Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta Hr.ceste - dopuna zahtjeva

Zahtjev za pristup informacijama od Ivana Škorižević za Hrvatske ceste, Zagreb

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Ovaj zahtjev je povučen od strane osobe koja ga je napravila. Objašnjenje može biti niže u dopisu.

Za: Hrvatske ceste, Zagreb

Poštovani,

prema dostavljenom odgovoru na zahtjev za Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta Hr.ceste (https://imamopravoznati.org/request/prav...) molim Vas dopunu zahtjeva:
U dostavljenom pravilniku, navedeno je u čl. 77. (stranica 57.):
"
Sastavni dio ovog Pravilnika su sistematizacija Društva s brojem radnika na radnim mjestima te uvjetima za obavljanje poslova pojedinog radnog mjesta kao i opis i popis poslova i zadataka i odgovornost za njihovo obavljanje po radnim mjestima.
"
Također u navedenom Pravilniku, navedeno je u čl. 77. (stranica 57.):
"
Plaće radnicima isplaćivati će se prema koeficijentima složenosti poslova novog radnog mjesta sukladno Pravilniku o plaćama, naknadama plaća i drugim primanjima u Hrvatskim cestama d.o.o.
"
Stoga u sklopu ovog zahtjeva molim vas dostavu dodatnih dokumenata:
1. Sistematizacija Društva s brojem radnika na radnim mjestima te uvjetima za obavljanje poslova pojedinog radnog mjesta kao i opis i popis poslova i zadataka i odgovornost za njihovo obavljanje po radnim mjestima.
2. Pravilnik o plaćama, naknadama plaća i drugim primanjima u Hrvatskim cestama d.o.o.

S poštovanjem,

Ivana Škorižević
Ulica Marijana Derenčina 18, 10000 Zagreb (za koju molim da se ne prikazuje u rješenju o zahtjevu.)

Ivana Bassani, Hrvatske ceste, Zagreb

9 privitaka

Poštovana gđa Škorižević,

Ispravite me ako griješim, ali Vašim zahtjevom za pristup informacijama od 23.3.2022. zatražili ste Kolektivni ugovor za Hrvatske ceste d.o.o. Predmet Vašeg zahtjeva nije bio Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta.

S obzirom na navedeno, Vaš upit ne može se smatrati zahtjevom za dopunu informacije. Molim Vas pojašnjenje kako bismo mogli dalje postupati.

Lijep pozdrav,

Ivana Bassani
SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE
_________________________________________
URED ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU
Vončinina 3, 10 000 Zagreb
T: 01 4722 597
F: 01 4722 583
E: [e-mail adresa]
W: www.hrvatske-ceste.hr

prikazati citirane dijelove