Popis lokalnih razvojnih agencija

Pisani zahtjev podnositelja Marin Bašić za Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske, Zagreb

Zahtjev je uspješan.

Od: Marin Bašić

Za: Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske

Poštovani molimo Vas da nam dostavite popis lokalnih razvojnih
agencija

S poštovanjem,

Marin Bašić

Spojite s ovim

Od: Ela Tomljanović
Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske, Zagreb

Poštovani,

u odgovoru na Vaš upit obavještavamo Vas da sukladno čl. 31. Zakona o regionalnom razvoju Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije ustrojava i vodi Upisnik regionalnih koordinatora i lokalnih razvojnih agencija te stoga molimo da s svoj upit pošaljete na navedeno Ministarstvo.

S poštovanjem,

Ela Tomljanović

Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske
Ulica grada Vukovara 284 (objekt A), 10000 Zagreb, Hrvatska - Croatia
T: +385.1.64.47.601; F: +385.1.64.47.608
E: [e-mail adresa]; W: www.arr.hr

ELA TOMLJANOVIĆ
Viši stručni savjetnik - specijalist
T: +385 (0)1 64 47 601
E: [Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske e-mail za zahtjeve]

IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI: Sadržaj ove poruke i eventualno priloženih datoteka je povjerljiv i namijenjen je samo osobama ili subjektima koji su navedeni u adresi. Ukoliko ste primili ovu poruku greškom, molimo Vas, obavijestite pošiljatelja, a poruku i sve njene privitke odmah, bez čitanja, trajno uklonite s računala. Bilo kakvo prenošenje, kopiranje ili distribucija informacija sadržanih u poruci trećim osobama je zabranjeno i može biti zakonski kažnjivo. Sadržaj, stavovi i mišljenja izneseni u poruci su autorovi i ne predstavljaju nužno stavove ARR. ARR ne prihvaća nikakvu odgovornost za eventualnu štetu nastalu primitkom ove poruke i priloga sadržanih u poruci.

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Administratorica Sonja - komentar ()

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama NN 25/2013, članku 21. stavka 1. koji kaže da ako tijelo javne vlasti ne posjeduje informaciju, a ima saznanja o tijelu koje je posjeduje, dužno je, bez odgode, a najkasnije u roku od osam dana od zaprimanja zahtjeva, ustupiti zahtjev tome tijelu, a o čemu će obavijestiti podnositelja.

Budite slobodni inzistirati da to tijelo javne vlasti ustupi vaš zahtjev onom tijelu koje posjeduje informacije sukladno članku 21 ZPPI-ja.

Link to this

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske, Zagreb može: