Popis punionica za e-automobile

Općina Ivankovo ne posjeduje traženu informaciju.

Za: [Authority name]

Molim vas popis punionica za električne automobile koje je (su)financirao ovo tijelo javne vlasti. U odgovor uključite osnovne detalje o punionici kojima raspolažete: lokacija-adresa mjesta za punjenje, broj automobila koji se u istom trenutku mogu puniti i vrste punjača (spori, brzi), naplata ako postoji te u kojem omjeru je ovo tijelo (su)financiralo postavljanje punionice.

Želim vam ugodne blagdane!

Hvala vam i lijep pozdrav,
Zdenka Radoš

Marija Crepić, Općina Ivankovo

1 privitaka

Poštovani,
u privitku dostavljamo Informaciju u svezi sa Vašim zahtjevom za pristup
informacijama od 24. prosinca 2020. godine o dostavi popisa punionica za
električne automobile koje je (su)financirao ovo tijelo javne vlasti.
Lijep pozdrav!
Službenica za informiranje
Marija Ćuk, struč.spec.admin.publ.