Popis lovnih inspektora u Republici Hrvatskoj

Zahtjev za pristup informacijama od Hrvatsko društvo za zaštitu ptica i prirode za Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Hrvatsko društvo za zaštitu ptica i prirode

Za: Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

Poštovani,
Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molimo da nam dostavite slijedeće informacije:

1) Popis lovnih inspektora po županijama , s njihovim kontaktima (e-mail, telefonski broj)
2) Popis državnih lovnih inspektora, s njihovim kontaktima (e-mail, telefonski broj)

Ove informacije su nam potrebne radi pravodobnog prijavljivanja krivolova na području Hrvatske.

Unaprijed hvala,

S poštovanjem,

Hrvatsko društvo za zaštitu ptica i prirode

pristupinfo, Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

*P/7153284*

 

 

KLASA: UP/I-008-02/17-01/39

URBROJ: 525-02/1596-17-2

Zagreb, 30. listopada 2017.

 

Hrvatsko društvo za zaštitu ptica i prirode

Putem e-maila: [1][ZPPI #4964 email]

 

+------------------------------------------------------------------------+
|PREDMET:|Hrvatsko društvo za zaštitu ptica i prirode, Zahtjev za pristup|
| |informacijama |
| | |
| |- Odgovor, daje se |
| | |
| |  |
+------------------------------------------------------------------------+

 

Poštovani,

 

nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama koji ste podnijeli
Ministarstvu poljoprivrede 23. listopada 2017., a kojim ste zatražili
popis lovnih inspektora po županijama s njihovim kontaktima i popis
državnih lovnih inspektora s njihovim kontaktima, očitujemo se kako
slijedi:

Sukladno članku 23. stavak 1. točka 3. obavještavamo Vas su tražene
informacije javno dostupne na mrežnim stranicama Ministarstva
poljoprivrede na poveznici
[2]http://www.mps.hr/hr/inspekcije/sumarska....

Također napominjemo da se prijave inspekcijama Ministarstva poljoprivrede 
mogu podnijeti i putem jedinstvene e-mail adrese [3][e-mail adresa].

 

S poštovanjem,

 

Službenica za informiranje

Željana Ivanuš

 

 

 

 

prikazati citirane dijelove

Hrvatsko društvo za zaštitu ptica i prirode

Za: Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

Poštovani,
Zahvaljujemo se na poslanim informacijama.

S poštovanjem,

Hrvatsko društvo za zaštitu ptica i prirode