Za: Komunalno trgovačko društvo Vodovod Žrnovnica, Novi Vinodolski

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj email, dostavite sljedeće informacije:

Molim vas da mi na DVD-u ili CD-u, USB stick ili na bilo koji način preko interneta (npr. JumboMail) dostavite sve materijale u digitalnom obliku (PDF):

1) Ukupna prodaja vode VIO Žrnovnica u m3 posljednjih 10 godina od 2012. – 2021. godine prikazano za svaku godinu posebno u svih 12 mjeseci

(I., II., III., IV., V., VI., VII., VIII., IX., X., XI. i XII. Mjesec) zasebno za građanstvo i industriju, i Ukupno za svaku godinu) u tabličnom prikazu,

i ukupna godišnja proizvodnja vode u m3 , prodana voda u m3 i gubitak vode u m3.

S poštovanjem,

Željko Smolčić