Prijedlog energetskog koncepta Republike Slovenije - javna rasprava

Zahtjev za pristup informacijama od Hrvatsko društvo za zaštitu ptica i prirode za Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Hrvatsko društvo za zaštitu ptica i prirode

Za: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb

Poštovani,

Ministarstvo infrastrukture Republike Slovenije je započelo javnu raspravu o Prijedlogu energetskog koncepta Slovenije, koji uključuje strateške smjernice do 2030. godine (vidi: http://www.energetika-portal.si/nc/novic...). Ovaj koncept uključuje i planirane hidroelektrane na rijekama Muri, Dravi i Savi koje će imati negativni prekogranični utjecaj na područje Republike Hrvatske.

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da nam se
dostave slijedeće informacije:

1) Da li je Republika Hrvatska, sukladno odredbama ESPOO konvencije, obaviještena o prijedlogu ovog dokumenta i pokretanju javne rasprave.

2) Što će nadležna tijela Republike Hrvatske, sukladno odredbama ESPOO konvencije, poduzeti da hrvatska javnost i zainteresirana javnost bude pravovremeno obavještene o ovom prijedlogu dokumenta?

3) Kada i na koji način će biti održana javna rasprava o prijedlogu ovog dokumenta u Hrvatskoj?

Unaprijed hvala,

S poštovanjem,

Hrvatsko društvo za zaštitu ptica i prirode

Pristup Informacijama,

3 privitaka

Poštovani,

Vezano uz Vaš zahtjev dostavljam odgovor.

 

S poštovanjem,

 

[1]cid:[email protected] REPUBLIKA HRVATSKA / REPUBLIC OF
CROATIA
Ministarstvo zaštite okoliša i
energetike
Ministry of Environment and Energy

Sofija Ljubaj, mag.pol.

Službenica za informiranje/ Information officer

 

Radnička cesta 80/22

10 000 Zagreb

Tel.  + 385 1 3717 926

Fax. + 385 1 3717 149

e-mail: [2][e-mail adresa]; [3][e-mail adresa]  

[4]www.mzoe.hr

 

[5]cid:[email protected] o ispisu ove elektronske
pošte, čuvajte prirodu.

 

 

IZJAVA O ODRICANJU OD ODGOVORNOSTI: Ova elektronička poruka može
sadržavati osjetljive, povjerljive i/ili povlaštene informacije te je
namijenjena isključivo naznačenom primatelju i/ili grupi primatelja. Ako
ste je primili pogreškom, molimo Vas da o tome odmah obavijestite
pošiljatelja te da izvornu poruku i sve njene priloge odmah, bez čitanja,
trajno izbrišete. Neovlaštena uporaba, distribucija, otkrivanje,
umnožavanje ili izmjena ove poruke je zabranjena. Sadržaj, stavovi i
mišljenja izneseni u poruci su autorovi i ne predstavljaju nužno službeni
stav Ministarstva zaštite okoliša i energetike. Budući da komunikacija
putem interneta spada u otvoreni način razmjene informacija, Ministarstvo
zaštite okoliša i energetike ne prihvaća nikakvu odgovornost za eventualnu
štetu nastalu primitkom ove poruke i svih njezinih priloga.

DISCLAIMER: This email may contain sensitive, confidential and/or
privileged information and is intended only for the recipient and/or group
of recipients to which it is addressed. If you received this in error,
please immediately notify the sender and permanently delete the original
email and any attachments, without reading them. Any unauthorized use,
dissemination, disclosure, copying of or change to this email is
prohibited. The content, views and opinions expressed in this email are
those of the sender only and do not necessarily represent the official
views of the Ministry of Environment and Energy. As internet communication
is an open form of information exchange, the Ministry of Environment and
Energy excludes all liability for any loss or damage arising from the
receipt of this message and any of its attachments.