Registar farmi

Pisani zahtjev podnositelja Miroslav Schlossberg za Hrvatska poljoprivredna agencija, Križevci

Odgovor na ovaj zahtjev kasni. Po zakonu, pod svim uvjetima, Hrvatska poljoprivredna agencija, Križevci trebala je odgovoriti do sada (detalji). Možete se žaliti tako što ćete zahtjeva predstavku.

Od: Miroslav Schlossberg

Za: Hrvatska poljoprivredna agencija, Križevci

Postovani,
Molim vas dostavu sadrzaja registra farmi kojeg sukladno Pravilnik
o sadržaju, obliku i načinu registracije farmi (NN 96/2015) odrzava
HPA.

Podrazumijeva se da osobni podaci odnosno bilo koji drugi zakonom
zasticeni podaci nisu trazeni u ovom zahtjevu za pristup
informacijama.

Podrazumijeva se da se registar stalno nadopunjuje i mijenja. Traze
se podaci koje su dostupni u registru u trenutku obrade zahtjeva.

Molim dostavu trazenih podataka u elektronskom obliku kao
najekonomicnijem nacinu odgovora te u otvorenom obliku koji
omogucuje ponovnu uporabu. Svrha zahtjeva je nekomercijalna.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg
[osobna poštanska adresa - cenzurirana]

Spojite s ovim

Miroslav Schlossberg - komentar ()

http://www.hpa.hr/sto-je-registar-farmi/
Registar farmi je baza podataka o svim lokacijama na kojima se drže domaće životinje u Republici Hrvatskoj. Registar je propisan Pravilnikom o sadržaju, obliku i načinu registracije farmi, a vodi ga Hrvatska poljoprivredna agencija.

Svaka farma odnosno lokacija na kojoj se drže domaće životinje u Registar je upisana pod Jedinstvenim identifikacijskim brojem gospodarstva (JIBG). Uz svaki JIBG registriran je jedan ili više posjednika (IKG) koji su na toj lokaciji zaduženi za brigu o životinjama.

Pravilnik: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluz...

Link to this

Od: Miroslav Schlossberg

Za: Hrvatska poljoprivredna agencija, Križevci

Ljubazno vas molim da javite kada zaprimite email.

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

Spojite s ovim

Hrvatska poljoprivredna agencija, Križevci


Attachment UTF 8 Sadr aj Registar farmi 20180508.xlsx
8K Download View as HTML


Poštovani gospodine Schlossberg,

Registar farmi je jedinstvena baza podataka u kojoj su zabilježene sve
lokacije na kojima se drže domaće životinje u Republici Hrvatskoj.
Trenutno je u Registru farmi registrirano 173.751 lokacija.

U privitku dostavljam sadržaj Registra farmi.

S poštovanjem

 

Željka Fatović
Pomoćnik ravnatelja / Assistant Director
Hrvatska poljoprivredna agencija / Croatian Agricultural Agency
Sektor za upravljanje registrima domaćih životinja i informatičku podršku
Sector for Animal Register management and IT support

Ilica 101
10000 Zagreb
Hrvatska / Croatia

Tel:   +385 1 3903 173
E-pošta: [1][e-mail adresa]

Web: [2]www.hpa.hr

 

Dana 07-05-2018 08:33, Zrinka Mioč je napisao(la):

 

Prosljeđujem zahtjev za podacima - sadržaj registra farmi.
 
Pozdrav,
Zrinka

 

-------- Izvorna poruka --------

Naslov: Registar farmi
Datum: 04-05-2018 21:45
Od: Miroslav Schlossberg
<[ZPPI #6474 email]>
Za: Zahtjevi za PPI upućeni prema HPA <[HPA e-mail za zahtjeve]>

 

     Za: Hrvatska poljoprivredna agencija, Križevci
     
     Postovani,
     Molim vas dostavu sadrzaja registra farmi kojeg sukladno Pravilnik
     o sadržaju, obliku i načinu registracije farmi (NN 96/2015) odrzava
     HPA.
     
     Podrazumijeva se da osobni podaci odnosno bilo koji drugi zakonom
     zasticeni podaci nisu trazeni u ovom zahtjevu za pristup
     informacijama.
     
     Podrazumijeva se da se registar stalno nadopunjuje i mijenja. Traze
     se podaci koje su dostupni u registru u trenutku obrade zahtjeva.
     
     Molim dostavu trazenih podataka u elektronskom obliku kao
     najekonomicnijem nacinu odgovora te u otvorenom obliku koji
     omogucuje ponovnu uporabu. Svrha zahtjeva je nekomercijalna.
     
     S poštovanjem,
     Miroslav Schlossberg
     [osobna poštanska adresa - cenzurirana]
     
     -------------------------------------------------------------------
     
     U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
     Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
     obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
     zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
     vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.
     
     Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
     zahtjev:
     [3][ZPPI #6474 email]
     
     Je li [4][HPA e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup informacijama
     zahtjeve za Hrvatska poljoprivredna agencija, Križevci? Ako da,
     molimo kontaktirajte nas koristeći ovaj obrazac:
     [5]http://imamopravoznati.org/change_reques...
     
     Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
     objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
     autorskih prava
     [6]http://imamopravoznati.org/help/officers
     
     Za detaljnije smjernice o sigurnoj objavi informacija, pročitajte
     posljednje savjete Povjerenika za informiranje:
     [7]http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...
     
     Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
     ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
     vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
     poveznicu do nas.
     
     
     -------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[e-mail adresa]
2. http://www.hpa.hr/
3. mailto:[ZPPI #6474 email]
4. mailto:[HPA e-mail za zahtjeve]
5. http://imamopravoznati.org/change_reques...
6. http://imamopravoznati.org/help/officers
7. http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

Spojite s ovim

Od: Miroslav Schlossberg

Za: Hrvatska poljoprivredna agencija, Križevci

Poštovani,
U odgovoru od 8.5. dostavili ste nazive polja i opise polja
(metapodatke) o registru no ne i sadržane podatke u registru.

Ljubazno vas molim da zaprimite ovaj zahtjev za dopunu dostavljenih
informacija te da dostavite informacije upisane u registar farmi a
da u dostavljenom skupu podataka (u obliku koji omogućuje ponovnu
uporabu), kao sto sam naveo u izvornom zahtjevu za ponovnu uporabu,
ne uključite u izvezeni skup podataka one informacije koje su tajne
ili zaštićene zakonom.

Hvala vam!

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

Spojite s ovim

Miroslav Schlossberg - komentar ()

Poslana predstavka Povjereniku za informiranje.

Link to this

Miroslav Schlossberg - komentar ()

Poslana predstavka Povjereniku za informiranje:

Poštovani,
izjavljujem predstavku na rad tijela javne vlasti Hrvatska poljoprivredna agencija, Križevci.

Tijelo javne vlasti nije na svojim internetskim stranicama objavilo na lako pretraživ način i u strojno čitljivom obliku registre i baze podataka ili informacije o registrima i bazama podataka iz njihove nadležnosti i načinu pristupa i ponovne uporabe. Na URL-u kojeg dajem ispod razvidno je da tijelo nije objavilo navedeno a čime su povrijeđene odredbe §3 članka 10. stavka 1. točka 5. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine”, broj 25/13 i 85/15). Predlažem Povjereniku za informiranje da u postupku po ovoj predstavci napravi inspekcijiski nadzor tijela javne vlasti.

Registar farmi kojeg sukladno Pravilniku o sadržaju, obliku i načinu registracije farmi (NN 96/2015) odrzava HPA.
https://www.hpa.hr/

Srdačan pozdrav,
Miroslav Schlossberg

Link to this

ANITA PETROVIĆ - komentar ()

Nadam se da će se sada udostojiti poslati odgovor. I na kraju mi nije jasno iz kojeg razloga registar nije javno dostupan na njihovoj web stranici?!

Link to this

Miroslav Schlossberg - komentar ()

Zaprimio sam obavijest Povjerenika za informiranje o postupku veznao uz prvu predstavku od 11.8.2018:

KLASA 008-03/18-01/175, URBROJ 401-01/08-18-5 od 13. prosinca 2018. kojom se tijelo javne clasti upozorava na rokove za odgovor i nacin rjesavanja zahtjeva za ponovnu uporabu informacija, te dodatno trazi izvjesce o poduzetom u roku 15 dana od dana ovog akta.

Link to this

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Hrvatska poljoprivredna agencija, Križevci može: