji i primjedbi.

Imamo pravo znati koristi Registar sluzbenika za informiranje (poznat kao popis tijela javne vlasti) kojeg odrzava Povjerenik za informiranje kao tijelo za inspekcijski nadzor i provedbu Zakona o pravu na pristup informacijama.

Zakon: http://www.digured.hr/cadial/searchdoc.p...

Sukladno Zakonu, zahtjevi se urucuju sluzbenoj osobi u tom tijelu imenovanoj kao "sluzbenik za informiranje". Iako bi slanje zahtjeva direktno na Ured (mimo Vlade) mozda i bio najbrze i najlakse rjesenje, ne bi bio Zakonski valjan kao Zahtjev jer ga Sluzbenik ne bi zaprimio i unio u sluzbeni upisnik (Sluzbenik u Vladi zaprima zahtjeve za sve Urede).

Vasu primjedbu mozete dostaviti i direktno uredu Povjerenika za informiranje (email adresa u podnozju stranice www.pristupinfo.hr).

Ako ste zaprimili trazene informacije a one nisu dostavljene na Imao pravo znati, budite slobodni inzistirati od tijela javen vlasti da vam dostave trazene informacije onim putem kojim ste trazili informacije (u ovom slucaju to je elektronim putem - email adresom kroz Imamo pravo znati), kako bi i drugima mogla ta dobivena informacija mogla biti od koristi.

Gorjana Gjurić je ostavio/la bilješku ()

Poštovani,
Zahtjev Inicijative liječnika/ca za reguliranje prava na priziv savjesti u medicini za informacijama o podzakonskoj regulativi prava na priziv savjesti još nije riješen.

1/ 08.09.2015. upućen je Vladi RH, Uredu za ravnoprabvnos spolova, e-putem ove platforme
Vlada je e-putem proslijedila zahtjev Uredu za ravnopravnost spolova (vidjeti e-mail Ide Čović)
2/ Ured za ravnopravnost spolova je zahtjev proslijedio Ministarstvu zdravlja u dva navrata 01. i 15.09.2015), dvoma službenicima za informiranje) i mene o tome obavijestio, ali pisanim putem, tako da o tome nema traga na ovoj platformi.
3/ Dopisom od 08.09.2015.MIZ je potvrdio prijem zahtjeva 04.09.2015. (?) i zatražio produženje roka za 15 dana. O tome sam obaviještena preporučenim pismom, pa opet o tome nema traga na ovom portalu. Pismo sam preuzela 18.09.2015., pa pretpostavljam da od tada teče zakonski rok za produljenje davanja informacija. U svakom slučaju, i on je istekao.

Inače, napominjem da je na naš zahtjev za pristup informacijama trebao/mogao odgovoriti Ured za ravnopravnost spolova, jer tražimo informacije koje je upravo taj ured, kao koordinator i potpisnik izvještaja Odboru CEDAW, naveo u svom službenom dokumentu i u dodatnim pisanim i usmenim pojašnjenjima u sklopu procedure razmatranja provođenja UN Konvencije o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena u Hrvatskoj pri UN-ima. Predsjednica Ureda za ravnopravnost spolova predvodila je veliku hrvatsku delegaciju na tom skupu u Genevi u srpnju og. i podnijela izvještaj na koji se naš zahtijev referira, pa je za očekivati da je o svemu dobro informirana.

Ipak ćemo uputiti požurnicu MIZ, kako bi spriječili daljnje "šetanje" našeg zahtijeva i eventualno dobili odgovor.

Srdačan pozdrav, Gorjana Gjurić

Gorjana Gjurić je ostavio/la bilješku ()

Poštovani,

molim vas ispravite grešku u naslovu našeg zahtjeva. Treba stajati priziv umjesto "pritiv" savjesti .

Hvala.
Pozdrav, Gorjana Gjurić

Poštovana gospođo Ida Ćosić,

Zahtijev za pristup informacijama "Podzakonska regulativa prava na priziv savjesti", koji je Inicijativa liječnika za reguliranje prava na priziv savjesti 08.09.2015. putem internetske platforme imamopravoznati uputila Vladi RH, Uredu za ravnopravnost spolova nije još odgovoren. Ured za ravnopravnost spolova ga je prebacio Ministarstvu zdravlja. Ministarstvo zdravlja je dopisom klasa 008-01/15-01/95, ur.broj. 534-13/1-15-3 od 08.09.2015. u skladu sa zakonom produljilo rok za ostvarivanje prava za 15 dana. Međutim, i taj produljeni zakonski rok je protekao bez odgovora.

Molimo vas da ovu našu požurnicu proslijedite Ministarstvu zdravlja. Tražimo odgovore na naša upite u što bržem roku, kao i da nam budu dostavljeni elektronskom poštom preko portala imamopravoznati, koji je otvoren javnosti.

Unaprijed zahvaljujemo.
Srdačan pozdrav,

Dr.sc. Gorjana Gjurić
za Inicijativu liječnika/-ca za reguliranje
prava na priziv savjesti u medicini

1 privitaka

Poštovana,

slijedom Vašeg podneska, dostavljamo dopis o prosljeđivanju na nadležno postupanje Ministarstvu zdravlja.
Ljubazno Vas molimo potvrdu o primitku ove e-pošte.

S poštovanjem,

Ida Ćosić
službenica za informiranje Vlade RH

Vlada Republike Hrvatske
Trg sv. Marka 2
10 000 Zagreb

prikazati citirane dijelove

Poštovani gospođo Ćosić,

Zahvaljujemo na vašem javljanju.
Poznato nam je da ste naš zahtijev za pristup informacijama dostavili vladinom Uredu za ravnopravnost spolova, jer ste nas o tome obavijestili vašim e-mailom još 10.10. 2015, na čemu smo vam zahvalili.

Međutim, Ured za ravnopravnost spolova proslijedio je naš zahtijev Ministarstvu zdravlja. Ministarstvo zdravlja potvrdilo je pisanim putem da ga je primilo 04.10. i zatražilo produljenje roka za odgovor za 15 dana. Međutim, do danas odgovora nema.

Molimo, ako je to moguće, da našu požurnicu proslijedite Ministarstvu zdravlja i/ili Uredu za ravnopravnost spolova.

Unaprijed hvala.

S poštovanjem,

Gorjana Gjurić
za Inicijativu liječnika/ca za reguliranje prava na priziv savjesti u medicini

Poštovana,

Vaš podnesak/požurnica je dostavljena na mjerodavno postupanje Ministarstvu zdravlja, sukladno članku 18. stavku 1. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine, broj 47/2009.), o čemu ste obaviješteni elektroničkom poštom, dopisom od 20. listopada 2015. godine, KLASA: 022-03/15-08/44, URBROJ: 50302/28-15-6.
Podredno napominjemo, službenici za informiranje nisu ovlašteni za požurivanje rješavanja zahtjeva za pristup informacijama drugih tijela javne vlasti.

Srdačan pozdrav,

Ida Ćosić
Službenica za informiranje Vlade RH

Vlada Republike Hrvatske
Trg sv. Marka 2
10 000 Zagreb

prikazati citirane dijelove

Gorjana Gjurić

Poštovana gospođo Ida Ćosić,

Ispred Inicijative liječnika/-ca za reguliranje prava na priziv savjesti u medicini javljam vam da smo 17.11.o.g. primili odgovore Ministarstva zadravlja na zahtjev za pristup informacijama "Podzakonska regulativa prava na priziv savjesti u medicini". Odgovor je stigao konvencionalnom poštom pa nije dostupan javnosti na platformi imamopravoznati, putem koje je poslan.

Odgovorom smo djelomično zadovoljni, ali ćemo u zakonskom roku zatražiti neke dopune.

Vama osobno zahvaljujemo na vašoj asistenciji prilikom podnošenja našeg zahtjeva za pristup informacijama.

S poštovanjem,
Gorjana Gjurić

Sluzbenik za informiranje Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo zdravstva, Zagreb

Administrator Miroslav je ostavio/la bilješku ()

Elektronski odgovor dostavljen u sljedecem zahtjevu:
http://imamopravoznati.org/request/podza...

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org